Cracoviana...

Kartka Pocztowa i stempel - wydane na wniosek polskich filatelistów w Londynie, okazja to Kongres Kultury Polskiej. Kartka z naklejonym znaczkiem, wartości 16 pensów, skasowany ozdobnym stemplem  w kształcie otwartej księgi, o treści: Kongres Kultury Polskiej „PTNO”, w języku polskim i angielskim z datą: 14 września 1985 roku, Londyn 6. W części ilustrowanej kartki [jednej z wielu] - słup graniczny Rzeczypospolitej, u dołu podcinany sierpem, u góry rozbijany młotem, charakterystyczne daty: 17-IX-1939, 45, 85, daty tragiczne dla naszego kraju,  mapa dzisiejszej Polski z zaznaczonymi ziemiami Kresów Wschodnich, utraconych po traktacie w Jałcie. Pod mapą trzy-wierszowy napis: 40-Lecie Ponownie Układem Jałtańskim Zrabowanych Ziem. Na mapie polskie miasta. Powiększony fragment mapki umożliwia wyszukanie lokalizacji KRAKOWA.

2

1

Józef SKOP

"Kocham Kraków" - część 3

Proponując nową zabawę z „całościami” pocztowymi, która  dotyczy Krakowa  i której daliśmy tytuł „Kocham Kraków” sądziliśmy, że  przyniesie ona obfity plon  bo czego jak czego ale znaków  pocztowych z motywami krakowskimi Poczta Polska wydała sporo i było, a nawet jest  w czym wybierać. Kraków przez wiele miesięcy w roku przeżywa najazd turystów z których wielu ma jeszcze „odruch” wysłania  widokówki, kartki pocztowej czy  list  z pozdrowieniami do rodziny, znajomych.  Czekamy więc na odważnych  szczególnie adresatów, którzy pochwalą się przesyłką ofrankowaną znaczkami z motywem krakowskim, a może i  krótkim komentarzem  dotyczący samej przesyłki i osoby wysyłającej.  Kraków da się lubić, a to lubienie można wyrazić na różne sposób, także w postaci  pięknie i stosownie  ofrankowanej przesyłki znaczkami  których  tematem jest właśnie  jakiś  motyw z Krakowa  np.  motyw architektoniczny, detal,  wizerunek znanej  osoby związanej z miastem, fragment sceny z obchodów jubileuszowych  i inne.

            Na zachętę  prezentujemy kolejne cztery bardzo interesujące przesyłki listowe z których dwie pochodzą  od nadawców z Krakowa, a dwie pozostałe  z innych miast. Dwie pierwsze koperty pokazane na fot 1 i 2 sprawiają wrażenie, a nawet rodzą przekonanie, że zarówno wysyłający jak i adresat mieli wielki sentyment do Krakowa.

              Na fot. 1 jest  reprodukcja całostki, koperty ozdobnej z nadrukowanym znaczkiem, o tematyce krakowskiej  z cyklu Głowy wawelskie (mężczyzna w wieńcu laurowym) Fi. t.II nr 78. Ofrankowanie dla przesyłki poleconej (R 027978) zostało uzupełnione dwoma znaczkami  z cyklu Polskie miasta  na starych rycinach  z 1981 roku  Fi. 2590. Najciekawszym elementem koperty  jest jednak okolicznościowy datownik  o treści „Odnowa zabytków Krakowa” stosowany w urzędzie pocztowym Kraków 1 w dniu 10. XII. 1984 roku. 

skan038
fot.1

               Fotografia 2 prezentuje  reprodukcję  unikatowej  koperty ozdobnej  dostępnej na wystawie filatelistycznej „Jagellonica 64” prezentowanej w dniach 9 – 17 maja 1964 roku z okazji 600  lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego ofrankowanej serią znaczków  wydanych przez Pocztę Polska dla uczczenia  jubileuszu (Fi 1337 – 1341).  Na kopercie jest również nalepka propagandowa  wystawy zaprojektowana przez art. grafika Stefana Berdaka. Znaczki ostemplowane są datownikiem nadawczym urzędu pocztowego Kraków 1 oraz dodatkowostemplem okolicznościowym wystawy (na wystawie stosowano trzy różne stemple wystawowe). 

