"Kocham Kraków" - część 5

Wakacje  rozleniwiają człowieka. Ucieka się od obowiązków, od aktywności życiowej, od problemów które kładą się cieniem na życie człowieka. Myślimy o odpoczynku, o oderwaniu się od rzeczywistości  pokładając nadzieję, że uda się nam  spełnić marzenia, których nie udaje się spełnić w czasie aktywności zawodowej. Chcemy żyć  na luzie, bez kłopotów, doznając  samych przyjemności. Chcemy sięgnąć po ulubioną lub nowo wydana książkę, chcemy odrobić zaległą korespondencję, chcemy spotkać się  z dawno niewidzianymi znajomymi , mieć czas na zabawę i tańce, a nawet oddać się -  choćby na chwilę - naszym kolekcjonerskim pasjom. Wracając w myślach do miejsc w których spędziliśmy najprzyjemniejsze chwile swojego życia  nie zapominamy o miastach w których przyszło nam żyć i tych które w sposób szczególny zapamiętaliśmy. Dlatego, również w czasie wakacji, kontynuujemy nasz znaczkowo-całościowy cykl „Kocham Kraków”. I tym razem proponuję przyjrzeć się kilku całościom  z mojego zbioru,  których ofrankowanie pozwala  przypuszczać, że osobom  wysyłającym   przesyłki listowe  Kraków nie był obcy, a może nawet dla tego miasta żywiły wielką sympatię. To jednak tylko przypuszczenia chociaż  istnieją symptomy potwierdzające przypuszczenia.

 Na początek dwie standardowe pod względem wielkości i  koloru  koperty  przesyłek listowych poleconych wysłanych  za granicę .

Fot. 1 Koperta przesyłki listowej  poleconej (R 023653) wysłanej z Urzędu Pocztowego Głogów 2  do byłej Republiki Estonii w ZSRR w dniu 22.11. 1984 roku. Przesyłka listowa ofrankowana  ośmioma znaczkami, trzema Fi 2490  z 1979 roku  Kopalnia soli w Wieliczce, czterema  z 1981 roku  z fragmentem widoku Krakowa z 1483 roku i jednym  Fi 2785  wydanym z okazji 40 rocznicy Powstania Warszawskiego. 

         skan799
fot.1

Fot.2  Koperta przesyłki listowej poleconej (R 005431) wysłanej z Urzędu Pocztowego  10 w Lubinie w dniu 27.09.1989 roku do  byłej Republiki Estonii w ZSRR. Co ciekawe przesyłka listowa wysłana na ten sam adres  co pokazana wcześniej. Przesyłka listowa dotarła  do adresata 10.10.1989 roku o czym świadczy stempel odbiorczy. Przesyłka ofrankowana jest 10. znaczkami  wydanymi przez Pocztę Polską w latach 1981 – 1989. Wśród znaczków naklejonych na kopertę 7 (siedem) przedstawia  Głowy Wawelskie, cykl znaczków wydawanych przez Pocztę Polską od 25.IX 1982 roku (Fi.2681, 2682). Kolejne znaczki z tego cyklu na kopercie to Fi. 2838, 2839, 2888, 2889, 3015. Pozostałe znaczki pochodzą z serii  miasta polskie na starych rycinach  z 1981 roku (2 znaczki) i  z 1989 rośliny lecznicze, jeden znaczek. 

skan800
fot.2

             Na kopertach  fot.1 jak i fot.2   na pierwszy rzut oka dają się zauważyć motywy krakowskie na znaczkach, które stanowią ofrankowanie przesyłek. Czy wykorzystanie tych znaczków ma związek ze specjalnym traktowaniem Krakowa przez nadawcę trudno orzec.  Można jedynie przypuszczać, że tak było.

            Na kolejnych fotografiach  prezentuję koperty  przesyłek listowych, które w bardziej wyrazisty  sposób  potwierdzają  duchowy związek nadawcy z Krakowem.

