Ozdobna koperta z BIAŁORUSI

Ozdobna koperta z BIAŁORUSI

 

Pamiątkowa koperta korespondencyjna, z nadrukowanym znakiem opłaty, typu „ A „ . Wprowadzona do obiegu w 2019 roku, przez Pocztę Białorusi, sygnatura: „ BELPOSTA „ 2019.

Koperta upamiętnia: Insurekcję Tadeusza Kościuszki. W części ilustrowanej koperty: portret Tadeusza Kościuszki, poniżej manifest, akcesoria generalskie, szabla i  czapka  . Po prawej fragment Panoramy Racławickiej – obraz J. Styki. Dom rodzinny Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie.                     

U dołu, trzywierszowy napis w kolorze czerwonym, w języku białoruskim, o treści: 225.rocznica Insurekcji Tadeusza Kościuszki. 


Józef S.

Nowości wydawnicze „ CRACOVIANA „ 2018 roku

Nowości wydawnicze „ CRACOVIANA „ 2018 roku

Republika Beninu w końcowych miesiącach 2018 roku wypuściła serię bloków i arkusików, propagujące „ Wybitne Osobistości „. W tym gronie znalazł się Mikołaj Kopernik, właściwie Jego portrety w różnych konfiguracjach.

Sygnatura tych walorów to: BEN.2018 #18 – 57/60

 

1 . Blok, nominał: 3600 F – przedstawia portret Mikołaja Kopernika na tle panoramy KRAKOWA z widokiem na ówczesny Wawel, pochodzący z „ Norymberskiej Kroniki Świata „ Hartmanna Schedel,a z 1493 roku.

 

2 . Arkusik zawiera pięć znaczków, na jednym znaczku wartości nominalnej: 800 F, widzimy portret M. Kopernika na tle zamku królewskiego na Wawelu w Krakowie oraz współczesny herb miasta Krakowa. Ponadto w środkowej części arkusika podziwiamy słynny na całym Świecie obraz Mistrza Jana Matejki „ Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem „.

 Józef S.

GIGANTOMANIA W OFRANKOWANIU PRZESYŁEK

                                 GIGANTOMANIA W   OFRANKOWANIU PRZESYŁEK

            Od pana Jacka Drożdżaka z Limanowej otrzymaliśmy bardzo ciekawą informację wraz z odbitkami całości pocztowych z roku 1992 czyli okresu inflacji w Polsce, które prezentujemy na naszej stronie internetowej wraz z fragmentem listu do autora artykułu zamieszczonego w „Filateliście Małopolskim” na temat przykładów polskich całości pocztowych z początku inflacji z lat 1985 - 1995. Pan Jacek Drożdżak pisze: ...pozwalam sobie posłać jako skromny przyczynek trzy ksera wykonane w skali 1:1 kopert z tego okresu, które posiadam, a które pokazują ogromne zużycie znaczków do opłacenia przesyłek. Dwie z nich to koperty z korespondencji z Gdańska do Limanowej z roku 1992 opłacone znaczkami w ilości 93 sztuki i 101 sztuk. Trzecia koperta z Krakowa do Limanowej opłacona jest już skromniej bo tylko 45-cioma znaczkami, które zmieściły się na stronie adresowej. Koperty te udało mi się ocalić w ostatniej chwili przed wrzuceniem ich do kosza w sekretariacie firmy w której wtedy pracowałem. Tyle w liście, a teraz na fot. 1 a,b, 2 a, b oraz 3 przesłane przykłady:

Fot. 1 a, b Koperta o wymiarach 350 x 250 mm przesyłki listowej krajowej poleconej z

                 erką w postaci naklejki z numerem kolejnym odbitym numeratorem wysłana z

                 Urzędu Pocztowego Gdańsk 1 w roku 1992 do Limanowej ofrankowana 101

                   znaczkami w tym   trzema fragmentami arkuszy 2 razy po 25 sztuk i raz 50 sztuk

                  Fi. 2681.oraz jednym znaczkiem Fi 2682. Znaczki zostały naklejone na obu

                   stronach koperty ( fot 1 a,b). Łączna frankatura wynosi 6100 złotych.

 

Fot 2a,b Koperta o tych samych wymiarach także przesyłki krajowej poleconej nadanej w

               Urzedzie Pocztowym Gdańsk 1 do Limanowej ofrankowana 93. znaczkami w tym                      

               fragmentem arkusza znaczka Fi. 2973 (45 sztuk), fragmentem arkusza Fi 2962 (50

               sztuk) oraz dodatkowo znaczkami Fi 3097 i 3098. Znaczki naklejona po obu

               stronach koperty. Łączna frankatura wynosi 5625 zł. Trudno odpowiedzieć na

               pytanie skąd różnica we frankaturze obu bardzo podobnych kopert.

 

Fot 3   Koperta o wymiarach 325 x 230 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej wysłana z

           Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Limanowej w lipcu 1992 roku. Przesyłka

           ofrankowana 45. znaczkami Fi. 2682. Znaczki przyklejone sa na stronie adresowej

         Łączna frankatura wynosi 4500 zł.

            Dziękujemy panu Jackowi Drożdżakowi za dostarczone walory i oczekujemy na dalsze znaleziska bowiem okres inflacji 1985 – 1995 jest interesujący z punktu widzenia filatelistyki i mało rozeznany.

