Fotoreportaż z prezentacji książki

Poniżej prezentujemy krótki fotoreportaż z prezentacji książki na którą zapraszaliśmy. Kto nie był niech żałuje!
Wszyscy chętni do nabycia książki proszeni są o kontakt z Autorami.

Zdjęcia z promocji książki dnia 4.08.2014 wykonał Władysław Malec

Administrator

Rocznicowe spotkanie Klubu "Cracoviana"

       Dnia 14.05.2014 w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ul. Zyblikiewicza 1, miało miejsce spotkanie Członków Klubu „Cracoviana” zorganizowane z okazji 45 rocznicy utworzenia. Spotkanie, w którym wzięło udział 47 członków Klubu zarówno z Krakowa jak i spoza Krakowa, miało charakter wieczoru wspomnień pod hasłem „Po 45. latach istnienia”. Z inicjatywą obchodów tej "nieokrągłej" rocznicy utworzenia Klubu wystąpił wiceprezes i zarazem sekretarz Augustyn Katański, który zajął się również przygotowaniem od strony organizacyjnej, a także prowadzeniem części merytorycznej spotkania. Wiceprezes Klubu wspierany był w procesie przygotowania wieczoru przez jednego z najstarszych członków Klubu kol. Jerzego Bąkowskiego (fot. 1), który również zdecydował się wypełnić część wieczoru swoimi wspomnieniami zarówno o sobie, Rodzinie, początkach kolekcjonerstwa (które zawdzięcza swojemu ojcu znanemu krakowskiemu filateliście), a także o słynnych filatelistach, z którymi przyszło mu współpracować i o działaniach w Klubie Cracoviana. Kolega Bąkowski przygotował wystawę, na którą złożyły się rodzinne dokumenty, dokumenty jego działalności na polu filatelistyki, a także wybrane, ciekawsze walory związane z jego zainteresowaniem. W trakcie wspomnień wykorzystywał multimedialną projekcję co dodatkowo uatrakcyjniło wystąpienie i zyskało pochlebną opinię słuchaczy wśród których znaleźli się znani krakowscy i małopolscy filateliści. (fot. 2, 3, 4)

            Po części wspomnieniowej, tradycyjnie już odbyły się konkursy inicjowane przez prowadzącego spotkanie Augustyna Katańskiego, których laureatami zostali kol. Jedliński z Łodzi oraz dwukrotnie kol. Jacek Zając. W części poświęconej dyskusji zabrało głos niewielu kolegów bowiem wszyscy oczekiwali na ważną część wieczoru, a mianowicie prezentację jubileuszowego tortu (fot. 5) i zdmuchnięcie dwóch świec tworzących liczbę 45. Aktu tego dokonali; prezes Klubu Jerzy Duda oraz Jerzy Bąkowski.

            Dalsze wspomnienia i rozpoczęta dyskusja kontynuowane były już w trakcie konsumowania wspaniałego, pod każdym względem, tortu i przy lampce wina.

            Dla uczestników jubileuszowego wieczoru przygotowane zostały, poza zaproszeniem będącym ekscałostką , także pamiątki w postaci tradycyjnej kartki beznominałowej używanej do korespondencji klubowej z odciśniętym stemplem jubileuszowym (fot. 6) oraz znaczek personalizowany w limitowanej ilości (fot. 7)


Zdjęcia: Bogusław KUCIAKOWSKI

 

Prezes  OKF "Cracoviana"
Jerzy Duda

 

Po 45 latach istnienia OKF "Cracoviana"

       Poniżej prezentujemy część fotoreportażu oraz walory filatelistyczne związane z wieczorem wspomnień pod hasłem "Po 45 latach istnienia Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego CRACOVIANA", który odbył się w dniu 14.05.2014. Felieton oraz więcej zdjęć w przygotowaniu.

Administrator

Inżynieria miejska na znakach pocztowych w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

W dniu 16 kwietnia 2014 roku, w sali wystawowej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przy ulicy św. Wawrzyńca 15 odbył się wernisaż pokazu filatelistycznego z cyklu „Znaki pocztowe w służbie techniki” tym razem zatytułowanego „Inżynieria Miejska na znakach pocztowych”. Jest to już trzeci pokaz, ze wspomnianego cyklu, zorganizowany wspólnie przez Muzeum IM, Małopolski Okręg Polskiego Związku Filatelistów oraz Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”. Idea pokazu filatelistycznego powstała w roku 2012 i z powodzeniem jest kontynuowana.

Tym razem propozycja autorów pokazu, prof. dr. hab. inż. Stanisława Mitkowskiego, prezesa Okręgu PZF oraz dr inż. Jerzego Dudy, prezesa OKF „Cracoviana” skierowana była na tematy związane z inżynieria miejską. Propozycja   została przyjęta przez dyrekcje Muzeum z zadowoleniem bowiem jest to tematyka leżąca u podstaw działalności muzeum. Wystarczy przypomnieć fragment uchwały NR CXXII/1112/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: Muzeum Inżynierii Miejskiej, który brzmi „Przedmiotem działalności Muzeum jest gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie zabytków techniki związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynieria miejską, w tym – z energetyką i gazownictwem”.

W wernisażu wzięło udział 25 osób reprezentujących zarówno środowisko filatelistów małopolskich, w tym z Krakowa jak również spoza Krakowa,   Politechnikę Krakowską oraz środowiska artystycznego i technicznego. Wernisaż zaszczycili obecnością m. in. prof. Marcin Chrzanowski przewodniczący Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej, z małżonką, prof. Reinhard Kulessa, członek Rady Muzeum Inżynierii Miejskiej, prof. Jerzy Bartke, sekretarz Polskiej Akademii Filatelistyki; artyści malarze; Kazimierz Wiśniak i Kazimierz Machowina, Marek Błeszyński, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji O/Kraków, naczelnik działu infrastruktury PKP Intercity.