Fot.3 Koperta o wymiarach 230 x 162 mm przesyłki listowej poleconej  z okolicznościową erką  stosowaną  w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, miejscu urodzenia Tadeusza Kantora  twórcy teatru Cricot, malarza związanego z Krakowem. Przesyłka listowa wysłana z Wielopola Skrzyńskiego dnia 16.04.2015 roku ofrankowana   siedmioma znaczkami z których  6 znaczków pochodzi z  arkusza znaczków wydanych przez Pocztę Polską w 200 roku z okazji przyznania Krakowowi  miana Europejskiego miasta kultury (Fi. 3677). Na znaczku   pośród  postaci jest również wizerunek  Tadeusza Kantora. Ofrankowanie uzupełnione jest znaczkiem Fi. 4608  wydanym na okoliczność 100 rocznicy urodzin artysty.

skan801
fot.3

Fot. 4  Koperta o wymiarach 248 x 176 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej, priorytetowej  wysłanej  z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 27.04. 2015 roku do Francji. Przesyłka ofrankowana jest arkuszem znaczków  wydanych przez Pocztę Polską wyprzedzająco w 2015 roku z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w 2016 roku. Na znaczku jest wizerunek św. Jana Pawła II oraz znaczek ŚDM. Uzupełnieniem ofrankowania są dwa znaczki z serii  miasta polskie Fi. 4049 i  3941.  Znaczki są skasowane  datownikiem pierwszego dnia obiegu.

skan802
fot.4

Fot. 5a, b. Koperta FDC ze znaczkiem  wydanym w 2012 roku z serii Śladami Karola Wojtyły ( Fi. 4436) z motywem  krakowskim. Koperta wykorzystana do przesyłki listowej jako przesyłka filatelistyczna, priorytetowa, polecona   wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu wejścia do obiegu pocztowego wymienionego znaczka  13.10.2012 roku do Watykanu na Poste Restante. Przesyłka ofrankowana dodatkowo  znaczkiem Fi. 3806 z serii miasta polskie oraz  Fi. 4436a i Fi.4088 na rewersie koperty (5 b). Przesyłka dotarła  do Watykanu 20.10.2012 o czym świadczy stempel odbiorczy  i wróciła do nadawcy 26.10. 2012.

skan803
fot.5a

skan804
fot.5b

 Jerzy Duda

"Kocham Kraków" - część 4

Kilka dni temu jeden z  Internautów zatelefonował do mnie w sprawie naszej  klubowej zabawy zatytułowanej „Kocham Kraków”. Sądziłem, że będzie się chciał pochwalić jakąś ciekawostką lub zaproponować modyfikację zabawy albo nową zabawę, ale sprawa okazała się być jeszcze poważniejsza. Spotkałem się bowiem z pytaniem, które zabrzmiało w  ustach Internauty jak zarzut, a dotyczyło  mojego udziału w zabawie, którą  wymyśliliśmy wspólnie z Administratorem strony internetowej. Zabawa zabawą, ale z pokazanych dotychczas materiałów ilustracyjnych nie wynika – mówił podniesionym głosem  Internauta -  aby  współtwórca  zabawy brał w niej udział. Mieszka Pan w Krakowie, prowadzi Pan – jak mniemam – szeroką korespondencję i niewiele wskazuje na to, żeby Pan, miłośnik Krakowa, wykorzystywał  znaczki z motywem krakowskim  do frankowania przesyłek. Czyli  proponowana zabawa jest raczej wydumana, bez wartościowych przykładów i opiera się tylko na  pozyskanych  przypadkowo przesyłkach listowych, których ofrankowanie wcale nie musi potwierdzać specjalnego uczucia do miasta, żywionego przez nadawcę przesyłki.” Przyjąłem zarzut z pokorą wyjaśniając równocześnie, że raczej rzadko zdarza mi się  aby wychodząca  ode mnie  przesyłka listowa nie była ofrankowana przynajmniej jednym znaczkiem z motywem krakowskim. Zdarza się to częściej w przypadku korespondencji krajowej natomiast sporadycznie w korespondencji zagranicznej. Przykładów mógłbym mieć sporo jednak część korespondentów zachowuje moje przesyłki wobec czego koperty nie są dla mnie dostępne natomiast inna część korespondentów przesyłki, szczególnie koperty, utylizuje. Tylko od nielicznych otrzymuję zwrot niektórych kopert z przesyłek listowych. Nie wiem czy moja odpowiedź usatysfakcjonowała  Internautę, ale przystał na to, że  przy najbliższej okazji  zaprezentuję  posiadane  koperty,  poddam pod ocenę aby się zrehabilitować w Jego oczach.

            Wszystkie zaprezentowane  koperty są większego formatu (250 x 175 mm lub  228 x  162 mm)  bowiem służyły do przesyłania  fragmentów czasopism, fotografii, dużych widokówek i innych materiałów. Adresatami były osoby mieszkające we Francji i na Islandii.

