Zrób sobie przyjemność...cz.4

            Nasza akcja/zabawa rozwija się i otrzymujemy  nowe materiały i nowe propozycje.  Zwrócono nam uwagę, że są widokówki  z Krakowa, a także  karnety z motywami krakowskimi, które do dzisiaj  można  wysyłać   frankując   znaczkami pocztowymi, o motywach zbliżonych do  widokówki lub karnetu, pozostającymi w obiegu. Przykłady takich walorów pokazujemy na fot. 1 i 2.

            Na fot. 1  jest pokazany karnet z wydrukowanym, na pierwszej stronie, widokiem  Krakowa  według drzeworytu zamieszczonego w „Kronice Świata” Hartmanna Schedla z 1493 roku. W karnecie  jest miejsce  na znaczki pocztowe  z motywami Krakowa oraz  krótki tekst  na temat historii  miasta. Karnet wydany był  z okazji  wpisania Starego Miasta w Krakowie  na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego  w 1978 roku jako  jednego z pierwszych 12. obiektów na świecie. Wykorzystany był również do promocji  bloczka wydanego  przez Pocztę Polską z okazji  przyznania  miastu  tytułu  Europejskiej  Stolicy Kultury w 2000 roku. 

skan917 

          Karnet do wysyłki został ofrankowany  fragmentem bloczka  Fi 168 A i znaczkiem   Fi 4625. Wspomniany bloczek, rytowany przez Czesława Słanię ma ten sam motyw co  pierwsza strona karnetu. 

            Na fot. 2 jest  skan  czarnobiałej  widokówki przedstawiającej fragment  Placu Mariackiego  wykonanej  według  fotografii H. Hermanowicza w  latach 60. XX wieku, wydanej przez  Biuro Wydawnicze „Ruch”. Motywem przewodnim widokówki jest fontanna zwana „studzienką gołębi” z figurą krakowskiego żaczka. Studzienkę zaprojektował  Jan Budziłło, a figurkę, która jest repliką rzeźby znajdującej się w obramowaniu ołtarza Wita Stwosza, zaprojektował i wykonał  krakowski rzeźbiarz Franciszek Kalfas.

skan008

            Widokówka została ofrankowana  znaczkiem wydanym przez Pocztę Polską w 2004 roku (Fi 3957) z okazji 10. Konferencji Rządowych  Producentów Znaczków Pocztowych. Znaczek przedstawia wizerunek  figurki  ze studzienki gołębi. 

            Na fot. 3  zaprezentowano skan widokówki czarnobiałej  wydanej przez PTTK w latach 60. XX wieku na podstawie fotografii R. Wesołowskiego  o tym samym motywie co jest na fot. 2.  Postać żaczka  jest  lepiej widoczna, a nazwa „studzienka gołębi” uzasadniona gromadką  ptaków na fontannie. Autor „całości widokówkowej” zapewne nie wiedział, że znaczek  Fi 3957 jest aktualny  do ofrankowania przesyłki i dodał znaczek /a/.

skan049

            Dotarło  do prowadzących stronę  internetową zapytanie, czy spotkaliśmy się z dawnymi   widokówkami przedstawiającymi  „Konika  zwierzynieckiego” czyli  Lajkonika? A jeśli tak to czy ktoś  już  „zrobił sobie przyjemność...” wykorzystując takie widokówki i znaczki pocztowe? Na to pytanie odpowiemy w następnej części naszego cyklu  zapowiadając już  r e w e l a c y j n e   efekty.

Jerzy Duda
i Administrator

Zrób sobie przyjemność...cz.3

            Przede wszystkim  przekazujemy naszemu  internaucie  panu Maciejowi  Rudemu  serdeczne podziękowanie za pozytywną ocenę naszej nowej akcji/zabawy „zrób sobie przyjemność...”  oraz   wyrazy uznania dla prowadzących  internetową stronę klubową, jak również włączenie się do naszej zabawy. Wdzięczni jesteśmy także za nową propozycję, polegającą na ożywieniu widokówek z naklejonym znaczkiem o podobnym motywie poprzez właściwe ich ofrankowanie obiegowym znaczkiem pocztowym. Przykład  znajdujący się na fot.2 tekstu pana Macieja  wyjaśnia sprawę. Dzięki temu „całość widokówkowa” może być wysłana pod wskazany adres. Pomysł pana Macieja tak nam się spodobał, że przygotowaliśmy trzy kolejne przykłady  takich widokówek, które drogą pocztową otrzymali nasi znajomi.