                                                                                                                Jerzy Duda

                                                                                         i administrator strony Piotr

CIEKAWOSTKI Z KRAKOWA WYBRANE KARTY ANALOGICZNE

                                               CIEKAWOSTKI Z KRAKOWA

                                         WYBRANE KARTY ANALOGICZNE  

            Karty analogiczne inaczej karty maksimum (oznaczenie CM) to widokówki, które na stronie z grafiką mają naklejony znaczek o tym samym motywie co karta. Znaczek powinien być skasowany stemplem o treści związanej tematycznie z karta i znaczkiem. Karty znane były i kolekcjonowane od początku XX wieku. Teoretyczne podstawy tej formy kolekcjonerstwa przygotował polski filatelista Marian Haydzicki i zaprezentował je w 1947 roku na Międzynarodowym Kongresie Zbieraczy Kart w Dijon. Przykład karty analogicznej sygnowanej przez Mariana Haydzickiego i dr. R. Szuszkiewicza z Tarnowa prezentowany jest na fot. 1 i 2 oraz 1 a.

 

fot.1

fot.2

fot. 1a

            Na fot. 1 i 2 karty w formacie 105 x 147 mm drukowane w kolorze brązowym z wykorzystaniem fotografii wykonanej nocną porą przez Stanisława Muchę . Karty przedstawiają Pomnik Grunwaldzki znajdujący się na Placu Matejki w Krakowie. Na obu kartach przyklejone są na awersie znaczki wydane przez Pocztę Polską Fi. 362 przedstawiające Pomnik Grunwaldzki. Znaczki skasowane są datownikami: pierwszego dnia obiegu (15.04.1946 – karta fot.1) oraz ostatniego dnia obiegu (30.07.1947 – karta fot.2). Rewers obu kart wygląda tak samo i przedstawiony jest na fot. 1a.

 

            Fot. 3 przedstawia kartę analogiczną z roku 1943. Karta fotograficzna (bez obiegu) autorstwa Stanisława Muchy z widokiem Wieży Ratuszowej z odwachem i fragmentem Sukiennic ma na awersie przyklejony znaczek wydany przez Pocztę Generalnej Guberni w seri Widoki zabytkowych budowli w roku 1940 Fi. t. II nr 48 o tym samym temacie (Wieża Ratuszowa w Krakowie) Znaczek skasowany jest datownikiem okolicznościowym wykonanym z okazji 4. rocznicy utworzenia GG.

 

            Fot. 4 przedstawia kartę   analogiczną z motywem katedry wawelskiej. Karta wydana drukiem w oparciu o fotografie wykonaną przez Stanisława Kolowcę posiada na awersie znaczek o tym samym motywie Fi. 366 projektowany przez J. Wilczyka z serii zabytki Krakowa wydany przez Pocztę Polską w 1945 roku. Znaczek skasowany jest datownikiem Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 30. 06.1946 ( na dzień przed wycofaniem znaczka z obiegu pocztowego).

                                                                                                                Jerzy Duda

                                                                                             Administrator Piotr Malec

Echa niepodległości Polski na znaczku z dalekiej Kolumbii

Poczta Kolumbii w dniu 9 listopada 2018 roku wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy o wartości nominalnej 5.000 kolumbijskich peso [taryfa na list krajowy]. Znaczek wydrukowany w białoczerwonych barwach w ilości : 21236 z okazji; 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na znaczku przedstawiono: Ozdobną ramkę, w której znajduje się napis w języku hiszpańskim: CENTENARIO DE LA  RECUPERACI
ÓN    DE LA INDEPENDENCIA./ POLONIA i rok: 1981 – 2018 /. 100 – LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI / POLSKA 1918 - 2018
W centralnej części liczba " 100 ", w której środkowe zero zastąpiono owalnym fragmentem opuszki palca z odciskiem linii papilarnych /naczelnika państwa ?/. Na tle dermatoglifu: głowa Józefa Piłsudskiego z fragmentem kołnierzyka. Pod liczbą " 100 " stylizowany napis " niepodległa ", odnoszący się do odzyskanej niepodległości, napisany własnoręcznie przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Napis ten posłużył jako logo obchodów:
100.rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowany przez zwycięską koncepcję FU TU CREATIVE na wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po lewej stronie ramki pionowy napis: COLOMBIA $5.000.     Na marginesie pod ramką napisy: Embojada de Polonia en Colombia - Ambasada Rzeczypospolitej w Kolumbii 2018.

Do znaczka przygotowano kopertę FDC.
Znaczek skasowano stemplem okrągłym, jednoobrączkowym, wokół obręczy napis: Servicios Postales Nacionales, sygnatura:  S.A. 4 - 72 - Primer dia de servicio Noviembre 9 de 2018. Bogot
á. D.C. W środku poziomo pięciowierszowy napisy: POLONIA – 100 - ANÕS - 1918 - 2018 -      "niepodległa". U dołu koperty trzywierszowy napis: POLONIA, CEN AÑOS/ DE LA RECUPERACIÓN/ DE LA INDEPENDENCIA, oraz odcisk papilarny opuszki palca z głową marszałka Polski w liczbie „100”. W części ilustrowanej koperty: Duży dermatoglif palca z głową naczelnika państwa i stylizowany napis: „ niepodległa „ w kolorze czerwonym.

J.S.