"Kocham Kraków" - część 9

            Po oficjalnym zamknięciu naszego cyklu, zabawy, „Kocham Kraków” od jednego z naszych tajemniczych Internautów otrzymaliśmy przesyłkę  zawierającą krótką notatkę i walory filatelistyczne w postaci 5 kopert i jednej widokówki. Internauta jest rzeczywiście  tajemniczy bowiem podpisał  notatkę „miłośnik Krakowa” bez podania bliższych danych o sobie. W notatce jest reprymenda dla prowadzących stronę internetową z pytaniem czy Kraków można kochać tylko w wakacje? I dlaczego cykl „Kocham Kraków” został tak znienacka zamknięty. Jest również prośba aby przesłane materiały pozostały w Klubie Cracoviana nawet jeśli  nie będą wykorzystane. Przekazane materiały są bez opisu.

            Przesyłka nas wzruszyła ale i upokorzyła. Zarzuty skierowane pod naszym adresem są słuszne i zaskakujące bo  jak rozsądnie wytłumaczyć Internautom dlaczego kochamy Kraków tylko czasem albo „od święta”. Przyznajemy się do błędu zamknięcia cyklu Kocham Kraków obiecując, że będzie on kontynuowany w ramach sił i środków. „Miłośnikowi Krakowa„  serdecznie dziękujemy za uwagi i twórczą krytykę, a przede wszystkim za ciekawe walory   ofrankowane znaczkami  z  widokami Krakowa. Na uwagę zasługuje kolejny przykład (jeden  był już prezentowany na naszej stronie) ładnej „całości” czyli widokówki z Krakowa ofrankowanej znaczkiem z motywem krakowskim i sympatyczną oceną naszego miasta w części korespondencyjnej. Przekazany materiał prezentujemy bez podpisów w stanie jaki został nam przekazany.

Jerzy  Duda
i  Administrator  Marek Połata

"Kocham Kraków" - część 8 - ostatnia

Koniec lat siedemdziesiątych i pierwsza połowa lat osiemdziesiątych dla większości Polaków, przynajmniej mojego pokolenia,  to okres, który pozostanie w pamięci do końca życia. To czas zrywu społecznego i wolnościowego, to „Solidarność” , stan wojenny ogłoszony 13 grudnia 1981 roku i  cenzura korespondencji. To okres powszechnej bylejakości i byledojutra ale i iskierki nadziei związane z wyborem kardynała Wojtyły na stolicę  apostolską i pierwsze wizyty Ojca Świętego papieża Jana Pawła II na ziemi ojczystej (1979 i 1983).  Dla kolekcjonerów rok 1978 był początkiem   powstawania  nadzwyczajnej kolekcji związanej z życiem i podróżami papieża, dzisiaj św. Jana Pawła II. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kolekcjonerzy i użytkownicy Poczty Polskiej mieli okazję do gromadzenia  znaczków z motywami krakowskimi lub tematycznie związanych  z Krakowem,   a także  reklamowania  miasta za  pomocą takich właśnie znaczków. Warto  wspomnieć  znaczek z podobizną Stanisława Wyspiańskiego  w serii „Arcydzieła dramaturgii polskiej” z 1978 roku, pierwszy znaczek z papieżem Janem Pawłem II i widokiem wież kościoła Mariackiego  z 1989 roku, znaczek z serii „Polskie miasta na starych rycinach” z fragmentem widoku średniowiecznego Krakowa  wydany w serii w 1981 roku, znaczki emitowane z okazji jubileuszu 200 lecia Starego Teatru  z 1981 roku i z tego samego roku  wydanie „Piękna jesteś rzeko Wisło” z widokiem Zamku Królewskiego na Wawelu od strony Wisły. W roku  1982 Poczta Polska  podjęła się wydawania  rok rocznie  przez kilka następnych lat  znaczków z serii „Głowy wawelskie” ( seria wydawana była do roku 1990 – IX wydań)  oraz z serii „Ochrona zabytków Krakowa” (seria  wydawana  była do 1990 – VI wydań). W 1982 roku ukazał się również znaczek w serii „Pomniki polskiej kartografii” z planem Krakowa  Andrzeja Buchowskiego  z 1703 roku. Dla  dociekliwych kolekcjonerów motywów krakowskich na znaczkach  znalazły się takie  drobiazgi jak np. w  serii wydanej w 1981 roku „Polska ceramika szlachetna”  w której jeden ze znaczków  przedstawia  zdobioną porcelanową  filiżankę  na której jest barwna miniatura  „Widok Łobzowa”, a na znaczku przedstawiającym portret W. Lenina autorstwa Z. Pronaszki  z 1980 roku  w oknie widać fragment krakowskiego Rynku z wieżą ratuszową i  Sukiennicami.