skan044
fot.2

            Na fot. 3  jest reprodukcja koperty przesyłki listowej poleconej wysłanej z urzędu pocztowego w  Jodłówce Tuchowskiej  droga lotniczą do Francji.  Na kopercie własnej produkcji nadawca  nakleił 5 znaczków w tym 2 znaczki  z 1982 roku  z serii Pomniki polskiej kartografii przedstawiające fragment planu miasta Krakowa autorstwa Stanisława  Andrzeja Buchowskiego (błąd w nazwisku  na znaczku ) Fi. 2699 oraz 3 znaczki  z serii Polskie miasta na starych rycinach z widokiem  Krakowa Fi 2590. 

skan039
fot.3

            Koperta pokazana na fot. 4 a i b (awers i rewers) przesyłki listowej poleconej  wysłanej z urzędu pocztowego w Swarzewie do  byłej  Republiki Federalnej Niemiec, jest   ofrankowana  10. znaczkami  z serii 200 lat Starego Teatru w Krakowie  Fi. 2631 (frankatura wielokrotna)  z podobizną  K. Swinarskiego  wybitnego polskiego reżysera i scenografa  oraz emblematem  Teatru Starego  w Krakowie. 

skan040
fot. 4a

skan041
fot. 4b

            Chciało by się wierzyć, że  ofrankowanie  przez nadawców obu wspomnianych przesyłek listowych  wysłanych z Polski zagranicę znaczkami z  motywami krakowskimi  było wynikiem świadomej  promocji Krakowa i  ich  sympatii dla naszego  miasta. A nawet jeśli  ofrankowanie takimi znaczkami  było przypadkowe to można się było spodziewać, że  zrobiło pozytywne wrażenie na adresatach  skoro koperty zostały zachowane w stanie prawie idealnym.

                                                                                                      Jerzy Duda

"Kocham Kraków"

Obecnie prezentujemy kolejne przykłady  całości, które zostały ofrankowane znaczkami z motywem krakowskim. Czy one świadczą  o  sympatii do miasta Krakowa? Czy nadawcy mieli na uwadze swój  emocjonalny stosunek do Krakowa naklejając na kopertę przesyłki listowej  znaczki z motywem krakowskim?  Tego nie dowiemy się  w przypadku  całości  z dawnych lat.

Przykład podany na fot. 1 koperty przesyłki listowej, krajowej, poleconej  wysłanej z urzędu pocztowego Kluczbork, wskazywał by raczej na wykorzystanie przez sekretariat Komornika Sądu Rejonowego  posiadanych na stanie znaczków pocztowych, których tematem jest głowa mężczyzny z serii „Głowy Wawelskie”. Znaczki z  tej serii  wydawane od 1982 roku w nakładach wielomilionowych były popularne i dostępne w urzędach pocztowych. Przesyłka listowa nie wskazuje na  jakieś specjalne traktowanie Krakowa przez nadawcę.

skan917
fot. 1

Nieco inaczej  przedstawia się sprawa całości prezentowanych na kolejnych trzech fotografiach. Całości  wysłane były z wystaw filatelistycznych ściśle związanych z Krakowem i prezentowanych w Krakowie. W tym przypadku ofrankowanie przesyłek znaczkami z motywem krakowskim, także wykorzystanie okolicznościowych i ilustrowanych kopert może z dużym prawdopodobieństwem  świadczyć, że nadawca (nadawcy)  byli (są) nie tylko filatelistami ale również fanami Krakowa. Dla wielu Krakowian, nie tylko zresztą  filatelistów, zwiedzanie wystaw filatelistycznych których głównym tematem był Kraków, traktowane było jako coś w  rodzaju  przyjemności, a  czasami nawet  obowiązku.

