Reportaż z wernisażu pokazu kolekcjonerskiego w Politechnice Krakowskiej

        W dniu 14 maja 2015 roku w Muzeum Politechniki Krakowskiej odbył się wernisaż pokazu kolekcjonerskiego przygotowanego w ramach jubileuszowych obchodów 70-lecia Uczelni zatytułowanego "Honorowy Senator i Profesor oraz Patron w kolekcjonerstwie". Pokaz poświęcony był dwóm wybitnym Polakom, związanym z Politechniką Krakowską to znaczy ze św. Janem Pawłem II i Tadeuszem Kościuszką. Otwarcia pokazu dokonał prof. dr hab. inż Jan Pielichowski, inicjator wystawy, a oprowadził po zbiorach dr inż. Jerzy Duda. Pokaz na który złożyły się fragmenty zbiorów członków Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistówprzygotowany był wspólnie przez członków Koła nr 1 PZF im. Stanisława Miksteina oraz Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego "Cracoviana". W pokazie wykorzystano nagradzane na wystawach papieskie  zbiory filatelistyczne Ryszarda Matuły i Leonarda Liszki jak również zbiory kolekcjonerskie Władysława Andreasika i Macieja Rudego. Zaprezentowane zostały papieskie walory wydawane z okazji kanonizacja papieża Jana Pawła II, unikatowe plakaty z różnych krajów świata reklamujące papieskie wizyty, a także czterotomowe dzieło "Jan Paweł II na znakach pocztowych świata". Ozdobą  ekspozycji papieskiej były numizmaty papieskie oraz jeden z medali wykonany przez prof. Chromego z okazji papieskiej wystawy filatelistycznej organizowanej w Krakowie.
         Druga salka  wystawowa poświęcona jest Tadeuszowi Kościuszce. Zaprezentowane zostały całości pocztowe z różnych krajów świata ofrankowane znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską o tematyce kościuszkowskiej zebrane i opisane  przez Jerzego Dudę. Fragment wystawy stanowiły dokumenty pocztowe i filatelistyczne wydawane z okazji kolejnych jubileuszy Politechniki Krakowskiej zgromadzone przez prof. Jana Pielichowskiego. W wernisażu uczestniczyli zarówno filateliści, także spoza Krakowa, jak również absolwenci PK  zainteresowani tematyka wystawy. W przygotowaniu pokazu znaczącą rolę odegrały panie Maria Molo - Gąsiorek oraz Lillianna Lewandowska, pracownice Muzeum PK, które służyły uwagami i pomocą w trakcie realizacji wystawy. Autorzy wystawy składają obu paniom serdeczne podziękowanie za liczącą się  pomoc. Wystawie towarzyszyły pamiątki kolekcjonerskie w postaci  znaczków typu "Mój znaczek", plakat, folder oraz okolicznościowy datownik pocztowy. O znaczącą oprawę pokazu postarała się Poczta Polska, która uruchomiła stoisko pocztowe na którym można było nabyć aktualne walory wydawane przez pocztę oraz ostemplować przesyłki okolicznościowym datownikiem. Poczcie Polskiej, w tym Działowi Marketingu i Filatelistyki Regionalnej Koordynatorce  d/s Filatelistyki w Krakowie p. Bogusławie Konieczny oraz paniom z obsługi stoiska również należą się podziękowania.

Jerzy DUDA

Wolne miasto Kraków w poszukiwaniu nowoczesności

ZBIÓR MGR JANUSZA ADAMCZYKA, HONOROWEGO PREZESA KLUBU „CRACOVIANA” NA WYSTAWIE W MUZEUM HISTORYCZNYM MIASTA KRAKOWA.

            W dniu 8 maja 2015 roku odbył się wernisaż wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Wolne miasto Kraków w poszukiwaniu nowoczesności. Wystawa zorganizowana została dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy powołania do życia, dnia 3 maja 1815 roku, Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa z Okręgiem – miniaturowej republiki pozostającej pod kontrolą   zaborczych państw. Zaproszenie na wystawę (fot. 1) uzupełniało miłe i serdeczne pismo naszego Honorowego Prezesa mgr Janusza Adamczyka skierowane imiennie do członków Klubu, informujące o Jego wkładzie merytorycznym w wystawę.

01

fot.1

Zwiedzający wystawę, a można stwierdzić, że była to duża grupa zarówno filatelistów, członków Klubu, filatelistów spoza Krakowa, jak i osób nie będących kolekcjonerami znaków pocztowych, (fot. 2 i 3) zatrzymywali się na dłużej w salce, w której mieściły się; informacja na temat poczty Wolnego Miasta; unikatowe zbiory Janusza Adamczyka oraz kącik w którym można było ostemplować przygotowane koperty czterema stemplami z motywami dawnych stempli stosowanych na pocztach Wolnego Miasta Krakowa (fot. 4).

