Eksponaty w klasie literatury członków OKF „Cracoviana” na wystawie we Lwowie.

W dniach 7–10 października 2015 roku we Lwowie miała miejsce XIV Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna UKRFILEKCP – 2015 zorganizowana z okazji 300 rocznicy lwowskich piwowarów. Na wystawę przyjęte zostały eksponaty zgłoszone przez członków OKF „Cracoviana”, które zyskały wysoka ocenę jury.

I tak:

-Medal Duży Złoty otrzymali: Janusz Adamczyk – Honorowy Prezes OKF „Cracoviana” wraz ze współautorami Jackiem Szopą i Januszem Tadeuszem Nowakiem za książkę "Pieczątki formacyjne legionów polskich, polskiego korpusu posiłkowego i polskiej siły zbrojnej na przesyłkach poczt polowych z uwzględnieniem tła historycznego 1914- 1918".

- Medal Pozłacany otrzymał Stanisław Mitkowski za czasopismo Okręgu Małopolskiego „Filatelista Małopolski”

- Medal Duży Srebrny otrzymał Jerzy Duda za foldery i przewodnik po wystawie (były to foldery i przewodnik wystaw organizowanych przez Okręg Małopolski PZF i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie)

- Medal Srebrny otrzymał Jerzy Duda za książkę "Czy Pan Bóg lubi znaczki".

Uzyskane przez Kolegów wyróżnienia potwierdzone są stosownymi dyplomami pokazanymi na kolejnych fotografiach. Na następnych fotografiach przedstawiony jest medal wystawy (awers i rewers).

      Wystawie towarzyszyły zaproszenia oraz katalog, którego okładkę również prezentujemy na fotografii. Miłą pamiątka z wystawy był okolicznościowy kufel do piwa z widokiem panoramy Lwowa i stosownym nadrukiem. O wydawnictwach pocztowych możliwych do nabycia podczas wystawy napiszemy później.

     

Do gratulacji z okazji otrzymanych wyróżnień dołącza się
Administrator