Wernisaż wystawy filatelistycznej „św. Brat Albert patron roku 2017”

         W sobotę dnia 17 czerwca 2017 roku w Klasztorze OO. Franciszkanów w Krakowie miał miejsce wernisaż  wystawy filatelistycznej pt. „Św. Brat Albert patron roku 2017”. Wystawa zorganizowana była wspólnymi siłami  OO. Franciszkanów i Okręgu Małopolskiego  Polskiego Związku Filatelistów  w Krakowie. Otwarcie wystawy zbiegło się z wprowadzeniem do obiegu pocztowego znaczka wydanego przez Pocztę Polską S.A. z wizerunkiem św. Brata Alberta znajdującym się w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta  w Gdańsku Przymorzu. Autorami płaskorzeźby są artyści: Marcin Sobczak i Adam Piasek. Miejscem wystawy była tradycyjnie wykorzystywana przez krakowskich filatelistów sala zwana „za kratą” w krużgankach Klasztoru, w której znajduje się  największa szopka, zbudowana  na konkurs szopek, stanowiąca znacząca atrakcję dla zwiedzających. W wernisażu uczestniczyło 35 osób wśród których byli zarówno  bracia  Franciszkanie w osobach o. Damiana Synowca i o. Zdzisława Gogoli i Bracia Albertyni reprezentowani przez  o. Kamila Szymańskiego,  krakowscy filateliści  zrzeszeni w  Małopolskim Okręgu PZF i Klubie „Cracoviana”, jak i osoby  zainteresowane zarówno osobą świętego jak i  prezentacją walorów filatelistycznych.
            Otwarcia wystawy, w imieniu Ojca Gwardiana  Zakonu,  dokonał  prof. Uniwersytetu Papieskiego  Jana Pawła  II o. Zdzisław Gogola OFMConv. , który przypomniał  postać św. Brata Alberta zwracając uwagę na  ważne w dzisiejszych czasach powiedzenie  Brata Alberta „być dobry jak chleb..”. Ludzie zapominają często, że istnieją inni  ludzie, którym brakuje chleba, a wielu z nas  nie szanuje go. Jedni  marnują i wyrzucają żywność, a inni głodują. Zwrócił również uwagę na potrzebę przypominania  św. Brata Alberta  poprzez różne działania także poprzez prezentowanie różnorodnych materiałów  związanych ze świętym.  Znaki pocztowe są wartościowym elementem kolekcjonerskim służącym temu właśnie celowi. 
            Następnie głos  zabrał  przedstawiciel Małopolskiego Okręgu PZF, który podziękował  Ojcom Franciszkanom za współpracę i pomoc w organizowaniu wystawy, a także za  każdorazowe użyczenie sal na wystawy filatelistyczne.  Wyrazy podziękowania skierował do kol. Jana Malika,  Honorowego Prezesa Małopolskiego Okręgu PZF  za  wszystkie działania na rzecz organizacji wystawy, za  wkład pracy w przygotowanie i wydanie  katalogu, okolicznościowych kartek oraz  okolicznościowego kasownika pocztowego zaprojektowanego przez  znanego  artystę  Stefana  Poprawę.  Następnie  zaprezentował ideę wystawy na którą złożyły się walory związane ze św. Bratem Albertem ale i ze św. Janem Pawłem II (Karol Wojtyła nazwał Brata Alberta „Bratem naszego Boga”)  oraz  przedstawił wystawców w tym kol. kol. Stanisława Malika i Macieja Rudego i ich zbiory uwzględniając również fragment własnego zbioru o świętym Bracie Albercie. Na zakończenie części oficjalnej wystąpił  Jan Malik informując o pracach nad  katalogiem i opisując pokrótce  jego zawartość treściową. 
            Poczta Polska  S.A. udostępniła, dzięki zabiegom pani Bogusławy Konieczny  koordynator ds. filatelistyki w Krakowie,  reklamę  wprowadzanego do obiegu znaczka z wizerunkiem św. Brata Alberta na tzw. roll-up`ie, który ustawiono  na wystawie. Pamiątkami z wystawy są: dwie kartki okolicznościowe wydane przez OO. Franciszkanów drukowane w drukarni Stowarzyszenia Słowaków w Polsce oraz katalog opracowany i zredagowany przez Jana Malika  wydany również przez wspomnianą drukarnię, w którym znalazły się teksty napisane przez o. Zdzisława Gogolę OFMConv., Jan Malika, o. Damiana Synowca  OFMConv., ks. Jana Bielańskiego byłego proboszcza w parafii św. Brata Alberta  w Nowej Hucie. Katalog  w którym  znalazły się artykuł m. in. o walorach filatelistycznych związanych z św. Bratem Albertem  oraz wykaz parafii pod wezwaniem świętego w Polsce, był  dostępny  na wernisażu.
            W Urzędzie Pocztowym Kraków 1 stosowane były dwa datowniki, a mianowicie  datownik pierwszego dnia obiegu oraz datownik z okazji wystawy filatelistycznej.  Reprodukcje  materiałów pamiątkowych z wystawy pokazane są na fot. 1 – 5.  Fotoreportaż z wystawy przygotowany został przez  Macieja Rudego i niżej podpisanego.

