Śladami Prezesa - "20 lat niepodległej Słowacji"

      W dniu 22 listopada 2013 roku o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki Słowackiej przy Towarzystwie Słowaków w Polsce została otwarta wystawa filatelistyczna z okazji 20 rocznicy odzyskania niepodległości przez Republikę Słowacji. Otwarcia uroczystości dokonał konsul generalny placówki w Krakowie Marek Lisansky.
      Eksponaty znaczków poczty Słowacji udostępnił ze swoich zbiorów mgr Jan Malik - Honorowy Prezes Oddziału Małopolskiego PZF.
       Na wystawie było stoisko pocztowe prowadzone przez kol. Władysława Andreasika, na którym można było nabyć okolicznościową kartkę pocztową i ostemplować pamiątkowym stemplem, a także  zakupić 72 stronicowy katalog wystawy o pięknej szacie graficznej poświęcony Słowacji i jej historii w aspekcie wystawionego zbioru. Dopisała frekwencja krakowskich środowisk, z którymi współpracuje towarzystwo Słowaków, a także filateliści z Wadowic i Gorlic oraz Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego "Cracoviana"  z Panem Prezesem dr Jerzym Dudą.
      Poczęstunek tradycyjną lampka słowackiego wina sprawił, że zaproszonym gościom pozostanie w pamięci to radosne wydarzenie odzyskania niepodległości Słowacji i naszych dobrosąsiedzkich stosunków.

Administrator

Prelekcja dr. Jerzego Dudy "Bibliofilatelia moje hobby" w Bibliotece Śląskiej w Katowicach

        13 maja w Sali Benedyktynce Biblioteki Śląskiej w Katowicach zebrali się członkowie Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki. Ich gościem był dr inż. Jerzy Duda - Wielki Mistrz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie i prezes Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Wystąpił on z  interesującą prelekcją "Bibliofilatelia moje hobby" oraz  przedstawił część swojego wielkiego zbioru filatelistycznego ukazującego historię pisma, książki i bibliotek. Prezentacja oryginalnych walorów filatelistycznych wraz z informacjami na ich temat, uzupełniona była pokazem multimedialnym wybranych znaczków pocztowych. Obie prezentacje uzupełniały prelekcję i pomagały słuchaczom w odbiorze poruszanych zagadnień. Jerzy Duda zainteresował zebranych historią swojego zbioru, który jest stale rozbudowywany i wykorzystywany jako materiał edukacyjny. Zaprezentował również okolicznościowe kartki wydane kilka lat temu, reklamujące bibliofilatelię, które otrzymał każdy uczestnik spotkania. Na zakończenie spotkania Krystian Szczęsny prezes ŚTMKiG wręczył prelegentowi grafikę katowickiego artysty Tadeusza Michała Siary, przedstawiającą Collegium Maius.  

Krystian Szczęsny

 

Wernisaż wystawy „Woda w filatelistyce”

       Dnia 15 maja 2013 roku, w auli Akademii Ignatianum, w Krakowie przy ul. Kopernika 26, miał miejsce wernisaż pokazu „Woda w filatelistyce”, wspólnego dzieła pracowników Akademii i Członków Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Pokaz odbył się w ramach XIII Festiwalu Nauki, którego hasło brzmi „Oblicza wody”. Licznie przybyłych gości oraz studentów, powitały panie mgr Anna Płazowska - koordynatorka wystaw – oraz mgr Zofia Żukowska, kuratorka wspomnianej wystawy. Wernisaż zaszczycili swoim udziałem ks. prof. dr hab. Henryk Pietras, rektor Akademii Ignatianum, prof. dr hab. Stanisław Sroka, prorektor do spraw naukowych AI, a także prof. dr hab. Jerzy Bartke , wiceprezes OKF „Cracoviana”. W programie wernisażu znalazło się wystąpienie dr inż. Jerzego Dudy, prezesa OKF „Cracoviana”, który przybliżył zebranym sprawy związane z wodą i jej symboliką na znakach pocztowych (tekst wystąpienia podany jest na stronie internetowej w zakładce „artykuły”).
       Po oficjalnym otwarciu wystawy, kol. Zofia Żukowska i kol. Jerzy Duda objaśniali, komentowali i odpowiadali na pytania zebranych, dotyczące problematyki wody przedstawianej na znakach pocztowych rozmieszczonych na poszczególnych planszach. Miłymi akcentami wernisażu były; wręczenie Ojcu Rektorowi „pucharu Lajkonika”, którego dokonał - w imieniu Klubu „Cracoviana” - Augustyn Katański, wiceprezes Klubu oraz złożenie życzeń i upominków kol. Zofii Żukowskiej w związku z dniem jej imienin.
    Uczestnicy wernisażu pozytywnie wyrażali się na temat pokazu, jego idei, a zarazem podkreślali słuszność organizowania tego rodzaju działań, które przynoszą wzrost zainteresowania znaczkami pocztowymi wielu ludzi pobudzając tym samym niektórych do kolekcjonowania.
       Filatelistycznymi pamiątkami z wystawy są: kartki okolicznościowe, projektowane przez kol. Marcina Jackowskiego, które można było w trakcie wernisażu ostemplować stemplem dodatkowym autorstwa kol. Adama Szulera.
       W załączeniu zamieszczamy fotografie z wystawy wykonane przez Jerzego Dudę, oraz widoki ostemplowanych kartek okolicznościowe.

