„Historia poczty w Oświęcimiu do 1945 roku" - reportaż

        Popołudniową porą dnia 21 maja 2015 roku, w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie, spotkali się członkowie Klubu Cracoviana, także zaproszeni goście oraz autorzy publikacji, na uroczystej promocji książki pt. „Historia poczty w Oświęcimiu do 1945 roku".

        Spotkanie było anonsowane wcześniej, również na naszej stronie internetowej, ładną excałostką na której podany został program spotkania. Zaproszenie podpisał jeden z autorów książki Józef Gonciarczyk, który wspólnie z Łukaszem Szymańskim - drugim współautorem - zaprezentowali w czasie spotkania zarówno historię powstania książki jak i jej merytoryczną zawartość.

        Autorów książki przedstawił prowadzący spotkanie, wiceprezes Klubu Augustyn Katański. Jak to jest już w zwyczaju klubowych spotkań były konkursy przygotowane przez prowadzącego, dodatkowe informacje klubowe oraz niespodzianki.

        Pierwszą niespodziankę sprawili nam goście z Oświęcimia prezentując na początku spotkania krótki film z uroczystego zebrania z okazji 60-lecia Klubu Filatelistów i Numizmatyków przy Oświęcimskim Centrum Kultury z 2014 roku, w którym uczestniczyli członkowie naszego Klubu.

        Kolejną niespodzianką było wystąpienie Prezesa Klubu, Jerzego Dudy, piastującego równocześnie funkcję przewodniczącego Kapituły Medalu PZF Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych, który poinformował, że decyzją Kapituły z maja 2015 roku autorzy promowanej książki otrzymali Medal. Medal został wręczony obu autorom książki przy aplauzie licznie zgromadzonych uczestników spotkania. Medal otrzymał również trzeci współautor, już nie żyjący, Aleksander KAMIŃSKI.

        W uhonorowaniu jego zasług został przekazany Rodzinie – czyli żonie Annie KAMIŃSKIEJ.

        Niespodzianką był również występ orkiestry dętej na cześć naszych Gości z Oświęcimia.

        Niezwykle interesującą oprawą spotkania była prezentacja ciekawych materiałów, dokumentów i walorów z zakresu historii poczty w Oświęcimiu, pokaz wyników dokonań edytorskich Klubu Filatelistów i Numizmatyków, a także stoisko na którym można było się zaopatrzyć w wydawnictwa Koła oferowane po promocyjnej cenie.

        Udany ze wszech miar wieczór zakończyły kuluarowe dyskusje przy kawie i słodkościach. Wyrazy uznania i podziękowania należą się naszym Gościom z Oświęcimia za przygotowanie spotkania i podtrzymywanie współpracy z naszym Klubem.

pismo um

Administrator