Zakończenie konkursu filatelistycznego o tematyce "Sport"

W dniu 1 kwietnia 2016 roku w "Szkole za Murem" jak popularnie nazywa się Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie, odbyła się kolejne uroczyste zakończenie konkursu filatelistycznego o  tematyce "Sport". W obecności dr inż. Jerzego Dudy przedstawiciela Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF i OKF "Cracoviana", p. mgr Magdaleny Mazur, dyrektor ZSOI nr 1 wręczone zostały nagrody, wyróżnienia i dyplomy uczestnikom konkursu filatelistycznego, który został zorganizowany i przeprowadzony przez  Tadeusza Urynowicza - nauczyciela ze szkoły.
Po krótkich przemówieniach i życzeniach dla uczestników konkursu, Jerzy Duda przekazał na ręce p. dyrektor szkoły egzemplarze czasopisma "Filatelista Małopolski" z relacją z poprzedniego konkursu. W konkursie zatytułowanym "Sport" wzięło udział 17 uczestników z różnych  grup wiekowych (klasy 1-3; klasy 4-6; gimnazjum, a nawet absolwentka szkoły). Zaprezentowano ponad 1500 różnych walorów filatelistycznych, które zestawiono z materiałów dostarczonych przez uczestników konkursu. Fundatorami nagród były; p. dyrektor szkoły mgr Magdalena Mazur i Poczta Polska S.A. Przedstawicielka Poczty Polskiej, koordynatorka ds filatelistyki z Krakowa Bogusława Konieczny ze względu na inne zajęcia nie uczestniczyła w spotkaniu, natomiast przekazała uczestnikom konkursu, szczególnie tym z którymi prowadziła zajęcia z filatelistyki,  pozdrowienia i życzenia kolejnych sukcesów.

Lista nagród i wyróżnień:

Wyniki konkursu filatelistycznego o tematyce "Sport"

 

Tadeusz Urynowicz (nauczyciel ZSOI) nr 1