            Znaczki z motywami krakowskimi  wydawane we wspomnianym czasie głównie jako wydania obiegowe o wielomilionowych nakładach  wykorzystywane były  do  frankowania głównie  przesyłek listowych. I nie dotyczyło to tylko  przesyłek nadawanych w urzędach pocztowych Krakowa czy  najbliższych okolic  ale również w  wielu regionów  Polski. Czy nadawcy przesyłek listowych mieli na uwadze swój życzliwy stosunek do Krakowa, czy chcieli zaprezentować adresatowi  miasto ewentualnie zwrócić uwagę na Kraków, trudno dzisiaj orzec. Miejmy nadzieję, że tak. Zresztą ocenę  pozostawiam  uwadze naszym Internautom. Przykłady wykorzystania znaczków do frankowania przesyłek  motywami krakowskimi  przedstawiam na kolejnych fotografiach.

Fot. 1  Standardowa koperta przesyłki listowej  wysłanej z Urzędu Pocztowego w Raciborzu w 1983 roku do Niemiec ofrankowana dwoma paskami (poziomym i pionowym) znaczka z fragmentem  widoku średniowiecznego Krakowa (Fi. 2590). Łączne ofrankowanie 25 zł zgodne  z taryfą.

skan907
fot.1

Fot. 2   Standardowa koperta przesyłki listowej, ekspresowej,  wysłanej z Urzędu Pocztowego Słupsk 3  do Niemiec ( byłego RFN) dnia 26. 08. 1983 roku. Przesyłka ofrankowana  paskiem poziomym  pierwszego znaczka  wydanego w serii „Odnowa zabytków Krakowa” – przedstawiającego widok portali Kamienicy Dziekańskiej w Krakowie  Fi 2693 i jednym znaczkiem Fi 2590. Łącznie 65zł. Wg taryfy powinno być 63 zł.

skan908
fot.2

Fot. 3,4,5  Standardowe koperty przesyłek listowych (dwie z nich  wysłane droga lotniczą)  na ten sam adres  z Urzędów Pocztowych;  Słupsk 2  dnia 7.10.1985 roku; Gdynia 2 w 1987 roku i UP w Wawrzeńczycach z wykorzystaniem znaczków Fi 2590 (pasek pionowy fot. 3), siedmiu znaczków Fi 2838 i jednego Fi 2590 (fot. 4) oraz 9 znaczków Fi. 2888  z serii głowy wawelskie (fot. 5). Ta ostatnia przesyłka nadana w UP  Wawrzeńczyce  nadana została dnia 21 III 1989 roku  droga lotniczą i ofrankowana na łączna kwotę  180 zł.

skan910
fot.3


fot.4

skan909
fot.5

Fot. 6. Zagraniczna koperta  na przesyłki lotnicze  wysłana z Urzędu Pocztowego Kielce 14 w 1992 roku czyli w okresie inflacji do Danii. Przesyłka listowa ofrankowana jest  ośmioma znaczkami w tym 4. znaczkami  z serii „Głowy wawelskie” w jednym znaczkiem  przedrukowym  z 1990 roku Fi 3105. Łączna frankatura wynosi  4050 zł. 

skan911
fot.6

Fot. 7.  Standardowa koperta przesyłki listowej , zwykłej  z Polski (urząd pocztowy nie do odczytania) wysłanej  2 maja 1990 roku (informacja na rewersie koperty) do byłego RFN (na adres jak na fot. 3,4,5). Przesyłka ofrankowana piętnastoma znaczkami naklejanymi na wzór dachówek z przysłoniętymi fragmentami znaczków. Na frankaturę  składają się: 4 znaczki Fi 2682,  3 znaczki Fi 2839 z serii Głowy wawelskie, 4 znaczki  Fi 2590, 2 znaczki Fi 3086, jeden Fi. 3093 oraz 1 Fi 2203. Łączna frankatura  wynosi  1511 zł.

