Reportaż "Jarosławskie Opactwo w hołdzie św. Janowi Pawłowi II"

         W dniu 20 maja 2015 r. w krużgankach Jarosławskiego Opactwa odbył się wernisaż pokazu kolekcjonerskiego „Jarosławskie Opactwo w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. Licznie zgromadzonych gości przywitał ks. Rafał Wojdyła dyrektor Przystani św. Benedykta, który przedstawił krótką historię Opactwa oraz zaprezentował autorów pokazu. Ideę pokazu oraz jego główną tematykę przedstawił Jerzy Duda, który równocześnie zaproponował zebranym aby wykorzystać obecność pozostałych autorów pokazu; Władysława Andreasika i Macieja Rudego jako przewodników po zbiorach. Kończąc wystąpienie złożył serdeczne podziękowanie, w imieniu autorów pokazu, ks. Markowi Pieńkowskiemu dyrektorowi Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej za przyjęcie współpracy i udostępnienie krużganków w celach wystawowych. Specjalne podziękowanie skierował do Pań Bogusławy i Anny Rygowskiej za merytoryczną i twórczą pomoc przy realizowaniu pokazu. W wernisażu brał również udział ks. Michał Kozak redaktor Radia Fara z Jarosławia, który zaprosił autorów pokazu na krótką rozmowę radiową. Wywiad został przeprowadzony 21 maja 2015 roku.


Wywiadu jak również sprawozdania z otwarcia wystawy można posłuchać na stronie internetowej radia Fara w zakładce archiwum MP3 lub pod podanym niżej linkiem strony:

http://przemyska.pl/archiwum-mp3/jo-2015-05-20-wystawa_w_holdzie_jp2w.mp3

http://przemyska.pl/archiwum-mp3/jo-2015-05-20-wystawa_w_holdzie_jp2_rozmowa_z_autoramiw.mp3

Tekst Maciej Rudy
Fot. Stanisław Kruk, Maciej Rudy