Inżynieria miejska na znakach pocztowych w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

W dniu 16 kwietnia 2014 roku, w sali wystawowej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przy ulicy św. Wawrzyńca 15 odbył się wernisaż pokazu filatelistycznego z cyklu „Znaki pocztowe w służbie techniki” tym razem zatytułowanego „Inżynieria Miejska na znakach pocztowych”. Jest to już trzeci pokaz, ze wspomnianego cyklu, zorganizowany wspólnie przez Muzeum IM, Małopolski Okręg Polskiego Związku Filatelistów oraz Ogólnopolski Klub Filatelistyczny „Cracoviana”. Idea pokazu filatelistycznego powstała w roku 2012 i z powodzeniem jest kontynuowana.

Tym razem propozycja autorów pokazu, prof. dr. hab. inż. Stanisława Mitkowskiego, prezesa Okręgu PZF oraz dr inż. Jerzego Dudy, prezesa OKF „Cracoviana” skierowana była na tematy związane z inżynieria miejską. Propozycja   została przyjęta przez dyrekcje Muzeum z zadowoleniem bowiem jest to tematyka leżąca u podstaw działalności muzeum. Wystarczy przypomnieć fragment uchwały NR CXXII/1112/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: Muzeum Inżynierii Miejskiej, który brzmi „Przedmiotem działalności Muzeum jest gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie zabytków techniki związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynieria miejską, w tym – z energetyką i gazownictwem”.

W wernisażu wzięło udział 25 osób reprezentujących zarówno środowisko filatelistów małopolskich, w tym z Krakowa jak również spoza Krakowa,   Politechnikę Krakowską oraz środowiska artystycznego i technicznego. Wernisaż zaszczycili obecnością m. in. prof. Marcin Chrzanowski przewodniczący Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej, z małżonką, prof. Reinhard Kulessa, członek Rady Muzeum Inżynierii Miejskiej, prof. Jerzy Bartke, sekretarz Polskiej Akademii Filatelistyki; artyści malarze; Kazimierz Wiśniak i Kazimierz Machowina, Marek Błeszyński, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji O/Kraków, naczelnik działu infrastruktury PKP Intercity.

Podczas uroczystego otwarcia pokazu filatelistycznego z udziałem dyrektora muzeum oraz prof. Stanisława Mitkowskiego , prezesa Okręgu PZF , miało miejsce wręczenie wysokich odznaczeń honorowych dla członków Małopolskiego Okręgu PZF. Oznaki honorowe wręczone zostały przez prezesa Okręgu następującym filatelistom: ; Ryszardowi Matule ( członkowi zarządu OM), brązową odznakę za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki i Orestowi   Zacharko, złotą odznakę honorową PZF . Następnie głos zabrał dr inż. Jerzy Duda , który powitał zebranych i przedstawił ogólna ideę kolejnych prezentacji filatelistycznych. Odniósł się również do tematyki aktualnej prezentacji zwracając uwagę na podział na grupy materiału filatelistycznego i ciekawsze walory w poszczególnych grupach. Podziękował również dyrekcji muzeum za znakomitą współpracę przy organizowaniu pokazu oraz całemu zespołowi współpracowników przygotowujących pokaz w tym szczególnie p. Beacie Krzaczyńskiej, autorce oprawy graficznej pokazu i plakatu.

Kolejnym, miłym ,chociaż niezapowiedzianym akcentem, było wystąpienie Marka Błeszyńskiego, który wyraził uznanie dla autorów wcześniejszych prezentacji filatelistycznych oraz przekazał Jerzemu Dudzie własnoręcznie wykonaną grafikę będącą karykaturą obdarowanego.  

Pokaz znaków pocztowych, przygotowany w dotychczas przyjętej konwencji, odbiegającej od klasycznych pokazów czy wystaw filatelistycznych z wykorzystaniem znormalizowanych ram wystawowych, wzbudził duże zainteresowanie zarówno ze względu na tematykę jak i prezentowany materiał filatelistyczny. Czytelny podział na grupy, wykorzystanie kart maksymafilii i FDC, przejrzyste ułożenie materiału filatelistycznego w estetycznej oprawie z wykorzystaniem posiadanego w muzeum sprzętu wystawowego zyskało sobie pochlebne opinie zebranych, którzy z zaingerowaniem zapoznawali się z materiałem jak również komentowali . Ze strony muzeum pokaz został uzupełniony o kilka unikatowych obiektów, a mianowicie: fragment wodociągowej rury drewnianej pochodzącej z XVI wieku z Krakowa, tramwajowy kasownik biletowy z lat sześćdziesiątych XX wieku oraz zestaw biletów komunikacji tramwajowej z 1919 roku .

Wystawie towarzyszyły: plakat, folder z tekstem przygotowanym przez autorów prezentacji ( prof. Stanisław Mitkowski i dr inż. Jerzy Duda) oraz specjalna kartka wydana przez Muzeum Inżynierii Miejskiej przedstawiająca przekrój ulicy Paryża z 1846 roku pokazujący podziemną   jej infrastrukturę.

Pokaz został przygotowany z myślą o młodych adeptach filatelistyki mający pobudzić młodego odbiorcę do zainteresowania się tematyką inżynieryjną poprzez znaki pocztowe. Wystawa czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum Inżynierii Miejskiej do dnia 7 maja 2014 roku.

 

                                                                                     Marek Golonka

                                                                     Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej