Relacja ze spotkania Członków OKF „Cracoviana”

            Zgodnie z zaproszeniem w dniu 12 stycznia 2017 roku  w Klubie 6 Brygady Powietrzno-Desantowej  mieszczącej się przy ulicy Zyblikiewicza w Krakowie  spotkali się Członkowie Klubu  dla podsumowania roku 2016. Pomimo trudnych warunków pogodowych  w spotkaniu uczestniczyły 52 osoby (problemy z dojazdem miała m. innymi grupa  naszych członków z Gorlic)  w  tym  Koledzy z Oświęcimia i  miasta Piątek k/ Łodzi. Spotkanie rozpoczęło się  od  niespodzianki, którą  sprawiły uczestnikom  młode solistki uczęszczające na zajęcia wokalne w  Klubie  6 Brygady PD prowadzone przez panią Annę  Jakubowską. W wykonaniu Gabrieli Bargieł, Patrycji Drąg i Weroniki Potępy usłyszeliśmy 5 kolęd i pastorałek. Wykonawczynie zostały nagrodzone rzęsistymi oklaskami. 

Po występie  zebranie odbywało się  zgodnie z programem zatwierdzonym przez uczestników. Prezes Klubu, zaproponował kandydaturę wiceprezesa i sekretarza na prowadzącego zebranie Augustyna Katańskiego, która została przyjęta z aplauzem. W części merytorycznej Prezes Klubu Jerzy Duda  w skrócie omówił  sprawozdanie bowiem było ono prezentowane wcześniej na klubowej stronie internetowej oraz dołączone w formie papierowej do materiałów przygotowanych na spotkanie. Prezes Klubu, pod nieobecność prof. Stanisława Mitkowskiego (nieobecność spowodowana wyjazdem zagranicznym), przedstawił krótką informację o stanie filatelistyki w Małopolskim Okręgu PZF. Następnie  podjęta została  sprawa planu działalności Klubu na rok 2017 i następne lata wobec zbliżającej się  50 rocznicy utworzenia Klubu „Cracoviana”, przypadającej w 2019 roku. Swoje uwagi na temat funkcjonowania  klubowej strony internetowej oraz  działań z okazji 5. rocznicy utworzenia strony przedstawił  administrator strony Marek Połata.

Jak zwyczaj każe, prowadzący spotkanie  Augustyn Katański przeprowadził kilka konkursów w tym również tradycyjnie konkurs o Armatę Prezesa. Konkurs ten wygrał kol. Benedykt Janiszewski z Oświęcimia. Natomiast konkurs „Kto pierwszy ten lepszy” wygrał Zbigniew Jedliński z miasta Piątek k. Łodzi.

Następnie przystąpiono do   wręczania  nagród i uhonorowań. Prezes Klubu, równocześnie  Przewodniczący Kapituły Medalu za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych  wręczył  prof. Jerzemu Walosze  Medal, przyznany profesorowi po raz trzeci zarówno za aktywność edytorską ale także za redagowanie kolejnych Katalogów Polskich Znaków Pocztowych t. I corocznie  i t. 2 w okresach pięcioletnich.

Puchar Klubu „Cracoviana” otrzymał  kol. Józef Gonciarczyk z Oświęcimia, a Puchary Lajkonika  koledzy: Andrzej Matusiak i Jacek Zając.

Po krótkim przemówieniu prof. Jerzego Walochy, Prezes Klubu  zamknął spotkanie dziękując za czynny udział wszystkim Członkom Klubu, a przede wszystkim pani Bogusławie Konieczny z Poczty Polskiej S.A., profesorom: Jerzemu Walosze,  Aleksandrowi        Garlickiemu i  Janowi  Pielichowskiemu, a także wszystkim, którzy pomimo złej pogody dotarli na zebranie.  Słowa podziękowania skierowane zostały do osób obsługi zebrania z Krakowskiego Węzła Łączności w tym do pani Bożeny Styrny za wzorowe  przygotowanie zebrania od strony technicznej.

Spotkanie zakończyły rozmowy kuluarowe przy wysoko ocenianym przez uczestników czerwonym barszczyku z krokietem oraz  lampce wina.

 

Tekst i foto
Administrator