Na fot.1 widokówka wydana przez Biuro Wydawnicze Ruch w 1966 roku przedstawiająca późnorenesansowy portal z końca XVI wieku tzw. Domu Dziekańskiego mieszczącego się przy ul. Kanoniczej 21. Dom Dziekański został wzniesiony w drugiej połowie XVI wieku przez kanonika  Jana z Brześcia. Po przebudowach  i zniszczeniu został odrestaurowany w 1899 roku. Po II wojnie światowej przywrócono sgraffitową  dekorację  zdobiąca fasadę. W domu tym mieszkali bp. L. Łetowski, a w latach 1958 – 64 Karol Wojtyła, jako sufragan  diecezji krakowskiej. Na znaczku  o nominale 15 zł, wydanym przez Pocztę Polską w 1982 roku w pierwszej serii „Odnowa zabytków Krakowa” jest pokazany ten sam portal.

skan915
fot. 1

Na fot.2 jest reprodukcja widokówki  wydanej  przez Wydawnictwo „Sport  i Turystyka” z Warszawy przedstawiającej Sukiennice według fotografii Edwarda Falkowskiego. Ze sprzedaży widokówek pobierano 1 złoty  z przeznaczeniem na zieleń Krakowa. Naklejony znaczek (górny) wydany przez Pocztę Polska w 1945 roku w serii „Zabytki Krakowa”  ma ten sam motyw co widokówka.

skan916
fot. 2

Na fot.3  jest reprodukcja widokówki  wydanej przez wydawnictwo „Sztuka” w 1938 roku z widokiem  pomnika Jagiełły (Pomnika Grunwaldzkiego). Ten sam motyw znalazł się na znaczku wydanym przez Pocztę Polską w 1945 roku w serii „Zabytki Krakowa” . Znaczek pocztowy jest z podpisem projektanta; Z. Wilczyk. 

skan914
fot. 3

Jerzy DUDA

Pamiątka z Krakowa...

Kolejna propozycja Klubu "Cracoviana" na zabawę ze znaczkami i widokówkami Krakowa a nawet na "pamiątkę z Krakowa" bardzo mi się spodobała. Przypomniała mi że ja również dawno temu wysłałem Koledze widokówkę tak spreparowaną. To fajny pomysł, w którym wykorzystując dawne widokówki i znaczki które wyszły z obiegu, tworzy się z nich nową dość atrakcyjną jakość. Uważam, ze pomysł jest świetny także do wykorzystania w budowaniu nowego niekonwencjonalnego zbioru i pokazania wśród ludzi spoza Krakowa. Oczywiście trzeba będzie czasu aby wykorzystać wiele widokówek o których może jeszcze się nie wie, że istniały i ozdobić je znaczkami z motywami krakowskimi. To też zabawa aby odnaleźć związki pomiędzy treścią widokówki i znaczka. W załączeniu moje dwie kolejne propozycje. Jedna (fot. 1) to powiedziałbym klasyka bowiem jest to widokówka z portretem Jana Matejki ze znaczkiem wydanym z okazji przyznania Krakowowi zaszczytnego miana Europejskiej Stolicy Kultury z 2000 roku na którym jest wizerunek Jana Matejki ze stosownym stemplem.

skan912
fot.1

Druga zaś (fot. 2) to moja propozycja "ożywienia" starej widokówki z nieaktualnym znaczkiem z możliwością wysyłki całości ofrankowanej współczesnym znaczkiem, skasowanym aktualnym datownikiem. Nie wygląda to najgorzej, a może i o takiej propozycji warto pomyśleć uzupełniając klubowe propozycje zabawy.

skan913
fot. 2

Z wyrazami uznania dla autorów Klubowej
strony internetowej i autorów pomysłu zabawy.

Maciej Rudy

Zrób sobie przyjemność...cz.2

             Po kilku miesiącach wróciliśmy  do rozmowy o  pomyśle tworzenia  zbioru cracovianów  z wykorzystaniem  znaczków pocztowych i widokówek o tematyce krakowskiej (zob. Zrób sobie przyjemność..cz.1). Przykłady takich „całości” ze znaczkiem pocztowym naklejonym na awers widokówki  korespondującym w swojej treści  z tematem widokówki robiły wrażenie na oglądających  i sprawiały przyjemność mojemu Koledze. Wydawało się, że kolekcja będzie rozrastała się w miarę szybko, mając na uwadze  zarówno kolejne wydania Poczty Polskiej jak i  coraz bogatszą ofertę producentów widokówek. Przyszło jednak zwątpienie, jak mówił mój rozmówca,  wraz z rezygnacją Poczty Polskiej z kontynuowania wydawania znaczków pocztowych z cyklu „Odnowa zabytków Krakowa”, a także nowych trendów w produkowaniu widokówek z motywami krakowskimi. Dochodziło do tego coraz mniejsze zainteresowanie okolicznościowymi stemplami  i datownikami dotyczącymi Krakowa. Trzeba było poszukiwać nowych  rozwiązań i to  zarówno od strony znaczków pocztowych jak i widokówek. Był to trud poszukiwania odpowiedniej widokówki, odpowiedniego znaczka  i kojarzenia  znaczka i widokówki. 

