Mini konkurs!

Mini konkurs, który otrzymaliśmy od sympatyka z Warszawy:

Witam! i pozdrawiam Krakowian. 
"Mała" zagadka z cyklu Cracoviana - św. Brat Albert: 
czy wiecie gdzie się to znajduje?  ;-)

Łukasz z Warszawy

ba

* * *

Szanowni Państwo

Odpowiedź na mini konkurs:

- zdjęcie przedstawia relikwiarz św. Brata Alberta, znajdujący się w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy  ul. Nowaczyńskiego 1

nie spodziewałem się, że nikt nie udzieli odpowiedzi na moje pytanie ...

Pozdrawiam
Łukasz z Warszawy

 

Nowa zabawa „Kocham Kraków”

            Przed kilkoma dniami zakończyliśmy  zabawę polegającą na  tworzeniu ze starych widokówek i  znaczków pocztowych  wydanych przez Pocztę Polska nietypowych  „pamiątek z Krakowa”. Uznaliśmy, że  jest to jeden ze sposobów przypominania, a nawet  ratowania starych widokówek jak  i przypominanie walorów pocztowych o motywach krakowskich. Połączenie wspomnianych dwóch przedmiotów kolekcjonerskich i nadanie im   ważności poprzez  ofrankowanie  znaczkiem obiegowym z możliwością wysłania do adresata ma swój urok i nadaje pamiątce zupełnie nową specyficzną i godną Krakowa wartość.

            Od 2011 roku Klub rozpowszechnia – jak zapisano w regulaminie Klubu – hasło „Kraków – filatelistów obowiązek”. Ma ono na celu zwiększenie zainteresowania filatelistów, adeptów filatelistyki, Krakowian,  walorami krakowskimi, dotyczącymi Krakowa, związanymi z Krakowem i Małopolską.

            Starając się wypełnić  nasze postanowienie wymyśliliśmy z Markiem, Administratorem strony internetowej, nową zabawę. Zapraszamy do uczestniczenia w niej  członków Klubu, filatelistów  zrzeszonych i niezrzeszonych, a w ogóle mieszkańców Krakowa, a nawet tych wszystkich którym Kraków jest drogi i mają do niego sentyment, (a do tego korzystających jeszcze z usług Poczty Polskiej w zakresie korespondencji listowej),  do frankowania korespondencji  znaczkami o motywach krakowskich lub związanymi z Krakowem. 

****

W zabawie której nadaliśmy tytuł „KOCHAM  KRAKÓW” uczestniczą dwie osoby, nadawca i adresat. Zabawa polega na  ofrankowaniu  korespondencji przez nadawcę  czyli naklejaniu znaczków pocztowych emitowanych  przez Pocztę Polską,  tylko, albo w znaczącej większości (ponad 90% wartości ofrankowania), o motywach krakowskich lub związanych z Krakowem, a  odbiorca czyli adresat przesyła skan przesyłki na internetowy adres  Klubu „Cracoviana”. Przesłane „prace”, które nadejdą do Klubu po 1 czerwca 2017 roku będziemy publikować na klubowej stronie internetowej. Najciekawsze walory będą uczestniczyły w konkursie ogłoszonym w późniejszym czasie.

****

 Z informacji uzyskanych od naszych internautów wiemy, że wielu z nich posiada całości z dawnych lat ofrankowane znaczkami z motywami krakowskimi, które warto zaprezentować ze względu na ich wartość kolekcjonerską, emocjonalną i rodzinną. Być może wysyłający nie realizowali świadomie naszego hasła „Kocham Kraków” ale bezwiednie  włączyli  się do zabawy mając dostęp  do  takich, a nie innych znaczków. Należy również  mieć na uwadze, że  wysyłający świadomie  frankowali  przesyłki takimi właśnie znaczkami  czyniąc sobie i adresatowi  wielką przyjemność.  Prosimy o przesyłanie nam skanów  wybranych, ciekawych  całości ofrankowanych znaczkami  z motywami krakowskimi. Oczywiście występujemy do naszych internautów z prośbą, dziękując z góry za okazaną pomoc w poszukiwaniu atrakcyjnych całości, ale równocześnie  zwracamy uwagę na  warunek jaki stawiano niegdyś  temu, kto przybywał do Krakowa:

Orzeł w krakowskiej bramie pod trzema wieżami
Rozciągnionymi Gości przyjmuje skrzydłami
Patrzy jednak z pilnością, gdy bram Waszych strzeże
Kogo puścić do miasta, kogo wziąć do wieże.  

Sądzimy, że  nasza prośba będzie spełniona i nie trzeba będzie dla opornych uruchamiać „Wieży”.

            Udało się nam pozyskać  na początek naszej zabawy kilka  całości, które – jak sądzimy -  są  na tyle atrakcyjne, że można je zaprezentować na naszej stronie.

