Uroczystości Barbórkowe z udziałem Klubu „Cracoviana”

       W dniu 7 grudnia 2012 roku odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa zorganizowana przez Zarząd Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków S.A z okazji Dnia Górnika i Naftowca. Na zaproszenie Pana Prezesa Spółki Macieja Załubki w akademii wzięli udział przedstawiciele zarządu Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana” w osobach; Jerzy Duda , prezes Klubu i Henryk Filipowski, wiceprezes Klubu.
       Zarząd Klubu „Cracoviana” przygotował stosowny adres, z okazji dnia Górnika i Naftowca, z życzeniami dla Pracowników i Zarządu Spółki, który został odczytany na spotkaniu i wręczony z drobnym prezentem w postaci ozdobnego kufla do piwa z Lajkonikiem, panu prezesowi Maciejowi Załubce. W przekazanym adresie Klub „Cracoviana” podkreślił doniosłą rolę Spółki PNiG w Krakowie i osobistą pana Prezesa, w promowaniu działalności Klubu i pomocy udzielanej krakowskim filatelistom w rozwoju tej formy kolekcjonerstwa (tekst adresu na stronie internetowej) . 
       O „kolekcjonerską” oprawę uroczystej Akademii postarali się członkowie Klubu „Cracoviana” przygotowując pokaz znaków pocztowych o tematyce „Ropa-nafta-gaz”. Zaprezentowano zarówno oryginalne walory w tym znaczki pocztowe, FDC, frankatury mechaniczne, całostki i unikatowe całości z firm związanych z wydobyciem i eksploatacją ropy naftowej z Polski i krajów europejskich , jak i plansze na których znalazły się reprodukcje znaczków pocztowych - w powiększeniu. Ta ostatnia propozycja miała na celu zaprezentowanie bogactwa możliwości przedstawienia głównego tematu na znakach całego świata i przeznaczona była dla pracowników Spółki i gości, którzy nie kolekcjonują znaczków względnie tych, którzy dopiero zdradzają chęć zainteresowania znakami pocztowymi, i dla nich pokaz może być inspiracją i zachętą.
       Na kolejnych fotografiach pokazane są fragmenty wystawy wraz podziękowaniem dla osób udostępniających walory oraz autorów pokazu, a także migawki z otwarcia pokazu.

   

 

Autorzy pokazu

znaków pocztowych o tematyce

         „Ropa-nafta-gaz”

 

  • Jerzy  Duda
  • Henryk  Filipowski
  • Marian  Kazieczko
  • Ryszard  Matuła

 

            Walory na wystawę udostępnili:

 

                                  * Jerzy  Bartke

                                    * Jerzy Duda

                        * Henryk  Filipowski

                            * Tadeusz Hliniak

                       * Marian  Kazieczko

                      * Andrzej  Kunstman

 

 

Wszystkim Członkom Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”,
którzy udostępnili  walory ze swoich zbiorów oraz pomogli przy organizowaniu pokazu
serdeczne podziękowanie składa

 

 

Prezes  Klubu

Jerzy  Duda