            Wielką radość  przyniosło mi, mówił  mój rozmówca z wyraźnym zadowoleniem w głosie,  znalezienie widokówki wydanej  przez Krajową Agencję Wydawniczą w 1980 roku  z widokami budynku Teatru  Starego im. Heleny Modrzejewskiej. Na widokówce zmieszczono widok  budynku z 1980 roku oraz widok budynku z 1842 roku z archiwalnego zdjęcia wykonanego przez Ignacego Kriegera. Natychmiast skojarzyłem te widoki ze znaczkiem wydanym przez Pocztę Polska  w 1981 roku, 200 lat Starego Teatru w Krakowie”, szczególnie  ze znaczkiem Fi. 2632.  Efekty tego skojarzenia, można zobaczyć na fot. 1. „Całość” uzupełniona jest  datownikiem z FDC z 1987 roku.

8
fot. 1

            Innym przykładem jest pokazana na fot.2 widokówka na której jest   mozaika skomponowana z czterech fotografii przedstawiających  romański kościół św. Andrzeja  z gotyckim oratorium i wyposażeniem wnętrza z XVIII wieku. Na jednym ze zdjęć  mozaiki znalazł  się widok dwóch wież z hełmami z 1639 roku. Łatwo było to skojarzyć  ze znaczkiem wydanym  przez Pocztę Polską w 1984 roku „Architektura sakralna”  Fi. 2807 na którym przedstawiono widok kościoła św. Andrzeja w Krakowie. Efekt „całości”  widokówki ze znaczkiem pokazany jest na wspomnianej fot. 2. Niestety  treść  datownika jest odległa od motywu widokówki i znaczka.

10
fot. 2

            Na fot. 3 prezentowany jest zestaw, który wzbudzał kontrowersje u  oglądających. Tematem widokówki jest schematycznie ujęty plan Starego Krakowa z zaznaczeniem najważniejszych zabytkowych budowli  pokazanych w formie rysunkowej, częściowo w aksonometrii. W miejsce Wawelu został wklejony znaczek  wydany przez Pocztę Polską w 1984 roku przedstawiający  Katedrę Królewska na Wawelu. „Całość” jest opatrzona datownikiem stosowanym na FDC w 1985 roku na serii pod nazwą „Głowy Wawelskie”.

11
fot. 3

            O kolejnych problemach  naszego kolekcjonera, który podjął się tworzenia zbioru cracovianów w oparciu o „całości” sporządzane ze znaczków pocztowych i widokówek z motywami krakowskimi,  postaramy się opowiedzieć za jakiś czas.

Notował i przygotował
Jerzy Duda

Cracoviana...

Wybrzeże Kości Słoniowej.

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 - data emisji: 27.10.2016 .

1. Blok - ilość znaczków: 2, nominał : 2 x 1000 F (Centralny Frank  Afrykański).
a] - na znaczku: grupa młodzieży na tle stylizowanego globu, fragmenty biało - czerwonej szarfy, nominał, nazwa emitenta, rok wydania.
b] - wiwatująca  młodzież żeńska, duży emblemat: Światowych Dni Młodzieży, zaprojektowany przez Panią Monikę Rybczyńską oraz fragment transparentu z napisem: "WYD/Krakow/2016" - Ś.D.M/Kraków/2016 ", 
pozostałe elementy jak na znaczku "a". Na bloku papież Franciszek w geście powitania i żeńska młodzież na tle Rynku Głównego w Krakowie, widoczne najcenniejsze budowle: Wieża Ratuszowa, Sukiennice, pomnik Adama Mickiewicza, Bazylika Mariacka, Kościół Świętego Wojciecha oraz zabytkowe kamieniczki, u dołu napis w języku francuskim: Światowe Dni Młodzieży 2016.

1


2. Blok - ilość znaczków: 1 - trójkątny, nominał: 1600 F [CFA], na znaczku: Papież Franciszek z grupką młodzieży żeńskiej, reprezentującej trzy kontynenty, nazwa emitenta i rok emisji. Na bloku u góry napis w języku  francuskim: Światowe Dni Młodzieży 2016, gołąbek pokoju, stylizowany - kolorowany szkic Bazyliki Mariackiej w Krakowie u dołu trzy dziewczyny reprezentujące trzy kontynenty.

2

Józef SKOP