                                                                                                                Jerzy Duda

Fotoreportaż z prelekcji

Poniżej prezentujemy fotoreportaż z zapowiadanej przez nas prelekcji Jerzego DUDY "Pamięć o Naczelniku - motywy kościuszkowskie na przesyłkach pocztowych", która odbyła się w dniu 31.05.2017 w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Administrator

Relacja ze spotkania Członków OKF „Cracoviana”

            Zgodnie z zaproszeniem w dniu 12 stycznia 2017 roku  w Klubie 6 Brygady Powietrzno-Desantowej  mieszczącej się przy ulicy Zyblikiewicza w Krakowie  spotkali się Członkowie Klubu  dla podsumowania roku 2016. Pomimo trudnych warunków pogodowych  w spotkaniu uczestniczyły 52 osoby (problemy z dojazdem miała m. innymi grupa  naszych członków z Gorlic)  w  tym  Koledzy z Oświęcimia i  miasta Piątek k/ Łodzi. Spotkanie rozpoczęło się  od  niespodzianki, którą  sprawiły uczestnikom  młode solistki uczęszczające na zajęcia wokalne w  Klubie  6 Brygady PD prowadzone przez panią Annę  Jakubowską. W wykonaniu Gabrieli Bargieł, Patrycji Drąg i Weroniki Potępy usłyszeliśmy 5 kolęd i pastorałek. Wykonawczynie zostały nagrodzone rzęsistymi oklaskami. 

Po występie  zebranie odbywało się  zgodnie z programem zatwierdzonym przez uczestników. Prezes Klubu, zaproponował kandydaturę wiceprezesa i sekretarza na prowadzącego zebranie Augustyna Katańskiego, która została przyjęta z aplauzem. W części merytorycznej Prezes Klubu Jerzy Duda  w skrócie omówił  sprawozdanie bowiem było ono prezentowane wcześniej na klubowej stronie internetowej oraz dołączone w formie papierowej do materiałów przygotowanych na spotkanie. Prezes Klubu, pod nieobecność prof. Stanisława Mitkowskiego (nieobecność spowodowana wyjazdem zagranicznym), przedstawił krótką informację o stanie filatelistyki w Małopolskim Okręgu PZF. Następnie  podjęta została  sprawa planu działalności Klubu na rok 2017 i następne lata wobec zbliżającej się  50 rocznicy utworzenia Klubu „Cracoviana”, przypadającej w 2019 roku. Swoje uwagi na temat funkcjonowania  klubowej strony internetowej oraz  działań z okazji 5. rocznicy utworzenia strony przedstawił  administrator strony Marek Połata.

Jak zwyczaj każe, prowadzący spotkanie  Augustyn Katański przeprowadził kilka konkursów w tym również tradycyjnie konkurs o Armatę Prezesa. Konkurs ten wygrał kol. Benedykt Janiszewski z Oświęcimia. Natomiast konkurs „Kto pierwszy ten lepszy” wygrał Zbigniew Jedliński z miasta Piątek k. Łodzi.

Następnie przystąpiono do   wręczania  nagród i uhonorowań. Prezes Klubu, równocześnie  Przewodniczący Kapituły Medalu za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych  wręczył  prof. Jerzemu Walosze  Medal, przyznany profesorowi po raz trzeci zarówno za aktywność edytorską ale także za redagowanie kolejnych Katalogów Polskich Znaków Pocztowych t. I corocznie  i t. 2 w okresach pięcioletnich.

Puchar Klubu „Cracoviana” otrzymał  kol. Józef Gonciarczyk z Oświęcimia, a Puchary Lajkonika  koledzy: Andrzej Matusiak i Jacek Zając.

Po krótkim przemówieniu prof. Jerzego Walochy, Prezes Klubu  zamknął spotkanie dziękując za czynny udział wszystkim Członkom Klubu, a przede wszystkim pani Bogusławie Konieczny z Poczty Polskiej S.A., profesorom: Jerzemu Walosze,  Aleksandrowi        Garlickiemu i  Janowi  Pielichowskiemu, a także wszystkim, którzy pomimo złej pogody dotarli na zebranie.  Słowa podziękowania skierowane zostały do osób obsługi zebrania z Krakowskiego Węzła Łączności w tym do pani Bożeny Styrny za wzorowe  przygotowanie zebrania od strony technicznej.