Fot. 1 a i b; to przesyłka listowa polecona  (R 000370) w kopercie  o wymiarach 19, 8 x 16,2 mm  przesłana droga lotniczą z urzędu pocztowego Kraków 1 do USA (Chicago) w dniu 31. 01. 1983 roku ofrankowana 6 znaczkami i bloczkiem z czego 5 znaczków jest z motywem krakowskim. Koperta z odciskiem stempla cenzury  w Warszawie  na odwrocie posiada  stemple odbiorcze.

skan428
fot. 1a

skan429
fot. 1b

Fot. 2  koperta przesyłki listowej priorytetowej, poleconej wysłana z urzędu pocztowego Kraków 53 do Francji ofrankowana  5 znaczkami  z motywami krakowskimi  i wizerunkiem św. Jana Pawła II na bloczku  wydanym z okazji VII wizyty  papieża w Polsce. Znaczki „skasowane” okolicznościowym  stemplem  upamiętniającym 100 rocznicę śmierci  św. Brata Alberta. Koperta została we Francji odebrana osobiście przez adresata wobec jego nieobecności w czasie wizyty listonosza.

skan425
fot. 2

Fot. 3 koperta przesyłki listowej priorytetowej, poleconej  wysłana z urzędu pocztowego Kraków 1 dnia 12.10.1912 roku do Islandii. Koperta ofrankowana 4 znaczkami z motywami krakowskimi w tym dwoma znaczkami z bloku wydanego z okazji  przyznania Krakowowi tytułu Europejskiej Miasto Kultury w 2000 roku. Znaczki ostemplowane okolicznościowym datownikiem stosowanym w czasie wystawy filatelistycznej „Śladami błogosławionych Anieli Salawy i Jana Pawła II”.

skan426
fot. 3

Fot. 4  koperta  przesyłki listowej, priorytetowej, poleconej  wysłanej w kopercie o wymiarach  250 x 176 mm z urzędu pocztowego Kraków 53 w dniu 28.12.2010 roku do Francji. Koperta ofrankowana 3 bloczkami ciętymi z 2000 roku (Kraków Europejskie Miasto Kultury) i dwoma znaczkami ząbkowanymi z bloku ząbkowanego.

skan427
fot. 4

Zachęcamy do prezentowania  na naszej stronie co ciekawszych całości ofrankowanych znaczkami z motywami krakowskimi. 

                                                                   Jerzy Duda
i Administrator

Cracoviana...

Dwie  ciekawostki dotyczące Krakowa.

Na fot. 1 pokazana jest widokówka czarno-biała zatytułowana Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej i pomnik Kopernika  z  napisem w języku polskim i francuskim wydana  w Krakowie w latach 30. XX wieku przez firmę POLONIA. Widokówka jest z obiegu pocztowego i wysłana została z Krakowa  do Wiednia  dnia 12 XI 1935 roku. Interesujące jest nieczęste  w grafice i fotografii ujęcie dziedzińca  i pomnika Kopernika spod arkad. Widokówka  wykonana została z wykorzystaniem fotografii  zrobionej przez węgierskiego  fotografa P. Tőmőri.

skan423
fot. 1

Na fot. 2  Pocztowa widokówka humorystyczna (post card) z tekstem, który wyraża zarówno oczekiwanie  na przybyszów jak i powitanie  w miejscu zwanym KRAKOW. Jest to miłe zaproszenie  tylko że... dotyczy ono Krakowa  leżącego  w stanie Wisconsin  w USA.  Krakow to obszar niemunicypalny  w tym stanie, leżący  przy autostradzie 32 i zamieszkały przez potomków Polaków w liczbie ponad 350 osób.

skan424
fot. 2

Jerzy DUDA

Zrób sobie przyjemność...cz.7

            Pokazaliśmy na naszej stronie internetowej kilkanaście dawnych widokówek Krakowa ze znaczkami o podobnych lub tych samych motywach co widokówki, które zostały „ożywione” czyli przygotowane do wysyłki  dzięki ofrankowaniu ich  znaczkami obiegowymi. Znaczki zostały unieważnione stemplami nadawczymi w krakowskich urzędach pocztowych  z których ekspediowano widokówki. Potraktowaliśmy tą propozycję jako zabawę, która w efekcie mogła stać się  stworzeniem  nowej kategorii  „pamiątek z Krakowa”. Pamiątek tyle nietypowych co wykorzystujących zapomniane od dawna widokówki z równie zapomnianymi znaczkami. Efekty były chwalone przez tych, którzy mieli możliwość oglądania takich „walorów” w urzędach pocztowych w czasie ich  wysyłki. Oczywiście przygotowanie tego rodzaju „pamiątki” wymaga od wysyłającego wyszukania odpowiedniej widokówki (dawnej) oraz  znalezienie odpowiedniego znaczka pocztowego ale efekty, zdumienie i radość u  adresata murowane.  Mieliśmy okazje  doświadczyć  tych efektów po otrzymaniu  przesyłki –  nietypowej pamiątki z Krakowa - od jednego z internautów mieszkającego od niedawna  poza Krakowem. 

