Sprawozdanie z otwarcia wystawy.

            W dniu 28 stycznia 2014 roku  w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie  miało miejsce  otwarcie wystawy pt. „Wspomnień czar – wydawnictwa pocztowe, publikacje i varia związane z jubileuszem 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1964 roku”. Wspólna inicjatywa i realizacja  wystawy  przygotowanej przez Bibliotekę Jagiellońską i Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana” dała początek obchodom jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

            Gospodarzem wernisażu był dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk, a wystawę oficjalnie otworzył, na prośbę  prezesa Klubu „Cracoviana” dr. inż. Jerzego Dudy, prorektor UJ do spraw badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn.

            Prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr. inż.  Jerzego Dudy.

            Na uwagę  zwiedzających  wystawę , którzy  są  kolekcjonerami znaczków  pocztowych, zasługują wydawnictwa pocztowe z roku 1960  emitowane z okazji jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można obejrzeć arkusze znaczków  wydanych z  okazji jubileuszu, kartki pocztowe, koperty, a także walory  przygotowane przez ówczesne Przedsiębiorstwo „Ruch”. Szczególne zainteresowanie  wzbudzały  materiały i wydawnictwa  Krakowskiego Okręgu PZF przygotowane  z okazji  ogólnopolskiej wystawy filatelistycznej „Jagellonica 64”. Prezentowane są na wystawie tak rzadkie dzisiaj dokumenty jak  plakat wystawy, katalog oraz  stemple, datowniki i wirnik stosowane podczas wystawy i obchodów jubileuszowych. Można również obejrzeć  efekt  kolekcjonerskiej pasji  w postaci fragmentu zbioru kartek pocztowych ostemplowanych  wszystkimi rodzajami stosowanych stempli okolicznościowych.

            Dla zwiedzających dużą atrakcją są  niezwykłe, pięknie ilustrowane, pamiątki  z okresu jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego w postaci specjalnie wykonywanych – na ogół ręcznie i  typograficznie – adresów dla  uczelni od  władz uniwersyteckich różnych krajów świata. Ciekawym zbiorem  są pamiątki  związane z jubileuszem 600 lecia księgarstwa polskiego, które to uroczystości były połączone z  jubileuszem UJ. Obszernym i niezwykle ciekawym zbiorem są  dokumenty życia  społecznego na który składają się  np. zaproszenia, ulotki, foldery, programy imprez, legitymacje, wycinki z gazet informujące o obchodach jubileuszowych. Nie zabrakło na wystawie  tak niezwykłych materiałów  okolicznościowych jak np. papeterie z motywami zaczerpniętymi z obiektów uniwersyteckich, widokówek, etykiet zapałczanych, numizmatów i biletów. Bogatą kolekcję dokumentów  uzupełniają  oryginalne plakaty, afisze oraz  wydawnictwa i publikacje  przygotowane na jubileusz.

            Wystawie towarzyszy skromny katalog oraz  cztery okolicznościowe kartki, które  w części ilustracyjnej  posiadają reprodukcje pieczęci większych Uniwersytetu Jagiellońskiego od XV – XIX wieku (kartki ofrankowane znaczkami z datą otwarcia wystawy są jeszcze osiągalne).

            Dla wyróżnionych osób  przygotowane zostały zestawy kartek ofrankowanych znaczkiem Fi 3678 z 2000 roku na którym  aż 6 elementów  dotyczy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub jest z nim związanych. Znaczki ostemplowane zostały   datownikiem  pocztowym z dnia otwarcia wystawy.  

            Autorką ekspozycji jest  Małgorzata Kusak wspomagana przez Jerzego Dudę. Patronat medialny przyjęty został przez  Ritę Pagacz- Moczarską, redaktor naczelną   czasopisma  UJ „Alma Mater”.

            Otwarcie wystawy miało charakter uroczysty  przy dużej  frekwencji  zarówno filatelistów z Klubu „Cracoviana” jak i zaproszonych gości wśród których  znalazł się, Andrzej Fischer,  Redaktor Naczelny miesięcznika „Przegląd Filatelistyczny”.

Pod wskazanym adresem znajduje się galeria zdjęć wykonanych w dniu otwarcia wystawy przez p. Annę Wojnar:
 galeria zdjęć z otwarcia wystawy

                                                                                                                    Zarząd Klubu
                                                                                                                           „Cracoviana”  
     

Śladami Prezesa - "20 lat niepodległej Słowacji"

      W dniu 22 listopada 2013 roku o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki Słowackiej przy Towarzystwie Słowaków w Polsce została otwarta wystawa filatelistyczna z okazji 20 rocznicy odzyskania niepodległości przez Republikę Słowacji. Otwarcia uroczystości dokonał konsul generalny placówki w Krakowie Marek Lisansky.
      Eksponaty znaczków poczty Słowacji udostępnił ze swoich zbiorów mgr Jan Malik - Honorowy Prezes Oddziału Małopolskiego PZF.
       Na wystawie było stoisko pocztowe prowadzone przez kol. Władysława Andreasika, na którym można było nabyć okolicznościową kartkę pocztową i ostemplować pamiątkowym stemplem, a także  zakupić 72 stronicowy katalog wystawy o pięknej szacie graficznej poświęcony Słowacji i jej historii w aspekcie wystawionego zbioru. Dopisała frekwencja krakowskich środowisk, z którymi współpracuje towarzystwo Słowaków, a także filateliści z Wadowic i Gorlic oraz Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego "Cracoviana"  z Panem Prezesem dr Jerzym Dudą.
      Poczęstunek tradycyjną lampka słowackiego wina sprawił, że zaproszonym gościom pozostanie w pamięci to radosne wydarzenie odzyskania niepodległości Słowacji i naszych dobrosąsiedzkich stosunków.

