Sprawozdanie z otwarcia wystawy.

            W dniu 28 stycznia 2014 roku  w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie  miało miejsce  otwarcie wystawy pt. „Wspomnień czar – wydawnictwa pocztowe, publikacje i varia związane z jubileuszem 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1964 roku”. Wspólna inicjatywa i realizacja  wystawy  przygotowanej przez Bibliotekę Jagiellońską i Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana” dała początek obchodom jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

            Gospodarzem wernisażu był dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk, a wystawę oficjalnie otworzył, na prośbę  prezesa Klubu „Cracoviana” dr. inż. Jerzego Dudy, prorektor UJ do spraw badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn.

            Prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr. inż.  Jerzego Dudy.

            Na uwagę  zwiedzających  wystawę , którzy  są  kolekcjonerami znaczków  pocztowych, zasługują wydawnictwa pocztowe z roku 1960  emitowane z okazji jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można obejrzeć arkusze znaczków  wydanych z  okazji jubileuszu, kartki pocztowe, koperty, a także walory  przygotowane przez ówczesne Przedsiębiorstwo „Ruch”. Szczególne zainteresowanie  wzbudzały  materiały i wydawnictwa  Krakowskiego Okręgu PZF przygotowane  z okazji  ogólnopolskiej wystawy filatelistycznej „Jagellonica 64”. Prezentowane są na wystawie tak rzadkie dzisiaj dokumenty jak  plakat wystawy, katalog oraz  stemple, datowniki i wirnik stosowane podczas wystawy i obchodów jubileuszowych. Można również obejrzeć  efekt  kolekcjonerskiej pasji  w postaci fragmentu zbioru kartek pocztowych ostemplowanych  wszystkimi rodzajami stosowanych stempli okolicznościowych.

            Dla zwiedzających dużą atrakcją są  niezwykłe, pięknie ilustrowane, pamiątki  z okresu jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego w postaci specjalnie wykonywanych – na ogół ręcznie i  typograficznie – adresów dla  uczelni od  władz uniwersyteckich różnych krajów świata. Ciekawym zbiorem  są pamiątki  związane z jubileuszem 600 lecia księgarstwa polskiego, które to uroczystości były połączone z  jubileuszem UJ. Obszernym i niezwykle ciekawym zbiorem są  dokumenty życia  społecznego na który składają się  np. zaproszenia, ulotki, foldery, programy imprez, legitymacje, wycinki z gazet informujące o obchodach jubileuszowych. Nie zabrakło na wystawie  tak niezwykłych materiałów  okolicznościowych jak np. papeterie z motywami zaczerpniętymi z obiektów uniwersyteckich, widokówek, etykiet zapałczanych, numizmatów i biletów. Bogatą kolekcję dokumentów  uzupełniają  oryginalne plakaty, afisze oraz  wydawnictwa i publikacje  przygotowane na jubileusz.

            Wystawie towarzyszy skromny katalog oraz  cztery okolicznościowe kartki, które  w części ilustracyjnej  posiadają reprodukcje pieczęci większych Uniwersytetu Jagiellońskiego od XV – XIX wieku (kartki ofrankowane znaczkami z datą otwarcia wystawy są jeszcze osiągalne).

            Dla wyróżnionych osób  przygotowane zostały zestawy kartek ofrankowanych znaczkiem Fi 3678 z 2000 roku na którym  aż 6 elementów  dotyczy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub jest z nim związanych. Znaczki ostemplowane zostały   datownikiem  pocztowym z dnia otwarcia wystawy.  

            Autorką ekspozycji jest  Małgorzata Kusak wspomagana przez Jerzego Dudę. Patronat medialny przyjęty został przez  Ritę Pagacz- Moczarską, redaktor naczelną   czasopisma  UJ „Alma Mater”.

            Otwarcie wystawy miało charakter uroczysty  przy dużej  frekwencji  zarówno filatelistów z Klubu „Cracoviana” jak i zaproszonych gości wśród których  znalazł się, Andrzej Fischer,  Redaktor Naczelny miesięcznika „Przegląd Filatelistyczny”.

Pod wskazanym adresem znajduje się galeria zdjęć wykonanych w dniu otwarcia wystawy przez p. Annę Wojnar:
 galeria zdjęć z otwarcia wystawy

                                                                                                                    Zarząd Klubu
                                                                                                                           „Cracoviana”