            Proponujemy obecnie obejrzenie  dwóch nadzwyczajnych, według naszych opinii, pamiątek z Krakowa. Są one nadzwyczajne bowiem stopień podobieństwa tematu na widokówce i znaczku pocztowym jest osobliwy.

Na fot. 1 pokazana jest widokówka fotograficzna o zatartym opisie na stronie verso, wykonana według fotografii Stanisława Muchy zatytułowana Kraków. Wawel. Widok od wschodu. Poszukiwałem od dawna tej widokówki ponieważ zdecydowana większość widoków Zamku królewskiego na Wawelu na widokówkach jest z innych stron (od zachodu, od północy). Natomiast na znaczku pocztowym wydanym przez Pocztę Polską  w 1984 roku (Fi 2805) jest  widok zamku właśnie od  wschodu.

skan421
fot. 1 

            Na fot. 2  zestaw przygotowany przez  jednego z naszych internautów prezentujący widokówkę  wydaną przez  Biuro Wydawnicze Ruch w 1962 roku przedstawiającej Dziedziniec Wszechnicy Jagiellońskiej – Collegium Maius – jak informuje napis wydrukowany w 4 językach, wykonanej według fotografii barwnej K. Kaczyńskiego. O podobieństwie ilustracji widokówki i rysunku na  znaczku wydanym  w 1986 roku (Fi. 2869) nie wspominam.

skan422
fot.2

            Na tym kończymy naszą zabawę w przygotowywanie nowych, nietypowych  pamiątek z Krakowa  wykorzystujących dawne widokówki i znaczki  pocztowe  o podobnych tematach. Jeśli  nasz pomysł się spodobał prosimy internautów o  informacje i  przesłanie nam nowych, własnych,  oryginalnych propozycji. Chętnie  zaprezentujemy  przesłane propozycje na naszej stronie internetowej.  

Jerzy DUDA

Cracoviana...

MOZAMBIK - państwo w Afryce, położone w południowo-wschodniej części kontynentu, dawna kolonia portugalska, język urzędowy portugalski, jednostka monetarna: Metical.                            

Światowe Dni Młodzieży - data emisji: 29.09 2016.

Arkusik - ilość znaczków: 4, nominał 4x100.00MT.

moz16429a

a.  Papież Franciszek w powitalnym geście na tle bramy Kampusu Miłosierdzia w Brzegach w pobliżu Wieliczki, w lewym dolnym rogu miniaturowy napis w języku portugalskim: Papa Francisco JMJ Cracóvia, Polónia-Papież Franciszek ŚDM Kraków, Polska.

b. Papież Franciszek na tle kampusu z chłopczykiem w ramionach, miniaturowy napis jak na znaczku "a", lecz z lewej strony w układzie pionowym.

c. Jan Paweł II w geście pożegnalnym na tle szkicu Bazyliki Mariackiej w Krakowie, po prawej  stronie, u dołu miniaturowy napis w języku portugalskim João  Paulo II.

d. Papież Franciszek na tle wiwatującej młodzieży, w prawym górnym rogu miniaturowy napis taki jak na znaczku "a", na wszystkich znaczkach dane dotyczące emisji: Nazwa emitenta, rok emisji, nominał.

Na arkusiku u góry napis w języku portugalskim: Jornada Mundial da Juventude, João Paulo II, Francisco – Światowe Dni Młodzieży, Jan Paweł II, Franciszek, dwa gołąbki  pokoju na tle chmur.

2. Blok - ilość znaczków: 1, nominał : 350.00 MT.

moz16429b

Znaczek: Papież Franciszek na tle   wiwatującej młodzieży, w dolnym lewym rogu miniaturowy napis w języku portugalskim taki jak na znaczku "a", nazwa emitenta, rok emisji i nominał.
Na bloku: w górnej części napis, taki jak na arkusiku, godło - orzeł polski, flaga, Bazylika Mariacka w Krakowie, zabytkowa kamieniczka przy rogu rynku i ulicy Siennej, w centralnej części sylwetki papieża Franciszka, Pana Jezusa Miłosiernego, Jana Pawła II oraz wiwatująca młodzież, trzymająca w dłoniach duże litery ułożone   poziomo, tworzące wyraz "JESUS – JEZUS” u dołu trójkolorowa szarfa i napis: 2016 JMJ Cracóvia.

 Józef SKOP