Spotkanie zakończyły rozmowy kuluarowe przy wysoko ocenianym przez uczestników czerwonym barszczyku z krokietem oraz  lampce wina.

 

Tekst i foto
Administrator

Św. Brat Albert w dokumentacji pocztowej

Poniżej przedstawiamy fotoreportaż ze spotkania okolicznościowego Jerzego Dudy "Św. Brat Albert w dokumentacji pocztowej", które odbyło się w dniu 24.11.2016 r. w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej.
Na felieton ze spotkania zapraszamy w niedługim czasie...

Administrator

"Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych" - reportaż

            W dniu 1 czerwca, tradycyjnym Dniu Dziecka, odbyło się  w Muzeum Inżynierii Miejskiej otwarcie pokazu kolekcjonerskiego  zatytułowanego „Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych”.  Kolejny pokaz kolekcjonerski z cyklu „Znaki pocztowe w służbie techniki”, już piąty w tym cyklu, zorganizowany został przez Małopolski Okręg PZF, Muzeum Inżynierii Miejskiej  i Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”. Na wystawie  wykorzystano zbiory dr inż. Jerzego Dudy i prof. dr hab. inż. Stanisława Mitkowskiego.  Pokazano głównie znaki pocztowe, na których znalazły się tematyczne ilustracje z zakresu edukacji, w tym technicznej, i wychowania,  ale również wydawnictwa Towarzystwa Szkoły Ludowej, Towarzystwa Macierzy Polskiej, widokówki  oraz wybraną literaturę wykorzystaną przy opracowywaniu scenariusza wystawy.

            W wernisażu wzięła udział liczna grupa filatelistów z Krakowa z mgr Januszem Adamczykiem, prezesem honorowym Klubu „Cracoviana”,  prof. dr hab. inż. Janem Pielichowskim  z Politechniki Krakowskiej także goście z Katowic i Gorlic  w tym  prof. dr hab. inż. Marek Sitarz z Politechniki Śląskiej,  Jan Stasiowski  prezes Koła PZF z Gorlic. Wśród gości znaleźli się również  sympatycy  znaczka pocztowego jak i tematu pokazu,  a wśród nich m. in. prof. Iwona Niżnik – Dobosz i dr hab. Piotr Dobosz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, także mgr Alicja Soćko – Mucha  z UJ,  mgr Małgorzata Kusak z Biblioteki Jagiellońskiej,  mgr Hieronim Sieński, mgr Mariusz Wijas i mgr Małgorzata Musiał z Biblioteki Głównej Akademii Górniczo- Hutniczej  oraz p. Bogusława Konieczny, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. W wernisażu uczestniczyli również przedstawiciele  Krakowskiego Towarzystwa  Ochrony Zabytków Techniki i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz pracownicy Muzeum Inżynierii Miejskiej.

            Miłym akcentem wernisażu było wręczenie niżej podpisanemu honorowego wyróżnienia Polskiego Związku Filatelistów, odznaki „Zasłużony  dla Okręgu Krakowskiego”. Wręczenia odznaki  dokonał współautor pokazu, zarazem prezes Małopolskiego Okręgu PZF, prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski.  Podziękowanie, na ręce  dyrektora MIM,  za współpracę przy organizowaniu pokazu, przygotowywaniu materiałów na wystawę złożył Jerzy Duda wyróżniając p. Beatę Krzaczyńską za realizację materiałów dokumentujących pokaz oraz wszechstronną  pomoc w przygotowaniu pokazu.

            Wystawa ma charakter pokazu kolekcjonerskiego, w którym walory filatelistyczne pokazywane są  zarówno w powiększeniu jak i  w oszklonych gablotach. Jest to już tradycja naszych  krakowskich prezentacji przeznaczonych  dla młodych adeptów filatelistyki. Na temat odejścia od  klasycznych form prezentacji  walorów filatelistycznych mówił w swoim wystąpieniu prof. Stanisław Mitkowski jak i oprowadzający po wystawie Jerzy Duda.

            Pamiątkami z wystawy są; folder oraz informator w formie książeczki z tekstami  przygotowanymi przez wystawców  i opracowane graficznie przez Beatę Krzaczyńską.

Marek  Golonka
Dyrektor MIM

 

Poniżej prezentujemy fotoreportaż z otwacia wystawy "Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych" oraz materiały jej towarzyszące.

"Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych" - folder

"Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych" - katalog

Administrator