Echa niepodległości Polski na znaczku z dalekiej Kolumbii

Poczta Kolumbii w dniu 9 listopada 2018 roku wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy o wartości nominalnej 5.000 kolumbijskich peso [taryfa na list krajowy]. Znaczek wydrukowany w białoczerwonych barwach w ilości : 21236 z okazji; 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na znaczku przedstawiono: Ozdobną ramkę, w której znajduje się napis w języku hiszpańskim: CENTENARIO DE LA  RECUPERACI
ÓN    DE LA INDEPENDENCIA./ POLONIA i rok: 1981 – 2018 /. 100 – LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI / POLSKA 1918 - 2018
W centralnej części liczba " 100 ", w której środkowe zero zastąpiono owalnym fragmentem opuszki palca z odciskiem linii papilarnych /naczelnika państwa ?/. Na tle dermatoglifu: głowa Józefa Piłsudskiego z fragmentem kołnierzyka. Pod liczbą " 100 " stylizowany napis " niepodległa ", odnoszący się do odzyskanej niepodległości, napisany własnoręcznie przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Napis ten posłużył jako logo obchodów:
100.rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowany przez zwycięską koncepcję FU TU CREATIVE na wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po lewej stronie ramki pionowy napis: COLOMBIA $5.000.     Na marginesie pod ramką napisy: Embojada de Polonia en Colombia - Ambasada Rzeczypospolitej w Kolumbii 2018.

Do znaczka przygotowano kopertę FDC.
Znaczek skasowano stemplem okrągłym, jednoobrączkowym, wokół obręczy napis: Servicios Postales Nacionales, sygnatura:  S.A. 4 - 72 - Primer dia de servicio Noviembre 9 de 2018. Bogot
á. D.C. W środku poziomo pięciowierszowy napisy: POLONIA – 100 - ANÕS - 1918 - 2018 -      "niepodległa". U dołu koperty trzywierszowy napis: POLONIA, CEN AÑOS/ DE LA RECUPERACIÓN/ DE LA INDEPENDENCIA, oraz odcisk papilarny opuszki palca z głową marszałka Polski w liczbie „100”. W części ilustrowanej koperty: Duży dermatoglif palca z głową naczelnika państwa i stylizowany napis: „ niepodległa „ w kolorze czerwonym.

J.S.

CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z KRAKOWEM

                                               CIEKAWOSTKI   ZWIĄZANE Z KRAKOWEM

               Na dwóch kolejnych fotografiach prezentujemy wydawnictwa Klubu Filatelistycznego „Polonus” (Polonus Philatelic Society”) w postaci pamiątkowych winietek w formie bloczka z reprodukcją stosownego znaczka, emitowane z okazji wystaw filatelistycznych zorganizowanych w 1941 roku (26- 28 luty) oraz w 1943 roku ( 12-14 marzec). Na obu wydawnictwach znajdują się motywy krakowskie.

 

Na fot. 1 jest to reprodukcja pierwszego znaczka wydanego przez Pocztę Polska w 1925 roku (Fi. 214) w kolorze czerwonym w wersji ząbkowanej . Nad znaczkiem znajduje się zapis nutowy z fragmentem tekstu refrenu katolickiej pieśni religijnej „Boże cos Polskę” w języku polskim i angielskim. Tekst hymnu napisał Alojzy Feliński, uczestnik powstania i sekretarz Tadeusza Kościuszki. Ilustrację uzupełnia rysunek klęczącej pary przed rzeźbą przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa.

Na fot. 2 przedstawione jest winieta wydana w 1943 roku na którą składają się: reprodukcja znaczka wydanego przez Pocztę Polska w 1934 roku z widokiem fragmentu ołtarza Wita Stwosza z kościoła N.M P w Krakowie (Fi . 261), herb Krakowa, rysunek jednej z wież kościoła mariackiego oraz rysunek hejnalisty. Nad rysunkami fragment zapisu nutowego hejnału granego z wieży kościoła N.M.P w Krakowie.

                                                                                                               Jerzy Duda

Szent László

Poczta Węgier w dniu 15 maja 1930 roku wprowadziła do obiegu serię, czterech znaczków, pod nazwą: 900. Rocznica śmierci świętego Emeryka.
Na znaczkach przedstawiono: Królów, książęta, świętych, osobistości...

Numer katalogowy znaczków: MI:HU.463 - 466. Na trzecim znaczku w serii: MI:HU.465, nominał: 20+4 filerów, w kolorze ciemnoczerwonym, przedstawiono: portret króla węgierskiego - Szent  László - znanego w Polsce, jako św. Władysław I.
Laszlo - Władysław, urodził się w Krakowie na Wawelu. Młode lata spędził na dworze u księcia Kazimierza Odnowiciela i króla Bolesława Śmiałego...


