Wystawa „O bibliotece, w bibliotece” - relacja

W dniu 10 maja 2016 roku, w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, odbył się wernisaż pokazu kolekcjonerskiego ze zbioru dr inż. Jerzego Dudy, "O bibliotece, w bibliotece”, zorganizowanego wspólnie przez Bibliotekę oraz Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana” z Krakowa. Wernisaż wystawy zorganizowanej  z okazji Tygodnia Bibliotek, miał uroczysty charakter i odbył się  przy udziale ponad 50 osobowej grupy zarówno pracowników bibliotek, przedstawicieli szkół wyższych, członków Klubu „Cracoviana”, Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Krakowa jak i studentów oraz osób zainteresowanych tematyką biblioteczną. 

W wernisażu wystawy wzięli udział między innymi; prorektor do spraw nauki AGH, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol,  dyrektor Biblioteki Głównej AGH mgr kustosz dyplomowana Ewa Dobrzyńska – Lankosz, wicedyrektor BG, dr kustosz dyplomowany Jerzy Krawczyk, goście z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy z dr  Katarzyną Domańską, a także  prof. Maria Kocójowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr  Danuta Bromowicz, emerytowana  pracownica Biblioteki Jagiellońskiej, twórczyni ponad 100 wystaw, mgr  Rita Pagacz – Moczarską, red. naczelna czasopisma UJ „Alma Mater”, dr Kamila Follprecht, zastępca dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie. Licznie reprezentowani byli członkowie Klubu „Cracoviana” z wiceprezesem Klubu ppłk. Augustynem Katańskim. 

Wśród gości zaproszonych byli również  Kazimierz Wiśniak, artysta malarz, scenograf, którego prace i artystyczna twórczość przypomniano na wystawie zorganizowanej, także w Bibliotece Głównej AGH w 2015 roku. Byli przedstawiciele  wydawnictwa Vandre  z mgr inż. Władysławem Andreasikiem i mgr Maciejem Rudym, a także Marian Dziedzic z  Zakładu Technik Drukarskich Akademii sztuk Pięknych w Krakowie. Licznie zgromadzili się  pracownicy Biblioteki Głównej, Działu Informacji Naukowej, którzy współuczestniczyli w przygotowaniu wystawy.

Po słowie wstępu  dyrektora Biblioteki Głównej  p. Ewy Dobrzańskiej – Lankosz i otwarciu wystawy przez  prorektora  prof. Zbigniewa Kąkola, głos zabrał Jerzy Duda, który przekazał informację o ideii wystawy oraz przekazał podziękowanie zarówno dyrekcji Biblioteki Głównej jak i pracownikom  Działu Informacji Naukowej  wymieniając  panów  Mariusza Wijasa twórcę  zaproszenia i plakatu do pokazu oraz Hieronima Sieńskiego, inicjatora i  współtwórcę pokazu. Następnie odbył się krótki „spacer” po  sali wystawowej podczas którego Jerzy Duda zwracał uwagę uczestnikom  na poszczególne walory i materiały kolekcjonerskie.

Po wernisażu odbyła się, dla  zainteresowanych, prelekcja  Jerzego Dudy pt. Kolekcjonerska przygoda dyletanta ze „skarbnicami wiedzy”.

Dokumentacje fotograficzną, załączoną do niniejszego tekstu, wykonał pan Jacek Rzepczyński.

Hieronim Sieński
Biblioteka Główna AGH