Podczas uroczystego otwarcia pokazu filatelistycznego z udziałem dyrektora muzeum oraz prof. Stanisława Mitkowskiego , prezesa Okręgu PZF , miało miejsce wręczenie wysokich odznaczeń honorowych dla członków Małopolskiego Okręgu PZF. Oznaki honorowe wręczone zostały przez prezesa Okręgu następującym filatelistom: ; Ryszardowi Matule ( członkowi zarządu OM), brązową odznakę za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki i Orestowi   Zacharko, złotą odznakę honorową PZF . Następnie głos zabrał dr inż. Jerzy Duda , który powitał zebranych i przedstawił ogólna ideę kolejnych prezentacji filatelistycznych. Odniósł się również do tematyki aktualnej prezentacji zwracając uwagę na podział na grupy materiału filatelistycznego i ciekawsze walory w poszczególnych grupach. Podziękował również dyrekcji muzeum za znakomitą współpracę przy organizowaniu pokazu oraz całemu zespołowi współpracowników przygotowujących pokaz w tym szczególnie p. Beacie Krzaczyńskiej, autorce oprawy graficznej pokazu i plakatu.

Kolejnym, miłym ,chociaż niezapowiedzianym akcentem, było wystąpienie Marka Błeszyńskiego, który wyraził uznanie dla autorów wcześniejszych prezentacji filatelistycznych oraz przekazał Jerzemu Dudzie własnoręcznie wykonaną grafikę będącą karykaturą obdarowanego.  

Pokaz znaków pocztowych, przygotowany w dotychczas przyjętej konwencji, odbiegającej od klasycznych pokazów czy wystaw filatelistycznych z wykorzystaniem znormalizowanych ram wystawowych, wzbudził duże zainteresowanie zarówno ze względu na tematykę jak i prezentowany materiał filatelistyczny. Czytelny podział na grupy, wykorzystanie kart maksymafilii i FDC, przejrzyste ułożenie materiału filatelistycznego w estetycznej oprawie z wykorzystaniem posiadanego w muzeum sprzętu wystawowego zyskało sobie pochlebne opinie zebranych, którzy z zaingerowaniem zapoznawali się z materiałem jak również komentowali . Ze strony muzeum pokaz został uzupełniony o kilka unikatowych obiektów, a mianowicie: fragment wodociągowej rury drewnianej pochodzącej z XVI wieku z Krakowa, tramwajowy kasownik biletowy z lat sześćdziesiątych XX wieku oraz zestaw biletów komunikacji tramwajowej z 1919 roku .

Wystawie towarzyszyły: plakat, folder z tekstem przygotowanym przez autorów prezentacji ( prof. Stanisław Mitkowski i dr inż. Jerzy Duda) oraz specjalna kartka wydana przez Muzeum Inżynierii Miejskiej przedstawiająca przekrój ulicy Paryża z 1846 roku pokazujący podziemną   jej infrastrukturę.

Pokaz został przygotowany z myślą o młodych adeptach filatelistyki mający pobudzić młodego odbiorcę do zainteresowania się tematyką inżynieryjną poprzez znaki pocztowe. Wystawa czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum Inżynierii Miejskiej do dnia 7 maja 2014 roku.

 

                                                                                     Marek Golonka

                                                                     Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej

Wernisaż pokazu Aleksandra Garlickiego

           We środę, dnia 19 lutego 2014 roku, w Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie przy ul. Meiselsa 17, odbył się wernisaż wystawy pt. „Judaika na polskich znakach pocztowych” ze zbiorów profesora Aleksandra Garlickiego, znanego krakowskiego filatelisty, członka Klubu „Cracoviana”. W wernisażu wzięło udział liczne grono znakomitych krakowskich filatelistów oraz kolekcjonerów, a także osób zainteresowanych tematyką judaików. Wernisaż otworzył dyrektor CKŻ dr Joachim Russek. Przedstawił autora ekspozycji prosząc Go równocześnie o komentarz do pokazu jak również podzielenie się z zebranymi informacjami o początkach kolekcji i doświadczeniach z jej rozbudowy. Profesor Aleksander Garlicki przybliżył zebranym dzieje swojej kolekcji, a zrobił to w sposób niezwykle interesujący, „oprowadził” po wystawie, a także podziękował wybranym osobom za pomoc i cenne uwagi podczas gromadzenia materiału do pokazu.
         Uroczyste otwarcie wystawy miało również niezwykle miły akcent wręczenia profesorowi Garlickiemu „Odznaki 20 lecia Centrum Kultury Żydowskiej” wraz ze stosownym dyplomem. Aktu wręczenia dokonał dr Joachim Russek. Autor wystawy zaprezentował zarówno polskie znaczki pocztowe, całostki Cp oraz kasowniki okolicznościowe związane z tematem pokazu. Kasowniki zgrupowane były według określonych tematów co stanowiło dużą pomoc dla zwiedzających.
       W wernisażu wzięli udział m. in. członkowie zarządu Okręgu Małopolskiego z jego prezesem prof. dr hab. inż. Stanisławem Mitkowskim, członkowie zarządu Klubu „Cracoviana” z wiceprezesem prof. dr hab. Jerzym Bartke przewodniczącym Komisji Naukowo Badawczej Okregu Małopolskiego i Gospodarzem Klubu Stanisławem Wrykiem, członkowie zarządu Koła nr 1 PZF im. St. Miksteina z prezesem Lechem Derlatką i Władysławem Andreasikiem oraz znani wystawcy i kolekcjonerzy.Jerzy Duda (tekst i foto)