Administrator

Prelekcja dr. Jerzego Dudy "Bibliofilatelia moje hobby" w Bibliotece Śląskiej w Katowicach

        13 maja w Sali Benedyktynce Biblioteki Śląskiej w Katowicach zebrali się członkowie Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki. Ich gościem był dr inż. Jerzy Duda - Wielki Mistrz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie i prezes Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Wystąpił on z  interesującą prelekcją "Bibliofilatelia moje hobby" oraz  przedstawił część swojego wielkiego zbioru filatelistycznego ukazującego historię pisma, książki i bibliotek. Prezentacja oryginalnych walorów filatelistycznych wraz z informacjami na ich temat, uzupełniona była pokazem multimedialnym wybranych znaczków pocztowych. Obie prezentacje uzupełniały prelekcję i pomagały słuchaczom w odbiorze poruszanych zagadnień. Jerzy Duda zainteresował zebranych historią swojego zbioru, który jest stale rozbudowywany i wykorzystywany jako materiał edukacyjny. Zaprezentował również okolicznościowe kartki wydane kilka lat temu, reklamujące bibliofilatelię, które otrzymał każdy uczestnik spotkania. Na zakończenie spotkania Krystian Szczęsny prezes ŚTMKiG wręczył prelegentowi grafikę katowickiego artysty Tadeusza Michała Siary, przedstawiającą Collegium Maius.  

Krystian Szczęsny

 

Wernisaż wystawy „Woda w filatelistyce”

       Dnia 15 maja 2013 roku, w auli Akademii Ignatianum, w Krakowie przy ul. Kopernika 26, miał miejsce wernisaż pokazu „Woda w filatelistyce”, wspólnego dzieła pracowników Akademii i Członków Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Pokaz odbył się w ramach XIII Festiwalu Nauki, którego hasło brzmi „Oblicza wody”. Licznie przybyłych gości oraz studentów, powitały panie mgr Anna Płazowska - koordynatorka wystaw – oraz mgr Zofia Żukowska, kuratorka wspomnianej wystawy. Wernisaż zaszczycili swoim udziałem ks. prof. dr hab. Henryk Pietras, rektor Akademii Ignatianum, prof. dr hab. Stanisław Sroka, prorektor do spraw naukowych AI, a także prof. dr hab. Jerzy Bartke , wiceprezes OKF „Cracoviana”. W programie wernisażu znalazło się wystąpienie dr inż. Jerzego Dudy, prezesa OKF „Cracoviana”, który przybliżył zebranym sprawy związane z wodą i jej symboliką na znakach pocztowych (tekst wystąpienia podany jest na stronie internetowej w zakładce „artykuły”).
       Po oficjalnym otwarciu wystawy, kol. Zofia Żukowska i kol. Jerzy Duda objaśniali, komentowali i odpowiadali na pytania zebranych, dotyczące problematyki wody przedstawianej na znakach pocztowych rozmieszczonych na poszczególnych planszach. Miłymi akcentami wernisażu były; wręczenie Ojcu Rektorowi „pucharu Lajkonika”, którego dokonał - w imieniu Klubu „Cracoviana” - Augustyn Katański, wiceprezes Klubu oraz złożenie życzeń i upominków kol. Zofii Żukowskiej w związku z dniem jej imienin.
    Uczestnicy wernisażu pozytywnie wyrażali się na temat pokazu, jego idei, a zarazem podkreślali słuszność organizowania tego rodzaju działań, które przynoszą wzrost zainteresowania znaczkami pocztowymi wielu ludzi pobudzając tym samym niektórych do kolekcjonowania.
       Filatelistycznymi pamiątkami z wystawy są: kartki okolicznościowe, projektowane przez kol. Marcina Jackowskiego, które można było w trakcie wernisażu ostemplować stemplem dodatkowym autorstwa kol. Adama Szulera.
       W załączeniu zamieszczamy fotografie z wystawy wykonane przez Jerzego Dudę, oraz widoki ostemplowanych kartek okolicznościowe.

Tekst wystąpienia prezesa Klubu znajduje się w zakładce „artykuły” : 
http://cracoviana.org/index.php/artykuly/145-oblicza-wody

 

 

Administrator

Zaproszenie na pokaz filatelistyczny "Woda w filatelistyce"

z 

 

UWAGA KONKURS !!!

Pierwsze trzy osoby, które nadeślą ciekawy artykuł (pracę), opatrzony walorami filatelistycznymi na temat związany z „Wodą w filatelistyce” wraz z adresem do korespondencji, otrzymają imienne zaproszenia na zapowiadany pokaz. 
Z uwagi na terminy prosimy o przesyłanie prac, w wersji elektronicznej, najpóźniej do dnia 12 maja, na adres strony internetowej Klubu „Cracoviana".

Poniżej przedstawiamy materiały związane z ww. pokazem filatelistycznym.

 

 

 

Administrator