skan912
fot.7

Fot. 8  Standardowa koperta przesyłki listowej, poleconej (erka w czerwonej  drukowanej ramce)  wysłanej droga lotniczą  z Urzędu Pocztowego Szczecin 1 do  Holandii. Do ofrankowania przesyłki  wysłanej  14. 10 1977 roku wykorzystano  7 znaczków  z serii „Rośliny w twórczości Stanisława Wyspiańskiego”  Fi. 3148, 2151, 2152, 2153 w dwóch przypadkach po dwie sztuki. Dodatkowo  dwa znaczki Fi 2370 i Fi. 1565. Łaczna fankatura wynosi  23 złote.

skan913
fot.8

Na tym kończymy naszą wakacyjną  zabawę  poszukiwania najlepszych przykładów wykorzystania znaczków wydanych przez Pocztę Polską z motywami  krakowskimi lub tematycznie z Krakowem związanych podkreślających  miłość do miasta w którym żyję lub do którego często  wracam. Wiele z prezentowanych przykładów wskazuje na celowe frankowanie przesyłek listowych dla  podkreślenia   emocjonalnego  stosunku  nadawcy do Krakowa, a także  chęć zaprezentowania   miasta  adresatowi. Inne przykłady mogą jedynie sugerować  tego typu zachowanie przez wysyłającego przesyłkę. Warto jednak podkreślić i zwrócić uwagę kolekcjonerom, że i w taki sposób można podejść do kolekcji  tworząc  unikatowy, a zarazem ciekawy zbiór  na swój użytek. 

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w naszej zabawie i byli uprzejmi zapoznawać się z kolejnymi częściami  „Kocham Kraków”. Innych Internautów kolekcjonerów, którzy nie gustują w poszukiwaniu rozwiązań uatrakcyjniających kolekcjonowanie materiału filatelistycznego uznawanego za  zbyt młody wiekiem aby się nim zajmować, zachęcamy do wymyślania własnych rozwiązań i  dzielenia się pomysłami na naszej stronie www.cracoviana.org        

                                                                Jerzy Duda
i Administrator Strony Marek

List z "KRAKOWA"

Został nadany w urzędzie pocztowym w stanie Wisconsin-USA w dniu 20  czerwca 2016 roku do adresata w Krakowie dotarł po dwóch tygodniach. Na kopertę naklejono znaczek pocztowy, ząbkowany-okrągły z wątkiem  świątecznym, na którym przedstawiono wieniec ozdobiony bańkami choinkowymi - związany czerwoną wstążką w formie kokardki na czarnym tle. Wokoło napis:/Forever/2014/Global/USA/Forever/. Znaczek bez nominału-wartość 1.15 USD, taryfa  obejmuje  wszystkie kraje świata na  list zwykły,  waga 1 uncji [około 31gramów] lub kartkę pocztową.  Skasowany datownikiem dwu obrączkowym w kolorze czerwonym, na stemplu napisy: JUN 20 2016/, w około napis: KRAKOW WI/USPS 54137/. Ponadto skasowany w wyższym urzędzie pocztowym: GREEN BAY/WISC.../20 JUNI 2016  FM 31... Z lewej strony w górnej części koperty napisy: UNITED  STATES/POSTALSERVICE oraz adres nadawcy: UNITED STATES/POSTAL SERVICE  POST MASTER/PO BOX 9998/KRAKOW WI 54137-9998. U dołu numer:00i136-0001 i kod kreskowy.

list z kr

Kartka pocztowa ze stemplem z "KRAKOWA". Na tego typu kartkach (różne motywy) abonenci otrzymują nowe stemple tematyczne. Wcześniejsza publikacja: Ciekawostki, strona 21, data: 11.05 i 13.05.2015.