Na fot. 2  Koperta ilustrowana  przesyłki listowej prywatnej, poleconej  z wystawy filatelistycznej „Kraków 71”  prezentowanej z okazji XX lecia Koła PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina w Krakowie. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi 1941 (z przywieszka i bez niej) wysłana z urzędu pocztowego Kraków 1. 

skan918
fot. 2

Fot 3 i 4  Dwie koperty ilustrowane przesyłek krajowych, poleconych z  krajowej wystawy filatelistycznej   zorganizowanej  przez Małopolski Okręg PZF z okazji 750 rocznicy lokacji miasta Krakowa. Przesyłki ofrankowane znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską  z tej samej okazji  (Fi 4165). Ofrankowanie   uzupełnione do obowiązującej wówczas taryfy znaczkami  z serii „Dziedzictwo kulturowe świata. Polska”  z widokiem kościoła NMP w Krakowie (Fi 4009).  Znaczki pocztowe skasowano okolicznościowymi datownikami. Na uwagę zasługują „erki” wydane również na okoliczność wystawy.

skan919
fot. 3

skan920
fot. 4

Jerzy Duda     

Cracoviana....

Zarządy Pocztowe Watykanu i Polski wspólnie przygotowały walory filatelistyczne z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.


WATYKAN - data emisji: 10.05. 2016 - walory filatelistyczne:
1.Arkusik - ilość znaczków w arkusiku : 4, nominał : 4 x 1.00 Euro.
2.Blok - ilość znaczków w bloku : 1, nominał : 4.50 Euro.
3.Stemple - ilość sztuk: 2.
a] - popularny, łatwo dostępny - wzorowany na przygotowanym logo Światowych Dni Młodzieży przez młodą artystkę Panią Monikę Rybczyńską.
b] - rzadki, trudno dostępny - wykonany przez włoskiego artystę, który stwierdził, że natchnienie znalazł podczas przeglądania folderów i elementów graficznych z oficjalnej strony organizatora. Opis stempla pocztowego - oczyma artysty: Wygląd zbliżony do rysunku technicznego. Stylizowany rysunek Bazyliki Mariackiej w Krakowie - innej stylowo niźli budowle sakralne Zachodniej Europy. Graficznie przedstawiony (trochę żartobliwie) balon turystyczny do obserwacji okolicy - panoramy Krakowa. Chmurki płynące poniżej pułapu zalegania, wyglądają  jak baranki fruwające na niebie. Drzewka przypominające lipy w okresie pełnego rozkwitu. Trudną sztuką było rozmieszczenie napisów tworzących prostokąt , dających pełnię informacji omawianej emisji, szczególnie prezentuje się napis: KRAKÓW, wyróżniający się pogrubieniem liter i czarną barwą.

2

1

Walory Watykanu kończą cykl wydawniczy związany ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Należy jeszcze skorygować daty emisji poszczególnych państw, ponieważ emisje te były traktowane jako „nowe”, a daty podane z dokładnością do miesiąca.

Catalog  Jesuit  Stamps/Pope Francis [1936-],Jesuit  Pope, page: 8-9,january-june 2016.  

1. Watykan data emisji: 10.05.2016
2. Sierra Leone data emisji: 27.05.2016+29.09.2016.
3. Gwinea data emisji: 18.07.2016
4. Wyspy St. Tome: 20.07.2016
5. Wyspy Solomona: 01.08.2016
6. Mozambik: 10.08.2016
7. Niger: 15.08.2016
8. Wybrzeże Kości Słoniowej: 02.10.2016

Józef SKOP

Mini konkurs!

Mini konkurs, który otrzymaliśmy od sympatyka z Warszawy:

Witam! i pozdrawiam Krakowian. 
"Mała" zagadka z cyklu Cracoviana - św. Brat Albert: 
czy wiecie gdzie się to znajduje?  ;-)

Łukasz z Warszawy

ba

* * *

Szanowni Państwo

Odpowiedź na mini konkurs:

- zdjęcie przedstawia relikwiarz św. Brata Alberta, znajdujący się w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy  ul. Nowaczyńskiego 1

nie spodziewałem się, że nikt nie udzieli odpowiedzi na moje pytanie ...

Pozdrawiam
Łukasz z Warszawy