Eksponaty w klasie literatury członków OKF „Cracoviana” na wystawie we Lwowie.

W dniach 7–10 października 2015 roku we Lwowie miała miejsce XIV Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna UKRFILEKCP – 2015 zorganizowana z okazji 300 rocznicy lwowskich piwowarów. Na wystawę przyjęte zostały eksponaty zgłoszone przez członków OKF „Cracoviana”, które zyskały wysoka ocenę jury.

I tak:

-Medal Duży Złoty otrzymali: Janusz Adamczyk – Honorowy Prezes OKF „Cracoviana” wraz ze współautorami Jackiem Szopą i Januszem Tadeuszem Nowakiem za książkę "Pieczątki formacyjne legionów polskich, polskiego korpusu posiłkowego i polskiej siły zbrojnej na przesyłkach poczt polowych z uwzględnieniem tła historycznego 1914- 1918".

- Medal Pozłacany otrzymał Stanisław Mitkowski za czasopismo Okręgu Małopolskiego „Filatelista Małopolski”

- Medal Duży Srebrny otrzymał Jerzy Duda za foldery i przewodnik po wystawie (były to foldery i przewodnik wystaw organizowanych przez Okręg Małopolski PZF i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie)

- Medal Srebrny otrzymał Jerzy Duda za książkę "Czy Pan Bóg lubi znaczki".

Uzyskane przez Kolegów wyróżnienia potwierdzone są stosownymi dyplomami pokazanymi na kolejnych fotografiach. Na następnych fotografiach przedstawiony jest medal wystawy (awers i rewers).

      Wystawie towarzyszyły zaproszenia oraz katalog, którego okładkę również prezentujemy na fotografii. Miłą pamiątka z wystawy był okolicznościowy kufel do piwa z widokiem panoramy Lwowa i stosownym nadrukiem. O wydawnictwach pocztowych możliwych do nabycia podczas wystawy napiszemy później.

     

Do gratulacji z okazji otrzymanych wyróżnień dołącza się
Administrator

Spotkanie w Bańskiej Niżnej

            W dniu 9 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF i Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana” z gronem pedagogicznym i młodzieżą Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej. Okazją do spotkania było oficjalne przekazanie dubletów książek, czasopism i druków z zakresu filatelistyki z biblioteki Okręgu Małopolskiego dla biblioteki szkolnej oraz uroczyste wręczenie nagrody dla jednej z laureatek konkursu na projekt znaczka pocztowego ogłoszonego w trakcie półfinału 53. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pod hasłem „Teraz lubelskie – Nałęczów jego perłą”, który odbywał się w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie.

            Pani mgr Jolanta Stolarczyk, dyrektorka ZSPiG w Bańskiej Niżnej, a zarazem opiekun Młodzieżowego Koła Filatelistycznego PZF nr 23/S,   przywitała przedstawicieli Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF i Klubu „Cracoviana” w osobach prof. dr hab. inż. Stanisława Mitkowskiego, przewodniczącego ZO w Krakowie oraz dr inż. Jerzego Dudę prezesa Klubu, a także licznie zebraną młodzież i grono pedagogiczne informując o celach spotkania oraz o prezentowanej na sali wystawie na którą złożyły się prace członków Młodzieżowego Koła Filatelistycznego oraz nagrodzone projekty znaczków. Prof. Stanisław Mitkowski oficjalnie przekazał przywieziony zbiór publikacji filatelistycznych do dyspozycji szkoły, a dr Jerzy Duda w krótkim wystąpieniu zaprezentował wybrane pozycje książkowe z przekazanego zbioru. Uroczystym momentem spotkania było wręczenie Darii Kwak ze szkoły podstawowej w Bańskiej Niżnej nagrody za projekt znaczka . Nagrodą jest arkusz znaczka „Mój znaczek” z motywem rysunku wykonanego przez laureatkę konkursu. Jest to nagroda ufundowana przez Pocztę Polska. Nagrodę wręczył przewodniczący Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF prof. St. Mitkowski. Spotkanie zakończyło się rozmowami na temat aktualnych prac młodzieży w Kole filatelistycznym, które ma specjalna tablicę informacyjną oraz wykonaniem pamiątkowej fotografii z członkami Koła.

            O kolejnych spotkaniach i osiągnięciach Młodzieżowych Kół PZF Okręgu Małopolskiego poinformujemy niebawem na naszej stronie www.cracoviana.org

 

                                                                                         Administrator  

„Historia poczty w Oświęcimiu do 1945 roku" - reportaż

        Popołudniową porą dnia 21 maja 2015 roku, w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie, spotkali się członkowie Klubu Cracoviana, także zaproszeni goście oraz autorzy publikacji, na uroczystej promocji książki pt. „Historia poczty w Oświęcimiu do 1945 roku".

        Spotkanie było anonsowane wcześniej, również na naszej stronie internetowej, ładną excałostką na której podany został program spotkania. Zaproszenie podpisał jeden z autorów książki Józef Gonciarczyk, który wspólnie z Łukaszem Szymańskim - drugim współautorem - zaprezentowali w czasie spotkania zarówno historię powstania książki jak i jej merytoryczną zawartość.

