Wolne miasto Kraków w poszukiwaniu nowoczesności

ZBIÓR MGR JANUSZA ADAMCZYKA, HONOROWEGO PREZESA KLUBU „CRACOVIANA” NA WYSTAWIE W MUZEUM HISTORYCZNYM MIASTA KRAKOWA.

            W dniu 8 maja 2015 roku odbył się wernisaż wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Wolne miasto Kraków w poszukiwaniu nowoczesności. Wystawa zorganizowana została dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy powołania do życia, dnia 3 maja 1815 roku, Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa z Okręgiem – miniaturowej republiki pozostającej pod kontrolą   zaborczych państw. Zaproszenie na wystawę (fot. 1) uzupełniało miłe i serdeczne pismo naszego Honorowego Prezesa mgr Janusza Adamczyka skierowane imiennie do członków Klubu, informujące o Jego wkładzie merytorycznym w wystawę.

01

fot.1

Zwiedzający wystawę, a można stwierdzić, że była to duża grupa zarówno filatelistów, członków Klubu, filatelistów spoza Krakowa, jak i osób nie będących kolekcjonerami znaków pocztowych, (fot. 2 i 3) zatrzymywali się na dłużej w salce, w której mieściły się; informacja na temat poczty Wolnego Miasta; unikatowe zbiory Janusza Adamczyka oraz kącik w którym można było ostemplować przygotowane koperty czterema stemplami z motywami dawnych stempli stosowanych na pocztach Wolnego Miasta Krakowa (fot. 4).

02

fot.2

03

fot.3

04

fot.4

Zarówno zbiór unikatowych walorów z okresu istnienia Wolnego Miasta czyli 31 lat – od 1815 - 1846 – jak i dokumenty poświadczające historię poczty WMK, a także nietypowa forma prezentacji wzbudziły powszechne zainteresowanie oraz uznanie zarówno dla Janusza Adamczyka, wybitnego znawcę historii poczty w Krakowie, jak i dla Dominika Lulewicza kuratora wystawy i autora scenariusza. W trakcie wernisażu, autor pocztowej części wystawy udzielał wyjaśnień i dodatkowych informacji (fot. 5)    

05

fot.5

07

fot. 5a

Wystawie towarzyszy książka pt. Wolne miasto Kraków w poszukiwaniu nowoczesności (fot. 6), w której znalazły się informacje na temat poczty, wybór wybranych eksponatów w tym również będących własnością naszego Prezesa Honorowego oraz podziękowanie dla Niego skierowane przez dyrektora muzeum Michała Niezabitowskiego.

06

fot.6

Dołączamy z naszej strony gratulacje i wyrazy uznania dla twórców wystawy filatelistyczno – pocztowej to znaczy mgr Janusza Adamczyka i Marii Chodurek.

Jerzy Duda
Prezes Klubu

Książka i biblioteka w filatelistyce - fotorelacja

Poniżej zamieszczamy fotorelację z prelekcji Prezesa Klubu "Cracoviana" dr. inż. Jerzego Dudy
pt. "Książka i biblioteka w filatelistyce", która miała miejsce 7 maja 2015 roku w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorem zdjęć jest Jacek Rzepczyński.

Administrator

Fotoreportaż z pokazu autorskiego.

       Poniżej prezentujemy fotoreportaż z pokazu autorskiego Macieja Szaszkiewicza pt. "PO STU LATACH WYMARSZU KU WOLNOŚCI I CZYNU ZBROJNEGO LEGIONÓW POLSKICH" który odbył się 15.04.2015r w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Administrator

Via Vita, drogi na znakach pocztowych i widokówkach

Kolekcjonerski pokaz
Via Vita, drogi na znakach pocztowych i widokówkach”

            Dnia 9 kwietnia 2015 roku w sali wystawowej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie miał miejsce wernisaż pokazu kolekcjonerskiego z cyklu Znaki pocztowe w służbie techniki pod tytułem Via Vita, drogi na znakach pocztowych i widokówkach.

W obecności 38 osób reprezentujących między innymi krakowskie wyższe uczelnie techniczne również Uniwersytet Jagielloński, środowisko techniczne w tym przedstawiciele SITK, inżynierowie o specjalności drogowej oraz filateliści z Okręgu Małopolskiego w tym również spoza Krakowa, nastąpiło otwarcie kolejnej wystawy – ze wspomnianego cyklu - organizowanej przez Muzeum Inżynierii Miejskiej we współpracy z Małopolskim Okręgiem Polskiego Związku Filatelistów, Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana” pod medialnym patronatem redakcji czasopisma „Drogi Samorządowe”.

