"Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych" - reportaż

            W dniu 1 czerwca, tradycyjnym Dniu Dziecka, odbyło się  w Muzeum Inżynierii Miejskiej otwarcie pokazu kolekcjonerskiego  zatytułowanego „Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych”.  Kolejny pokaz kolekcjonerski z cyklu „Znaki pocztowe w służbie techniki”, już piąty w tym cyklu, zorganizowany został przez Małopolski Okręg PZF, Muzeum Inżynierii Miejskiej  i Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”. Na wystawie  wykorzystano zbiory dr inż. Jerzego Dudy i prof. dr hab. inż. Stanisława Mitkowskiego.  Pokazano głównie znaki pocztowe, na których znalazły się tematyczne ilustracje z zakresu edukacji, w tym technicznej, i wychowania,  ale również wydawnictwa Towarzystwa Szkoły Ludowej, Towarzystwa Macierzy Polskiej, widokówki  oraz wybraną literaturę wykorzystaną przy opracowywaniu scenariusza wystawy.

            W wernisażu wzięła udział liczna grupa filatelistów z Krakowa z mgr Januszem Adamczykiem, prezesem honorowym Klubu „Cracoviana”,  prof. dr hab. inż. Janem Pielichowskim  z Politechniki Krakowskiej także goście z Katowic i Gorlic  w tym  prof. dr hab. inż. Marek Sitarz z Politechniki Śląskiej,  Jan Stasiowski  prezes Koła PZF z Gorlic. Wśród gości znaleźli się również  sympatycy  znaczka pocztowego jak i tematu pokazu,  a wśród nich m. in. prof. Iwona Niżnik – Dobosz i dr hab. Piotr Dobosz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, także mgr Alicja Soćko – Mucha  z UJ,  mgr Małgorzata Kusak z Biblioteki Jagiellońskiej,  mgr Hieronim Sieński, mgr Mariusz Wijas i mgr Małgorzata Musiał z Biblioteki Głównej Akademii Górniczo- Hutniczej  oraz p. Bogusława Konieczny, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. W wernisażu uczestniczyli również przedstawiciele  Krakowskiego Towarzystwa  Ochrony Zabytków Techniki i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz pracownicy Muzeum Inżynierii Miejskiej.

            Miłym akcentem wernisażu było wręczenie niżej podpisanemu honorowego wyróżnienia Polskiego Związku Filatelistów, odznaki „Zasłużony  dla Okręgu Krakowskiego”. Wręczenia odznaki  dokonał współautor pokazu, zarazem prezes Małopolskiego Okręgu PZF, prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski.  Podziękowanie, na ręce  dyrektora MIM,  za współpracę przy organizowaniu pokazu, przygotowywaniu materiałów na wystawę złożył Jerzy Duda wyróżniając p. Beatę Krzaczyńską za realizację materiałów dokumentujących pokaz oraz wszechstronną  pomoc w przygotowaniu pokazu.

            Wystawa ma charakter pokazu kolekcjonerskiego, w którym walory filatelistyczne pokazywane są  zarówno w powiększeniu jak i  w oszklonych gablotach. Jest to już tradycja naszych  krakowskich prezentacji przeznaczonych  dla młodych adeptów filatelistyki. Na temat odejścia od  klasycznych form prezentacji  walorów filatelistycznych mówił w swoim wystąpieniu prof. Stanisław Mitkowski jak i oprowadzający po wystawie Jerzy Duda.

            Pamiątkami z wystawy są; folder oraz informator w formie książeczki z tekstami  przygotowanymi przez wystawców  i opracowane graficznie przez Beatę Krzaczyńską.

Marek  Golonka
Dyrektor MIM

 

Poniżej prezentujemy fotoreportaż z otwacia wystawy "Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych" oraz materiały jej towarzyszące.

"Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych" - folder

"Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych" - katalog

Administrator