Półfinał 54 - OMKF „DOLNY ŚLĄSK-ZAPRASZAMY W SUDETY"

PÓŁFINAŁ 54 - OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO „DOLNY ŚLĄSK - ZAPRASZAMY W SUDETY" W  MAŁOPOLSKIM  OKRĘGU  PZF 

Półfinał  tegorocznego   54– OMKF w  Małopolskim Okręgu  PZF  odbył się w sobotę  9 kwietnia 2016 r  w salach wystawowych MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ w KRAKOWIE. 
Do półfinału zakwalifikowało się 23 uczniów ze szkół: w  Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej, Nowym Targu, Szaflarach, Waksmundzie oraz w Krakowie, Chrzanowie i Żarkach. Ze względu na chorobę ostatecznie w konkursie uczestniczyło 17 uczniów - 6 ze szkoły podstawowej, 7 z gimnazjum i 4-ze szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja konkursowa pracowała w składzie:

- prof. Stanisław  Mitkowski - przewodniczący,

- Jerzy Duda, Bogusława Konieczny, Andrzej Matusiak, Zdzisław Śliwa - członkowie,

- Józef Syska - sekretarz.

Konkurs – zgodnie z regulaminem obejmował II etapy:

 - I - szy etap  polegał  na pisemnym  udzieleniu  odpowiedzi  na pytania w formie testów - 20 pytań z zakresu wiedzy tematycznej - i 20  pytań z zakresu wiedzy filatelistycznej .

W tym etapie konkursu 3 pierwsze miejsca zajęli i przeszli do II etapu :

- w grupie szkół podstawowych:

I miejsce    -      31 pkt.- Alicja Żukowska - ZSP i G w Bańskiej Wyżnej,
II miejsce   -      29pkt.- Martyna Guziak - ZSP i G w Szaflarach,
III miejsce  -     27  pkt.- Anna Kuraś – ZSP i G w Waksmundzie,

- w grupie gimnazjum :

I miejsce - 35 pkt. - Anna Seweryn ZSP i G nr 3 w Chrzanowie,
II miejsce -34 pkt. - Damian Waksmundzki-Luberda - ZSP i G w Waksmundzie,
III miejsce -31 pkt. - Izabela Ciszek- ZSP i G w Szaflarach,

- w grupie szkół ponadgimnazjalnych :

I, II miejsce - po 35 pkt. – Justyna Cachro i Hubert Małysiak - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu,
III miejsce - 29 pkt.- Katarzyna Babiarz - Liceum Ogólnokształcące w Zakopanem.

Laureaci z trzech pierwszych miejsc w swoich grupach - w II etapie mieli wykazać się umiejętnością praktycznego korzystania z Katalogu Fischer. Otrzymali pakiet 6 szt znaczków i mieli za zadanie odszukać je w katalogu i opisać wg zawartych tam informacji. 
W czasie przerwy między I i II etapem konkursu-uczestnicy i goście  oglądali zorganizowaną wystawę projektów znaczka pocztowego i zbiorów filatelistycznych opracowanych przez uczniów z MKF, a następnie uczestniczyli w „warsztatach” w sali interaktywnej gdzie uczli się „malować światłem” a nastęnie mogli zobaczyć swój „rysunek” na ekranie komputera.

 Po zakończeniu II etapu Komisja konkursowa ustaliła, że I miejsca zajęli i zakwalifikowali się do ogólnopolskiego finału:

 W grupie szkół podstawowych:

 - Alicja Żukowska – 65 pkt. - ZSP i G w Bańskiej Wyżnej - opiekunka Pani Ewa Hajnos,

 W grupie gimnazjum:

 - Anna Seweryn - 71 pkt. - ZSP i G nr 3 w Chrzanowie - opiekun Pan Tomasz Seweryn,

 W grupie szkół ponadgimnazjalnych:

 - Justyna Cachro - 73 pkt. - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu - opiekunka Pani Ewa Hajnos,

Konkurs na projekt znaczka pocztowego

Na zorganizowanej wystawie zaprezentowano 9 projektów znaczka pocztowego.Wszystkie prace były bardzo ciekawe i ładnie graficznie opracowane a Komisja przyznała I miejsce:

 w grupie szkół podstawowych:

 - Annie Kuraś-ZSP i G w Waksmundzie,

 w grupie gimnazjum:

 - Wandzie Mroszczak- ZSP i G w Waksmundzie,

 w grupie szkół ponadgimnazjalnych:

 - Hubertowi Małysiak - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu (jednocześnie Komisja oceniła tę pracę najwyżej ze wszystkich zaprezentowanych na konkursie).

Eksponaty filatelistyczne

Na wystawie pokazali również swoje eksponaty filatelistyczne - 1-no ekranowe /6 kart/ n/w uczniowie z Młodzieżowego Koła Filatelistycznego w Bańskiej Niżnej: Katarzyna Babiarz, Ilona Bartoszek i Rafał Piszczór oraz Anna Seweryn z Chrzanowa. Po zmaganiach konkursowych uczestnicy półfinału zwiedzali wraz z przewodnikiem hale wystawowe i podziwiali zgromadzone tam eksponaty. Na zakończenie wszyscy uczestnicy ponownie zebrali się w hali, gdzie  odbyło się ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, nagród i souvenirów. Z okazji konkursu Zarząd Małopolskiego Okręgu PZF wydał 2 karty pocztowe  i znaczek personalizowany. W trakcie konkursu w hali muzeum czynne było stoisko Urzędu Pocztowego KRAKÓW 1 i stosowany był okolicznościowy datownik pocztowy.

Opracował: Józef Syska

 

a

b

c