Fot. 1.  Koperta przesyłki listowej, priorytetowej,  poleconej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 53 dnia 23. 12. 2010 roku do Francji. Przesyłka ofrankowana  trzema blokami Fi. 168 A (według nowej numeracji  171 A) czyli blokami ciętymi oraz dwoma znaczkami z bloku B (Fi 3679B). Łączna kwota ofrankowania wyniosła 8,75 zł. Znaczki  były  wydane w 2000 roku w którym Kraków został zaliczony w poczet  Europejskich Miast Kultury. Na blokach rytowanych przez Czesława Słanię  jest widok Krakowa z XV wieku z dzieła Hartmanna Schedla. Zwracam uwagę na numerację bloków i fakt osobistego odbioru przesyłki przez  adresata  w urzędzie pocztowym z powodu Jego nieobecności w czasie wizyty listonosza co jest poświadczone wpisem i naklejką.

skan180
fot.1

Fot. 2.  Koperta przesyłki listowej priorytetowej, poleconej  wysłanej  z Urzędu Pocztowego Kraków 53 do Francji w dniu 1.10. 2008 roku. Przesyłka ofrankowana została dwoma blokami  wydanymi z okazji 450 lecia Poczty Polskiej (Fi bl. 179 wg nowej numeracji bl. 212) i dodatkowo znaczkiem Fi 3806 , miasta polskie  o łącznej wartości 10,80 zł. Również  i ta przesyłka została odebrana we właściwym urzędzie pocztowym przez adresata wobec jego nieobecności w czasie wizyty listonosza.

skan181
fot.2

Fot. 3.  Koperta przesyłki  poleconej  wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Islandii dnia 13.10 2012 roku. Przesyłka ofrankowana arkusikiem znaczków z cyklu Śladami Karola Wojtyły – Kraków i ostemplowanego datownikiem pierwszego dnia obiegu. Przesyłka poddana została  odprawie  celnej w dniu 17.10  i doręczona adresatowi 19. 10 o czym świadczy naklejka na  rewersie koperty.

skan182
fot.3

Fot. 4 i  5.  Dwie koperty przesyłek listowych, piorytetowych, poleconych  wysłanych  z Urzędu Pocztowego Kraków 53 do Francji i do Islandii w dniu 12.12.2012.  Data wysyłki nie była przypadkowa. Wprawdzie listy miały być wysłane wcześniej ale jeden z moich korespondentów  zwrócił mi uwagę na  unikatową datę i poprosił abym kolejny list wysłał właśnie w tym dniu 12.12.12.  Obie pokazane na skanach  przesyłki listowe ofrankowane są fragmentami arkusika (tete-beche)z wizerunkiem Jerzego Turowicza (Fi. 4443 I, II), twórcy i wieloletniego redaktora „Tygodnika Powszechnego”. Znaczki  wydano  z okazji 100 rocznicy Jego  urodzin.

skan184
fot.4

skan183
fot.5

Ofrankowanie jednej z przesyłek uzupełnione jest dwoma znaczkami wydanymi z okazji przyznania Krakowowi  tytułu Europejskie Miasto Kultury w 2000 roku na których również jest postać Jerzego Turowicza (Fi. 3678). Ofrankowanie drugiej uzupełnia znaczek z serii miasta polskie z 2002 roku Fi. 3806.

Fot. 6. Koperta przesyłki listowej, priorytetowej, poleconej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Francji ofrankowana  fragmentem arkusika  wydanego przez Pocztę Polską z okazji 600 rocznicy urodzin Jana Długosza, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka, kronikarza, zwanego ojcem polskiej historiografii. Na  znaczku zaprezentowano wizerunek z profilu Długosza oraz fragment widoku Krakowa z XV wieku. Łączna frankatura  wynosi  17,50 zł.

skan185
fot.6

            Zaprezentowane  koperty przesyłek listowych ofrankowanych znaczkami z motywami krakowskimi nie są jedynymi w moim zbiorze. Stanowią jedynie przykłady pokazane w ramach naszej zabawy „Kocham Kraków”. 

                                                                                                             Jerzy  Duda

Cracoviana...