kp1

Józef SKOP

"Kocham Kraków" - część 7

            Znaczki pocztowe z motywami krakowskimi mają wzięcie przede wszystkim w Krakowie, a zapewne miałyby jeszcze większe wzięcie, gdyby  można było je kupić w okienkach Urzędów Pocztowych zlokalizowanych  na terenie miasta. Jeden punkt obsługi  filatelistów działający w Urzędzie Pocztowym Kraków 1, bogato wyposażony, znakomicie i profesjonalnie prowadzony przez dwie  panie o wysokich kwalifikacjach filatelistycznych,  a do tego życzliwie nastawionych  do każdego markoluba  i jego  wymyślnych – niekiedy – potrzeb,  to zbyt mało  jak na potrzeby Krakowian i  milionowej rzeszy turystów przewijających się rokrocznie przez miasto.  Może kiedyś  użytkownicy poczty, a przede wszystkim ludzie doceniający wartość listowej wymiany korespondencji i miłe doznania przy otrzymywaniu listów czy „kartek” doczekają się  kolejnych „okienek filatelistycznych” na krakowskich pocztach posiadających znaczki  z motywami krakowskimi.

            Póki co warto zauważyć, że znaczki z motywami krakowskimi były do nabycia w różnych miastach Polski. Szczególnie dotyczy to znaczka wydania obiegowego z serii miasta Polski  z 2002 roku o którym było w poprzednim odcinku „Kocham Kraków”. Na kolejnych   fotografiach przedstawione są skany trzech  przesyłek listowych adresowanych do tej samej osoby w  Wielkiej Brytanii wysłanych przez różne osoby z  Urzędów Pocztowych w różnych miastach. Są to Urzędy Pocztowe w: Pile (fot.1) (przesyłka zwykła wysłana 29.04.2004 roku);  Jankach k/Warszawy (fot.2) (wysłana jako przesyłka priorytetowa dnia 4.06.2004 roku) i Toruniu (fot.3) (wysłana  jako przesyłka priorytetowa  dnia 29.07.2004 roku). Do ofrankowania przesyłki listowej  zagranicznej  wystarczył jeden znaczek o nominale 2,10 zł, natomiast przesyłki priorytetowe wymagały uzupełnienia  ofrankowania  o 50 groszy (w naszym przypadku  znaczkami  z cyklu „Znaki zodiaku”  Fi. 3440 i 3435).

skan822
fot.1

skan823
fot.2

skan824
fot.3

Na fot. 4a, b  jest reprodukcja widokówki ( awersu i rewersu)  wysłanej z Krakowa do Wielkiej Brytanii w której wysyłający  w szczególny sposób dał  wyraz zauroczenia miastem zarówno  w korespondencji jak i  w formie. Widokówka mozaikowa, na której przedstawiono kilka fotografii najciekawszych miejsc Krakowa została ofrankowana znaczkiem Fi 3806  dzięki czemu stała się interesującą „całością”  dla adresata. Widokówka jest zachowana w stanie bardzo dobrym.

skan825
fot.4a

skan826
fot.4b

Na fot. 5 standardowa koperta przesyłki listowej, priorytetowej, poleconej, zagranicznej  wysłanej do Francji  z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 12.10.2012 roku.  Przesyłka ofrankowana jest  dwoma znaczkami z bloku 168 A (wg nowej numeracji  171A), Kraków – Europejskie Miasto Kultury  roku 2000, blokiem z VII wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce blok 177 ( 2g nowej numeracji  blok 181) oraz znaczkiem Fi 3806. Ofrankowanie składa się wyłącznie ze znaczków o motywach krakowskich. Dodatkowo  znaczki  opatrzone są datownikiem okolicznościowym  stosowanym w czasie wystawy filatelistycznej  „Śladami błogosławionych” z wizerunkami Anieli Salawy i Jana Pawła II.

skan827
fot.5

Podając kolejne przykłady całości pocztowych  ofrankowanych znaczkami z motywami krakowskimi, które świadczą lub mogą świadczyć o  szczególnych względach dla Krakowa którymi może się kierować wysyłający przesyłki listowe, zachęcamy Internautów do uczestniczenia w naszej wakacyjnej zabawie – „Kocham Kraków”.

