Wernisaż wystawy „Woda w filatelistyce”

       Dnia 15 maja 2013 roku, w auli Akademii Ignatianum, w Krakowie przy ul. Kopernika 26, miał miejsce wernisaż pokazu „Woda w filatelistyce”, wspólnego dzieła pracowników Akademii i Członków Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Pokaz odbył się w ramach XIII Festiwalu Nauki, którego hasło brzmi „Oblicza wody”. Licznie przybyłych gości oraz studentów, powitały panie mgr Anna Płazowska - koordynatorka wystaw – oraz mgr Zofia Żukowska, kuratorka wspomnianej wystawy. Wernisaż zaszczycili swoim udziałem ks. prof. dr hab. Henryk Pietras, rektor Akademii Ignatianum, prof. dr hab. Stanisław Sroka, prorektor do spraw naukowych AI, a także prof. dr hab. Jerzy Bartke , wiceprezes OKF „Cracoviana”. W programie wernisażu znalazło się wystąpienie dr inż. Jerzego Dudy, prezesa OKF „Cracoviana”, który przybliżył zebranym sprawy związane z wodą i jej symboliką na znakach pocztowych (tekst wystąpienia podany jest na stronie internetowej w zakładce „artykuły”).
       Po oficjalnym otwarciu wystawy, kol. Zofia Żukowska i kol. Jerzy Duda objaśniali, komentowali i odpowiadali na pytania zebranych, dotyczące problematyki wody przedstawianej na znakach pocztowych rozmieszczonych na poszczególnych planszach. Miłymi akcentami wernisażu były; wręczenie Ojcu Rektorowi „pucharu Lajkonika”, którego dokonał - w imieniu Klubu „Cracoviana” - Augustyn Katański, wiceprezes Klubu oraz złożenie życzeń i upominków kol. Zofii Żukowskiej w związku z dniem jej imienin.
    Uczestnicy wernisażu pozytywnie wyrażali się na temat pokazu, jego idei, a zarazem podkreślali słuszność organizowania tego rodzaju działań, które przynoszą wzrost zainteresowania znaczkami pocztowymi wielu ludzi pobudzając tym samym niektórych do kolekcjonowania.
       Filatelistycznymi pamiątkami z wystawy są: kartki okolicznościowe, projektowane przez kol. Marcina Jackowskiego, które można było w trakcie wernisażu ostemplować stemplem dodatkowym autorstwa kol. Adama Szulera.
       W załączeniu zamieszczamy fotografie z wystawy wykonane przez Jerzego Dudę, oraz widoki ostemplowanych kartek okolicznościowe.

Tekst wystąpienia prezesa Klubu znajduje się w zakładce „artykuły” : 
http://cracoviana.org/index.php/artykuly/145-oblicza-wody

 

 

Administrator