Wernisaż wystawy filatelistycznej „św. Brat Albert patron roku 2017”

         W sobotę dnia 17 czerwca 2017 roku w Klasztorze OO. Franciszkanów w Krakowie miał miejsce wernisaż  wystawy filatelistycznej pt. „Św. Brat Albert patron roku 2017”. Wystawa zorganizowana była wspólnymi siłami  OO. Franciszkanów i Okręgu Małopolskiego  Polskiego Związku Filatelistów  w Krakowie. Otwarcie wystawy zbiegło się z wprowadzeniem do obiegu pocztowego znaczka wydanego przez Pocztę Polską S.A. z wizerunkiem św. Brata Alberta znajdującym się w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta  w Gdańsku Przymorzu. Autorami płaskorzeźby są artyści: Marcin Sobczak i Adam Piasek. Miejscem wystawy była tradycyjnie wykorzystywana przez krakowskich filatelistów sala zwana „za kratą” w krużgankach Klasztoru, w której znajduje się  największa szopka, zbudowana  na konkurs szopek, stanowiąca znacząca atrakcję dla zwiedzających. W wernisażu uczestniczyło 35 osób wśród których byli zarówno  bracia  Franciszkanie w osobach o. Damiana Synowca i o. Zdzisława Gogoli i Bracia Albertyni reprezentowani przez  o. Kamila Szymańskiego,  krakowscy filateliści  zrzeszeni w  Małopolskim Okręgu PZF i Klubie „Cracoviana”, jak i osoby  zainteresowane zarówno osobą świętego jak i  prezentacją walorów filatelistycznych.
            Otwarcia wystawy, w imieniu Ojca Gwardiana  Zakonu,  dokonał  prof. Uniwersytetu Papieskiego  Jana Pawła  II o. Zdzisław Gogola OFMConv. , który przypomniał  postać św. Brata Alberta zwracając uwagę na  ważne w dzisiejszych czasach powiedzenie  Brata Alberta „być dobry jak chleb..”. Ludzie zapominają często, że istnieją inni  ludzie, którym brakuje chleba, a wielu z nas  nie szanuje go. Jedni  marnują i wyrzucają żywność, a inni głodują. Zwrócił również uwagę na potrzebę przypominania  św. Brata Alberta  poprzez różne działania także poprzez prezentowanie różnorodnych materiałów  związanych ze świętym.  Znaki pocztowe są wartościowym elementem kolekcjonerskim służącym temu właśnie celowi. 
            Następnie głos  zabrał  przedstawiciel Małopolskiego Okręgu PZF, który podziękował  Ojcom Franciszkanom za współpracę i pomoc w organizowaniu wystawy, a także za  każdorazowe użyczenie sal na wystawy filatelistyczne.  Wyrazy podziękowania skierował do kol. Jana Malika,  Honorowego Prezesa Małopolskiego Okręgu PZF  za  wszystkie działania na rzecz organizacji wystawy, za  wkład pracy w przygotowanie i wydanie  katalogu, okolicznościowych kartek oraz  okolicznościowego kasownika pocztowego zaprojektowanego przez  znanego  artystę  Stefana  Poprawę.  Następnie  zaprezentował ideę wystawy na którą złożyły się walory związane ze św. Bratem Albertem ale i ze św. Janem Pawłem II (Karol Wojtyła nazwał Brata Alberta „Bratem naszego Boga”)  oraz  przedstawił wystawców w tym kol. kol. Stanisława Malika i Macieja Rudego i ich zbiory uwzględniając również fragment własnego zbioru o świętym Bracie Albercie. Na zakończenie części oficjalnej wystąpił  Jan Malik informując o pracach nad  katalogiem i opisując pokrótce  jego zawartość treściową. 
            Poczta Polska  S.A. udostępniła, dzięki zabiegom pani Bogusławy Konieczny  koordynator ds. filatelistyki w Krakowie,  reklamę  wprowadzanego do obiegu znaczka z wizerunkiem św. Brata Alberta na tzw. roll-up`ie, który ustawiono  na wystawie. Pamiątkami z wystawy są: dwie kartki okolicznościowe wydane przez OO. Franciszkanów drukowane w drukarni Stowarzyszenia Słowaków w Polsce oraz katalog opracowany i zredagowany przez Jana Malika  wydany również przez wspomnianą drukarnię, w którym znalazły się teksty napisane przez o. Zdzisława Gogolę OFMConv., Jan Malika, o. Damiana Synowca  OFMConv., ks. Jana Bielańskiego byłego proboszcza w parafii św. Brata Alberta  w Nowej Hucie. Katalog  w którym  znalazły się artykuł m. in. o walorach filatelistycznych związanych z św. Bratem Albertem  oraz wykaz parafii pod wezwaniem świętego w Polsce, był  dostępny  na wernisażu.
            W Urzędzie Pocztowym Kraków 1 stosowane były dwa datowniki, a mianowicie  datownik pierwszego dnia obiegu oraz datownik z okazji wystawy filatelistycznej.  Reprodukcje  materiałów pamiątkowych z wystawy pokazane są na fot. 1 – 5.  Fotoreportaż z wystawy przygotowany został przez  Macieja Rudego i niżej podpisanego.

                                                                                                                Jerzy Duda