                                                                                                                     Jerzy Duda

"Kocham Kraków" - część 6

            Uważni Internauci  zauważyli zapewne na  reprodukcji awersu ostatniej koperty (FDC ze znaczkiem z cyklu  Śladami Karola Wojtyły) z piątego odcinka „Kocham Kraków”, znaczek  z motywami  krakowskim w tym z wieżami Katedry Wawelskiej i postacią Lajkonika. Jest to znaczek (Fi. 3806) z trójznaczkowej  serii, którą w 2002 roku Poczta Polska rozpoczęła interesujący cykl wydań pod wspólnym tytułem „Miasta polskie”. Znaczki z motywami  Gniezna, Krakowa i Gdańska wprowadzono do  obiegu 1 marca 2002 roku. Projektant znaczka A. Gosik  udanie połączył  dwa najbardziej charakterystyczne i powszechnie znane motywy krakowskie to znaczy budowlę (wieże Katedry Wawelskiej) z  Lajkonikiem zwanym  również Konikiem Zwierzynieckim  czyli główna postacią  tradycyjnego  corocznego  korowodu powtarzanego od ok. 1740 roku  w oktawę Bożego Ciała. Osoba przebrana za chana tatarskiego nosi  konstrukcję  przypominającą konia bogato i barwnie ozdobioną  i wraz z  liczną świtą wykonuje przemarsz i tańce  na trasie od  klasztoru Norbertanek do Rynku Głównego.

            Znaczek wydany w nakładzie wielomilionowym był  dla wielu miłośników Krakowa, i nie tylko,  atrakcyjnym  elementem  zdobiącym kopertę  tym bardziej, że jego nominał 2,10 zł  pozwalał  tworzyć ciekawe zestawy do frankowania przesyłek listowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Pomimo wysokiego nakładu znaczka  i jego powszechnego wykorzystywania na przesyłki listowe obecnie z trudem znajduje się całości  ofrankowane znaczkiem (Fi.3806). Na kolejnych czterech fotografiach  podaje przykłady z własnego zbioru  z trudem niemałym wzbogacanego od kilku lat.

Fot 1.  Koperta przesyłki listowej krajowej, priorytetowej, poleconej (erka 37096) wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 81 dnia 2.02.2005 roku. Przesyłka listowa ofrankowana parka znaczków (Fi 3806).

skan805
fot.1

Fot. 2. Koperta przesyłki listowej, priorytetowej, poleconej zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kielce 1 do Republiki Czeskiej dnia  1.10.2007 roku. Przesyłka ofrankowana  pięcioma znaczkami w tym trzema Fi.3806) i dwoma Fi.3625 z cyklu „Dworki polskie”. Znaczki z serii „Dworki polskie" przedstawiają widok dworku w Krzesławicach, a więc wszystkie znaczki stanowiące ofrankowanie przesyłki są z motywami krakowskimi. 

skan806
fot.2

Fot. 3. Koperta przesyłki listowej, priorytetowej, poleconej, zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Gdańsk 32 do Rumunii w dniu 5.01.2010 roku. Przesyłka dotarła do adresata 9.01.2010 roku o czym świadczy  stempel odbiorczy. Przesyłka ofrankowana jest 3 znaczkowym paskiem pionowym znaczka Fi.3806 i jednym Fi. 3805.

skan807
fot.3

Fot. 4. Koperta przesyłki poleconej, zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Przeźmierowo do Niemiec w dniu 5.03. 2008 roku. Przesyłka ofrankowana 3 znaczkowym paskiem poziomym znaczka Fi.3806 oraz jednym Fi.3805.

skan808
fot.4

            Zaprezentowane koperty przesyłek listowych uważam za niezwykle ciekawy, sugestywny i  w atrakcyjny sposób  reklamy zarówno Krakowa jak i  Poczty Polskiej. Koperty ofrankowane  znaczkami z motywami krakowskimi, w tym szczególnie  znaczkami Fi.3806,  zwracają na siebie uwagę adresata i to w taki sposób, że  są przechowywane, a nie utylizowane po ich otwarciu.

            Zapraszam Internautów do  udziału w naszej zabawie „Kocham Kraków” i pokazanie  na naszej stronie internetowej  całości ofrankowanych zarówno  znaczkiem Fi 3806 jak i  znaczkami z pierwszej serii „Miasta polskie” z 2002 roku.

                                                                                  Jerzy Duda