Kartka Pocztowa i stempel - wydane na wniosek polskich filatelistów w Londynie, okazja to Kongres Kultury Polskiej. Kartka z naklejonym znaczkiem, wartości 16 pensów, skasowany ozdobnym stemplem  w kształcie otwartej księgi, o treści: Kongres Kultury Polskiej „PTNO”, w języku polskim i angielskim z datą: 14 września 1985 roku, Londyn 6. W części ilustrowanej kartki [jednej z wielu] - słup graniczny Rzeczypospolitej, u dołu podcinany sierpem, u góry rozbijany młotem, charakterystyczne daty: 17-IX-1939, 45, 85, daty tragiczne dla naszego kraju,  mapa dzisiejszej Polski z zaznaczonymi ziemiami Kresów Wschodnich, utraconych po traktacie w Jałcie. Pod mapą trzy-wierszowy napis: 40-Lecie Ponownie Układem Jałtańskim Zrabowanych Ziem. Na mapie polskie miasta. Powiększony fragment mapki umożliwia wyszukanie lokalizacji KRAKOWA.

2

1

Józef SKOP

"Kocham Kraków" - część 3

Proponując nową zabawę z „całościami” pocztowymi, która  dotyczy Krakowa  i której daliśmy tytuł „Kocham Kraków” sądziliśmy, że  przyniesie ona obfity plon  bo czego jak czego ale znaków  pocztowych z motywami krakowskimi Poczta Polska wydała sporo i było, a nawet jest  w czym wybierać. Kraków przez wiele miesięcy w roku przeżywa najazd turystów z których wielu ma jeszcze „odruch” wysłania  widokówki, kartki pocztowej czy  list  z pozdrowieniami do rodziny, znajomych.  Czekamy więc na odważnych  szczególnie adresatów, którzy pochwalą się przesyłką ofrankowaną znaczkami z motywem krakowskim, a może i  krótkim komentarzem  dotyczący samej przesyłki i osoby wysyłającej.  Kraków da się lubić, a to lubienie można wyrazić na różne sposób, także w postaci  pięknie i stosownie  ofrankowanej przesyłki znaczkami  których  tematem jest właśnie  jakiś  motyw z Krakowa  np.  motyw architektoniczny, detal,  wizerunek znanej  osoby związanej z miastem, fragment sceny z obchodów jubileuszowych  i inne.

            Na zachętę  prezentujemy kolejne cztery bardzo interesujące przesyłki listowe z których dwie pochodzą  od nadawców z Krakowa, a dwie pozostałe  z innych miast. Dwie pierwsze koperty pokazane na fot 1 i 2 sprawiają wrażenie, a nawet rodzą przekonanie, że zarówno wysyłający jak i adresat mieli wielki sentyment do Krakowa.

              Na fot. 1 jest  reprodukcja całostki, koperty ozdobnej z nadrukowanym znaczkiem, o tematyce krakowskiej  z cyklu Głowy wawelskie (mężczyzna w wieńcu laurowym) Fi. t.II nr 78. Ofrankowanie dla przesyłki poleconej (R 027978) zostało uzupełnione dwoma znaczkami  z cyklu Polskie miasta  na starych rycinach  z 1981 roku  Fi. 2590. Najciekawszym elementem koperty  jest jednak okolicznościowy datownik  o treści „Odnowa zabytków Krakowa” stosowany w urzędzie pocztowym Kraków 1 w dniu 10. XII. 1984 roku. 

skan038
fot.1

               Fotografia 2 prezentuje  reprodukcję  unikatowej  koperty ozdobnej  dostępnej na wystawie filatelistycznej „Jagellonica 64” prezentowanej w dniach 9 – 17 maja 1964 roku z okazji 600  lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego ofrankowanej serią znaczków  wydanych przez Pocztę Polska dla uczczenia  jubileuszu (Fi 1337 – 1341).  Na kopercie jest również nalepka propagandowa  wystawy zaprojektowana przez art. grafika Stefana Berdaka. Znaczki ostemplowane są datownikiem nadawczym urzędu pocztowego Kraków 1 oraz dodatkowostemplem okolicznościowym wystawy (na wystawie stosowano trzy różne stemple wystawowe). 

skan044
fot.2

            Na fot. 3  jest reprodukcja koperty przesyłki listowej poleconej wysłanej z urzędu pocztowego w  Jodłówce Tuchowskiej  droga lotniczą do Francji.  Na kopercie własnej produkcji nadawca  nakleił 5 znaczków w tym 2 znaczki  z 1982 roku  z serii Pomniki polskiej kartografii przedstawiające fragment planu miasta Krakowa autorstwa Stanisława  Andrzeja Buchowskiego (błąd w nazwisku  na znaczku ) Fi. 2699 oraz 3 znaczki  z serii Polskie miasta na starych rycinach z widokiem  Krakowa Fi 2590. 