        Autorów książki przedstawił prowadzący spotkanie, wiceprezes Klubu Augustyn Katański. Jak to jest już w zwyczaju klubowych spotkań były konkursy przygotowane przez prowadzącego, dodatkowe informacje klubowe oraz niespodzianki.

        Pierwszą niespodziankę sprawili nam goście z Oświęcimia prezentując na początku spotkania krótki film z uroczystego zebrania z okazji 60-lecia Klubu Filatelistów i Numizmatyków przy Oświęcimskim Centrum Kultury z 2014 roku, w którym uczestniczyli członkowie naszego Klubu.

        Kolejną niespodzianką było wystąpienie Prezesa Klubu, Jerzego Dudy, piastującego równocześnie funkcję przewodniczącego Kapituły Medalu PZF Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych, który poinformował, że decyzją Kapituły z maja 2015 roku autorzy promowanej książki otrzymali Medal. Medal został wręczony obu autorom książki przy aplauzie licznie zgromadzonych uczestników spotkania. Medal otrzymał również trzeci współautor, już nie żyjący, Aleksander KAMIŃSKI.

        W uhonorowaniu jego zasług został przekazany Rodzinie – czyli żonie Annie KAMIŃSKIEJ.

        Niespodzianką był również występ orkiestry dętej na cześć naszych Gości z Oświęcimia.

        Niezwykle interesującą oprawą spotkania była prezentacja ciekawych materiałów, dokumentów i walorów z zakresu historii poczty w Oświęcimiu, pokaz wyników dokonań edytorskich Klubu Filatelistów i Numizmatyków, a także stoisko na którym można było się zaopatrzyć w wydawnictwa Koła oferowane po promocyjnej cenie.

        Udany ze wszech miar wieczór zakończyły kuluarowe dyskusje przy kawie i słodkościach. Wyrazy uznania i podziękowania należą się naszym Gościom z Oświęcimia za przygotowanie spotkania i podtrzymywanie współpracy z naszym Klubem.

pismo um

Administrator

"Biblioteka wyzwaniem dla kolekcjonera" - reportaż ze spotkania

        W piątkowy wieczór 15 maja biblioteka gościła pana doktora inżyniera Jerzego Dudę. Kolekcjoner z Krakowa opowiadał o swoich zbiorach znaczków, których tematem jest biblioteka. Swoją wieloletnią pasję nazwał „Bibliofilatelia”.

         „To jest nie do wyleczenia – śmiał się pan Jerzy – ileś razy likwidowałem moje zbiory, bo zajmowanie się nimi pochłaniało wiele czasu, ale zawsze wracałem do tego”. Możliwość zdobywania cennych znaczków pasjonat określa jako „twórcze zauroczenie”, a nabycie długo wymarzonej perełki jako „radość graniczącą z euforią”. Swoją kolekcję przedstawiał za pomocą projektora dzieląc się wieloma ciekawymi historiami. A po wykładzie obecni mogli zajrzeć do klaserów, które ze sobą przywiózł na spotkanie.

         Okazało się, że pan Jerzy odwiedzał już kiedyś Kostrzyn, ale z całkiem innego powodu: jako specjalista z dziedziny bruków. Następnego dnia odbyła się wycieczka z udziałem zaproszonego gościa organizowana przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

 spotkanie

 Sara Zdzitowiecka

Reportaż "Jarosławskie Opactwo w hołdzie św. Janowi Pawłowi II"

         W dniu 20 maja 2015 r. w krużgankach Jarosławskiego Opactwa odbył się wernisaż pokazu kolekcjonerskiego „Jarosławskie Opactwo w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. Licznie zgromadzonych gości przywitał ks. Rafał Wojdyła dyrektor Przystani św. Benedykta, który przedstawił krótką historię Opactwa oraz zaprezentował autorów pokazu. Ideę pokazu oraz jego główną tematykę przedstawił Jerzy Duda, który równocześnie zaproponował zebranym aby wykorzystać obecność pozostałych autorów pokazu; Władysława Andreasika i Macieja Rudego jako przewodników po zbiorach. Kończąc wystąpienie złożył serdeczne podziękowanie, w imieniu autorów pokazu, ks. Markowi Pieńkowskiemu dyrektorowi Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej za przyjęcie współpracy i udostępnienie krużganków w celach wystawowych. Specjalne podziękowanie skierował do Pań Bogusławy i Anny Rygowskiej za merytoryczną i twórczą pomoc przy realizowaniu pokazu. W wernisażu brał również udział ks. Michał Kozak redaktor Radia Fara z Jarosławia, który zaprosił autorów pokazu na krótką rozmowę radiową. Wywiad został przeprowadzony 21 maja 2015 roku.


Wywiadu jak również sprawozdania z otwarcia wystawy można posłuchać na stronie internetowej radia Fara w zakładce archiwum MP3 lub pod podanym niżej linkiem strony:

http://przemyska.pl/archiwum-mp3/jo-2015-05-20-wystawa_w_holdzie_jp2w.mp3

http://przemyska.pl/archiwum-mp3/jo-2015-05-20-wystawa_w_holdzie_jp2_rozmowa_z_autoramiw.mp3

Tekst Maciej Rudy
Fot. Stanisław Kruk, Maciej Rudy