Wolne miasto Kraków w poszukiwaniu nowoczesności

ZBIÓR MGR JANUSZA ADAMCZYKA, HONOROWEGO PREZESA KLUBU „CRACOVIANA” NA WYSTAWIE W MUZEUM HISTORYCZNYM MIASTA KRAKOWA.

            W dniu 8 maja 2015 roku odbył się wernisaż wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Wolne miasto Kraków w poszukiwaniu nowoczesności. Wystawa zorganizowana została dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy powołania do życia, dnia 3 maja 1815 roku, Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa z Okręgiem – miniaturowej republiki pozostającej pod kontrolą   zaborczych państw. Zaproszenie na wystawę (fot. 1) uzupełniało miłe i serdeczne pismo naszego Honorowego Prezesa mgr Janusza Adamczyka skierowane imiennie do członków Klubu, informujące o Jego wkładzie merytorycznym w wystawę.

01

fot.1

Zwiedzający wystawę, a można stwierdzić, że była to duża grupa zarówno filatelistów, członków Klubu, filatelistów spoza Krakowa, jak i osób nie będących kolekcjonerami znaków pocztowych, (fot. 2 i 3) zatrzymywali się na dłużej w salce, w której mieściły się; informacja na temat poczty Wolnego Miasta; unikatowe zbiory Janusza Adamczyka oraz kącik w którym można było ostemplować przygotowane koperty czterema stemplami z motywami dawnych stempli stosowanych na pocztach Wolnego Miasta Krakowa (fot. 4).

02

fot.2

03

fot.3

04

fot.4

Zarówno zbiór unikatowych walorów z okresu istnienia Wolnego Miasta czyli 31 lat – od 1815 - 1846 – jak i dokumenty poświadczające historię poczty WMK, a także nietypowa forma prezentacji wzbudziły powszechne zainteresowanie oraz uznanie zarówno dla Janusza Adamczyka, wybitnego znawcę historii poczty w Krakowie, jak i dla Dominika Lulewicza kuratora wystawy i autora scenariusza. W trakcie wernisażu, autor pocztowej części wystawy udzielał wyjaśnień i dodatkowych informacji (fot. 5)    

05

fot.5

07

fot. 5a

Wystawie towarzyszy książka pt. Wolne miasto Kraków w poszukiwaniu nowoczesności (fot. 6), w której znalazły się informacje na temat poczty, wybór wybranych eksponatów w tym również będących własnością naszego Prezesa Honorowego oraz podziękowanie dla Niego skierowane przez dyrektora muzeum Michała Niezabitowskiego.

06

fot.6

Dołączamy z naszej strony gratulacje i wyrazy uznania dla twórców wystawy filatelistyczno – pocztowej to znaczy mgr Janusza Adamczyka i Marii Chodurek.

Jerzy Duda
Prezes Klubu