Tekst wystąpienia prezesa Klubu znajduje się w zakładce „artykuły” : 
http://cracoviana.org/index.php/artykuly/145-oblicza-wody

 

 

Administrator

Zaproszenie na pokaz filatelistyczny "Woda w filatelistyce"

z 

 

UWAGA KONKURS !!!

Pierwsze trzy osoby, które nadeślą ciekawy artykuł (pracę), opatrzony walorami filatelistycznymi na temat związany z „Wodą w filatelistyce” wraz z adresem do korespondencji, otrzymają imienne zaproszenia na zapowiadany pokaz. 
Z uwagi na terminy prosimy o przesyłanie prac, w wersji elektronicznej, najpóźniej do dnia 12 maja, na adres strony internetowej Klubu „Cracoviana".

Poniżej przedstawiamy materiały związane z ww. pokazem filatelistycznym.

 

 

 

Administrator

Świat bibliotek na znakach pocztowych przedstawiony.

W dniu 6 maja 2013 roku, w Sali Wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach mieszczącej się przy Placu Inwalidów Wojennych miał miejsce wernisaż wystawy na którą składały się zarówno znaki pocztowe, widokówki jak i grafika o tematyce związanej z – bibliotekami i bibliotekarzami. Wystawa, ze zbiorów dr inż. Jerzego Dudy z Krakowa, bibliofila i filatelisty, inicjowała obchody Tygodnia Bibliotek obchodzone w 2013 pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. Organizatorem wernisażu byli: Polski Związek Filatelistów Oddział Gliwice i Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Wystawa objęta była patronatem honorowym przez Zygmunta Frankiewicza Prezydenta Miasta Gliwice.

W wernisażu wzięły udział 53 osoby, które są miłośnikami zarówno biblioteki jak i filatelistyki, wśród których znaleźli się znani i cenieni filateliści gliwiccy i miłośnicy książek. Spotkanie otworzyła p. Grażyna Lazar dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, która przedstawiła ideę wystawy, autora ekspozycji i współpracowników, których praca przyczyniła się do zrealizowania wystawy. Następnie głos zabrał, w zastępstwie Kristiana Szejki, prezesa Oddziału Gliwickiego PZF przebywającego w szpitalu, p. Tadeusz Janiga wiceprezes OG. Wspomniał on o działaniach gliwickich filatelistów oraz o owocnej współpracy z dyrekcją Miejskiej Biblioteki w Gliwicach. Wręczył także pani dyrektor i autorowi wystawy medale przygotowane specjalnie na te okazję przez Oddział Gliwicki PZF.

Po uroczystym otwarciu ekspozycji głos zabrał autor wystawy dr inż. Jerzy Duda, który w pierwszych słowach podziękował organizatorom za przyjęcie kolekcji do prezentacji, za udzielenie pomocy przy realizacji ekspozycji oraz za niezwykle serdeczne przyjęcie i opiekę. Wobec bogatego programu ekspozycji autor przedstawił, wykorzystując techniki multimedialne, historię zbioru, jego najistotniejsze części oraz wiele interesujących szczegółów. W trakcie oprowadzania po wystawie, autor odpowiadał na pytania uczestników wernisażu i podpisywał katalog wystawy wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach. Interesującymi pamiątkami wystawy są katalog wystawy oraz kartka beznominałowa, znaczek personalizowany, medal oraz stempel dodatkowy stosowany w czasie wernisażu zaprojektowane przez p. Adama Szulera. Organizatorzy postarali się również o obsługę pocztową, a stoisko pocztowe było oblegane przez kolekcjonerów na długo przed rozpoczęciem wernisażu.

M. G.
Biblioteka Miejska w Gliwicach

 

 

       Poniżej prezentujemy fotorelację z pokazu dla młodzierzy, który odbył się w dniu 7 maja 2013 roku dr Jerzego DUDY "Świat bibliotek na znakach pocztowych przedstawiony". Wystawę oglądać można w w Sali Wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach mieszczącej się przy Placu Inwalidów Wojennych do dnia 8 czerwca 2013 r.

    

 

 Zachęcamy również do zapoznania się z artykułułem Ks. Waldemara Packnera w "Gościu Niedzielnym" traktującym o Wernisażu:

http://www.gliwice.gosc.pl/doc/1547890.Biblioteka-na-znaczkach

 

Administrator