Polecam obejrzenie wystawy z kilku powodów. Przede wszystkim zorganizowano ją w ramach jubileuszu 200 rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Krakowskiej, istniejącej 31 lat , od 1815- 1846 roku. Organizatorzy zwrócili uwagę na unikatowy w kolekcjonerstwie temat „drogi” , który łączy się z działalnością Senatu Wolnego Miasta Krakowa w zakresie tworzenia podstaw nowoczesnej gospodarki na drogach w Polsce. Na uwagę zwraca forma i sposób prezentacji materiału kolekcjonerskiego, do którego zaliczają się znaczki pocztowe, widokówki i dokumenty lub ich kopie, a także bogactwo treści tego materiału. Nie bez znaczenia dla popularyzacji tematu mają, towarzyszące wystawie, folder oraz szesnastostronicowy Przewodnik po wystawie.

Na wystawie wykorzystano materiały ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej i Jerzego Dudy. Autorami wystawy są: Jerzy Duda i Beata Krzaczyńska.

Wystawę można zwiedzać od dnia 10 kwietnia do 3 maja 2015 roku, w godzinach 10.00 do 16.00.

                                                                         Marek Golonka
Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej

 

W trakcie uroczystego otwarcia wystawy, wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego "Cracoviana" Henryk Filipowski wręczył Koledze Janowi Stasiowskiemu z Gorlic i Koledze Bogusławowi Kuciakowskiemu także z Gorlic członkowskie legitymacje wraz z klubowymi odznakami. Zebrani nagrodzili obu nowych członków Klubu Cracoviana oklaskami.

Administrator

Otwarcie wystawy kolekcjonerskiej pt. "Święty Jan Paweł II w pamięci krakowskich kolekcjonerów."

        W dniu 14 stycznia 2015 roku w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy kolekcjonerskiej pt. Święty  Jan Paweł II w pamięci krakowskich kolekcjonerów. Licznie przybyłych gości, wśród których były przedstawicielki Poczty Polskiej, przedstawiciele prasy, pracownicy naukowi AGH i Politechniki Krakowskiej, krakowscy filateliści i studenci,przywitali przedstawiciele organizatorów; wicedyrektor biblioteki dr Jerzy Krawczyk, a w imieniu Zarządu Okręgu Małopolskiego  PZF, prof. Stanisław Mitkowski będący również  przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Otwarcia wystawy dokonała prof. Anna Siwik, prorektor AGH. Przewodnikiem po wystawie był dr Jerzy Duda, a na pytania dotyczące zbiorów i eksponatów odpowiadali kolekcjonerzy. Do dyspozycji zebranych były zarówno foldery jak i kartki okolicznościowe wydane przez Koło nr 1 PZF im. St. Miksteina w Krakowie jak i Ogólnopolski Klub Filatelistyczny "Cracoviana" (prezentowane na naszej stronie internetowej). Zwiedzający mieli również okazję na zaopatrzenie się w wydawnictwa i kartki emitowane wcześniej. W dniu otwarcia wystawy  stosowana była frankatura mechaniczna z nakładką reklamującą wystawę (na załączonej fotografii).
        Wystawa zorganizowana została przy wielkim zaangażowaniu zarówno pracowników Biblioteki Głównej AGH jak i filatelistów. Na szczególne podziękowania zasłużyli: mgr Hieronim Sieński z Biblioteki Głównej AGH,  filateliści; mgr inż. Maciej Rudy i mgr inż. Władysław Andreasik. Na szczególne podziękowanie zasłużył Marcin Jackowski,któremu zawdzięczamy przygotowanie i wykorzystanie  frankatury mechanicznej. Organizatorzy
podziękowali wszystkim wystawcom,szczególnie dr. Markowi Plewako, za udostępnienie unikatowych  zbiorów, dokumentów i innych materiałów kolekcjonerskich. Do tekstu dołączamy pierwszą część dokumentacji fotograficznej z przygotowania wystawy. Informujemy również, że obszerny tekst dotyczący wystawy ukazał się na stronie internetowej czasopisma "Gość Niedzielny" ("Gość Krakowski").

Administrator