02

fot.2

03

fot.3

04

fot.4

Zarówno zbiór unikatowych walorów z okresu istnienia Wolnego Miasta czyli 31 lat – od 1815 - 1846 – jak i dokumenty poświadczające historię poczty WMK, a także nietypowa forma prezentacji wzbudziły powszechne zainteresowanie oraz uznanie zarówno dla Janusza Adamczyka, wybitnego znawcę historii poczty w Krakowie, jak i dla Dominika Lulewicza kuratora wystawy i autora scenariusza. W trakcie wernisażu, autor pocztowej części wystawy udzielał wyjaśnień i dodatkowych informacji (fot. 5)    

05

fot.5

07

fot. 5a

Wystawie towarzyszy książka pt. Wolne miasto Kraków w poszukiwaniu nowoczesności (fot. 6), w której znalazły się informacje na temat poczty, wybór wybranych eksponatów w tym również będących własnością naszego Prezesa Honorowego oraz podziękowanie dla Niego skierowane przez dyrektora muzeum Michała Niezabitowskiego.

06

fot.6

Dołączamy z naszej strony gratulacje i wyrazy uznania dla twórców wystawy filatelistyczno – pocztowej to znaczy mgr Janusza Adamczyka i Marii Chodurek.

Jerzy Duda
Prezes Klubu

Książka i biblioteka w filatelistyce - fotorelacja

Poniżej zamieszczamy fotorelację z prelekcji Prezesa Klubu "Cracoviana" dr. inż. Jerzego Dudy
pt. "Książka i biblioteka w filatelistyce", która miała miejsce 7 maja 2015 roku w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej. Autorem zdjęć jest Jacek Rzepczyński.

Administrator

Fotoreportaż z pokazu autorskiego.

       Poniżej prezentujemy fotoreportaż z pokazu autorskiego Macieja Szaszkiewicza pt. "PO STU LATACH WYMARSZU KU WOLNOŚCI I CZYNU ZBROJNEGO LEGIONÓW POLSKICH" który odbył się 15.04.2015r w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Administrator

Via Vita, drogi na znakach pocztowych i widokówkach

Kolekcjonerski pokaz
Via Vita, drogi na znakach pocztowych i widokówkach”

            Dnia 9 kwietnia 2015 roku w sali wystawowej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie miał miejsce wernisaż pokazu kolekcjonerskiego z cyklu Znaki pocztowe w służbie techniki pod tytułem Via Vita, drogi na znakach pocztowych i widokówkach.

W obecności 38 osób reprezentujących między innymi krakowskie wyższe uczelnie techniczne również Uniwersytet Jagielloński, środowisko techniczne w tym przedstawiciele SITK, inżynierowie o specjalności drogowej oraz filateliści z Okręgu Małopolskiego w tym również spoza Krakowa, nastąpiło otwarcie kolejnej wystawy – ze wspomnianego cyklu - organizowanej przez Muzeum Inżynierii Miejskiej we współpracy z Małopolskim Okręgiem Polskiego Związku Filatelistów, Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana” pod medialnym patronatem redakcji czasopisma „Drogi Samorządowe”.

Polecam obejrzenie wystawy z kilku powodów. Przede wszystkim zorganizowano ją w ramach jubileuszu 200 rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Krakowskiej, istniejącej 31 lat , od 1815- 1846 roku. Organizatorzy zwrócili uwagę na unikatowy w kolekcjonerstwie temat „drogi” , który łączy się z działalnością Senatu Wolnego Miasta Krakowa w zakresie tworzenia podstaw nowoczesnej gospodarki na drogach w Polsce. Na uwagę zwraca forma i sposób prezentacji materiału kolekcjonerskiego, do którego zaliczają się znaczki pocztowe, widokówki i dokumenty lub ich kopie, a także bogactwo treści tego materiału. Nie bez znaczenia dla popularyzacji tematu mają, towarzyszące wystawie, folder oraz szesnastostronicowy Przewodnik po wystawie.

Na wystawie wykorzystano materiały ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej i Jerzego Dudy. Autorami wystawy są: Jerzy Duda i Beata Krzaczyńska.

Wystawę można zwiedzać od dnia 10 kwietnia do 3 maja 2015 roku, w godzinach 10.00 do 16.00.

                                                                         Marek Golonka
Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej

 

W trakcie uroczystego otwarcia wystawy, wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego "Cracoviana" Henryk Filipowski wręczył Koledze Janowi Stasiowskiemu z Gorlic i Koledze Bogusławowi Kuciakowskiemu także z Gorlic członkowskie legitymacje wraz z klubowymi odznakami. Zebrani nagrodzili obu nowych członków Klubu Cracoviana oklaskami.

Administrator