Zainteresowanych zapraszam do zajrzenia na stronę internetową, pozycja " Ciekawostki ",strona: 13 - publikacja: 27 października 2016 r. i strona: 12 - publikacja: 14 listopada 2016 r. 


S.J.

WALORY FILATELISTYCZNE Z KRAKOWA UPAMIĘTNIAJĄCE JÓZEFA KONRADA KORZENIOWSKIEGO

Wyrazy uznania należą się panu Józefowi Skopowi, autorowi wielu ciekawostek prezentowanych na klubowej stronie internetowej, który nie tak dawno przypomniał Józefa Korzeniowskiego, światowej sławy powieściopisarza i Jego związki z Krakowem. Przypomniał również walory filatelistyczne wydane przez Pocztę Polską z 1957 i 2007 roku oraz ciekawostkę jaką jest niewątpliwie znaczek wydany w 2017 roku, w konwencji „Mój znaczek”, przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w ramach obchodów „Śladami Conrada”, a także walory wydane przez poczty innych krajów. Wiadomo, że Joseph Conrad, znany na świecie pod takim właśnie nazwiskiem, mieszkał w Krakowie w latach 1867 – 1874 roku jako młody chłopak u swojego wuja Tadeusza Bobrowskiego. Po raz kolejny odwiedził Kraków latem 1914 roku z żoną i dwoma synami. W Krakowie zastał ich wybuch I wojny światowej. W ciągu dwóch miesięcy pobytu rodzina odwiedziła jeszcze Zakopane.

            W Krakowie jest wiele miejsc związanych z pobytem powieściopisarza jak i upamiętniających Jego nazwisko. Do najważniejszych zaliczyć trzeba:

-          tablicę poświęconą pamięci Józefa Korzeniowskiego umieszczoną na ścianie bocznego skrzydła budynku magistratu przy ulicy Poselskiej,

-          ławkę na Plantach na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej i Sławkowskiej,

-          ulicę nazwaną imieniem Józefa Korzeniowskiego

-          mural dedykowany Conradowi znajdujący się przy ulicy Zabłocie 11,

a przede wszystkim corocznie organizowany Festiwal Conrada, który przyciąga do Krakowa pisarzy oraz wielbicieli prozy Conrada z całego świata.

            Znaczki wydane przez Pocztę Polską w 2007 roku z okazji 150 rocznicy urodzin Józefa Konrada posłużyły do przygotowania interesujących walorów filatelistycznych pokazanych na trzech kolejnych fotografiach.

Fot. 1 Koperta o wymiarach 175 x 125 mm ilustrowana rysunkiem w kolorze wykonanym

           przez znanego artystę malarza, scenografa, współtwórcę Piwnicy pod Baranami,

           stałego współpracownika „Przekroju”, Kazimierza Wiśniaka ze stosownym tekstem

           jubileuszowym z 2007 roku przesyłki listowej lokalnej, poleconej i priotytetowej

           wysłanej   dnia 3 XII 1917 roku z Urzędu Pocztowego Kraków 53. Koperta

           ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 4193 z podobizną Józefa Korzeniowskiego.

 

Fot. 2 Koperta o tym samym rozmiarach co poprzednia i tym samym rysunkiem przesyłki

         listowej zagranicznej, poleconej, priorytetowej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków

         53 dnia 3. XII. 1917 roku do Anglii. Koperta ofrankowana 6.znaczkami Fi. 4193

         zgodnie z taryfą.

 

Fot. 3 Koperta o wymiarach 227 x 161 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej,

           priorytetowej, wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 53 do Francji dnia 3.XII 2017

           roku. Listonosz nie zastał adresata o czym świadczą naklejka i adnotacja na awersie i

           rewersie koperty. Przesyłka ofrankowana jest paskiem poziomym złożonym z sześciu

           znaczków Fi. 4193 z fragmentem górnego marginesu arkusza z napisem.

            Zapraszamy Internautów do przesyłania ciekawostek filatelistycznych związanych z Józefem Konradem zarówno polskich jak i zagranicznych.

                                                                                                            Jerzy Duda

JÓZEF KONRAD KORZENIOWSKI

W dniu 3 grudnia Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada.
Doroczne uroczystości festiwalu odbywającego się w Krakowie miały
wyjątkową wymowę, ponieważ zbiegły się ze 160 rocznicą urodzin światowej
sławy powieściopisarza. W programie obchodów ?Śladami Conrada?,
przybliżono sylwetkę ważnego przedstawiciela światowej literatury i jego
związków z Polską i Krakowem.

Józef Konrad Korzeniowski ma także swoje miejsce w filatelistyce, nie
tylko w polskiej ale i światowej.

                                                                          Józef Skop