skan039
fot.3

            Koperta pokazana na fot. 4 a i b (awers i rewers) przesyłki listowej poleconej  wysłanej z urzędu pocztowego w Swarzewie do  byłej  Republiki Federalnej Niemiec, jest   ofrankowana  10. znaczkami  z serii 200 lat Starego Teatru w Krakowie  Fi. 2631 (frankatura wielokrotna)  z podobizną  K. Swinarskiego  wybitnego polskiego reżysera i scenografa  oraz emblematem  Teatru Starego  w Krakowie. 

skan040
fot. 4a

skan041
fot. 4b

            Chciało by się wierzyć, że  ofrankowanie  przez nadawców obu wspomnianych przesyłek listowych  wysłanych z Polski zagranicę znaczkami z  motywami krakowskimi  było wynikiem świadomej  promocji Krakowa i  ich  sympatii dla naszego  miasta. A nawet jeśli  ofrankowanie takimi znaczkami  było przypadkowe to można się było spodziewać, że  zrobiło pozytywne wrażenie na adresatach  skoro koperty zostały zachowane w stanie prawie idealnym.

                                                                                                      Jerzy Duda

"Kocham Kraków"

Obecnie prezentujemy kolejne przykłady  całości, które zostały ofrankowane znaczkami z motywem krakowskim. Czy one świadczą  o  sympatii do miasta Krakowa? Czy nadawcy mieli na uwadze swój  emocjonalny stosunek do Krakowa naklejając na kopertę przesyłki listowej  znaczki z motywem krakowskim?  Tego nie dowiemy się  w przypadku  całości  z dawnych lat.

Przykład podany na fot. 1 koperty przesyłki listowej, krajowej, poleconej  wysłanej z urzędu pocztowego Kluczbork, wskazywał by raczej na wykorzystanie przez sekretariat Komornika Sądu Rejonowego  posiadanych na stanie znaczków pocztowych, których tematem jest głowa mężczyzny z serii „Głowy Wawelskie”. Znaczki z  tej serii  wydawane od 1982 roku w nakładach wielomilionowych były popularne i dostępne w urzędach pocztowych. Przesyłka listowa nie wskazuje na  jakieś specjalne traktowanie Krakowa przez nadawcę.

skan917
fot. 1

Nieco inaczej  przedstawia się sprawa całości prezentowanych na kolejnych trzech fotografiach. Całości  wysłane były z wystaw filatelistycznych ściśle związanych z Krakowem i prezentowanych w Krakowie. W tym przypadku ofrankowanie przesyłek znaczkami z motywem krakowskim, także wykorzystanie okolicznościowych i ilustrowanych kopert może z dużym prawdopodobieństwem  świadczyć, że nadawca (nadawcy)  byli (są) nie tylko filatelistami ale również fanami Krakowa. Dla wielu Krakowian, nie tylko zresztą  filatelistów, zwiedzanie wystaw filatelistycznych których głównym tematem był Kraków, traktowane było jako coś w  rodzaju  przyjemności, a  czasami nawet  obowiązku.

Na fot. 2  Koperta ilustrowana  przesyłki listowej prywatnej, poleconej  z wystawy filatelistycznej „Kraków 71”  prezentowanej z okazji XX lecia Koła PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina w Krakowie. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi 1941 (z przywieszka i bez niej) wysłana z urzędu pocztowego Kraków 1. 

skan918
fot. 2

Fot 3 i 4  Dwie koperty ilustrowane przesyłek krajowych, poleconych z  krajowej wystawy filatelistycznej   zorganizowanej  przez Małopolski Okręg PZF z okazji 750 rocznicy lokacji miasta Krakowa. Przesyłki ofrankowane znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską  z tej samej okazji  (Fi 4165). Ofrankowanie   uzupełnione do obowiązującej wówczas taryfy znaczkami  z serii „Dziedzictwo kulturowe świata. Polska”  z widokiem kościoła NMP w Krakowie (Fi 4009).  Znaczki pocztowe skasowano okolicznościowymi datownikami. Na uwagę zasługują „erki” wydane również na okoliczność wystawy.

skan919
fot. 3

skan920
fot. 4

Jerzy Duda