"Kocham Kraków" - część 5

Wakacje  rozleniwiają człowieka. Ucieka się od obowiązków, od aktywności życiowej, od problemów które kładą się cieniem na życie człowieka. Myślimy o odpoczynku, o oderwaniu się od rzeczywistości  pokładając nadzieję, że uda się nam  spełnić marzenia, których nie udaje się spełnić w czasie aktywności zawodowej. Chcemy żyć  na luzie, bez kłopotów, doznając  samych przyjemności. Chcemy sięgnąć po ulubioną lub nowo wydana książkę, chcemy odrobić zaległą korespondencję, chcemy spotkać się  z dawno niewidzianymi znajomymi , mieć czas na zabawę i tańce, a nawet oddać się -  choćby na chwilę - naszym kolekcjonerskim pasjom. Wracając w myślach do miejsc w których spędziliśmy najprzyjemniejsze chwile swojego życia  nie zapominamy o miastach w których przyszło nam żyć i tych które w sposób szczególny zapamiętaliśmy. Dlatego, również w czasie wakacji, kontynuujemy nasz znaczkowo-całościowy cykl „Kocham Kraków”. I tym razem proponuję przyjrzeć się kilku całościom  z mojego zbioru,  których ofrankowanie pozwala  przypuszczać, że osobom  wysyłającym   przesyłki listowe  Kraków nie był obcy, a może nawet dla tego miasta żywiły wielką sympatię. To jednak tylko przypuszczenia chociaż  istnieją symptomy potwierdzające przypuszczenia.

 Na początek dwie standardowe pod względem wielkości i  koloru  koperty  przesyłek listowych poleconych wysłanych  za granicę .

Fot. 1 Koperta przesyłki listowej  poleconej (R 023653) wysłanej z Urzędu Pocztowego Głogów 2  do byłej Republiki Estonii w ZSRR w dniu 22.11. 1984 roku. Przesyłka listowa ofrankowana  ośmioma znaczkami, trzema Fi 2490  z 1979 roku  Kopalnia soli w Wieliczce, czterema  z 1981 roku  z fragmentem widoku Krakowa z 1483 roku i jednym  Fi 2785  wydanym z okazji 40 rocznicy Powstania Warszawskiego. 

         skan799
fot.1

Fot.2  Koperta przesyłki listowej poleconej (R 005431) wysłanej z Urzędu Pocztowego  10 w Lubinie w dniu 27.09.1989 roku do  byłej Republiki Estonii w ZSRR. Co ciekawe przesyłka listowa wysłana na ten sam adres  co pokazana wcześniej. Przesyłka listowa dotarła  do adresata 10.10.1989 roku o czym świadczy stempel odbiorczy. Przesyłka ofrankowana jest 10. znaczkami  wydanymi przez Pocztę Polską w latach 1981 – 1989. Wśród znaczków naklejonych na kopertę 7 (siedem) przedstawia  Głowy Wawelskie, cykl znaczków wydawanych przez Pocztę Polską od 25.IX 1982 roku (Fi.2681, 2682). Kolejne znaczki z tego cyklu na kopercie to Fi. 2838, 2839, 2888, 2889, 3015. Pozostałe znaczki pochodzą z serii  miasta polskie na starych rycinach  z 1981 roku (2 znaczki) i  z 1989 rośliny lecznicze, jeden znaczek. 

skan800
fot.2

             Na kopertach  fot.1 jak i fot.2   na pierwszy rzut oka dają się zauważyć motywy krakowskie na znaczkach, które stanowią ofrankowanie przesyłek. Czy wykorzystanie tych znaczków ma związek ze specjalnym traktowaniem Krakowa przez nadawcę trudno orzec.  Można jedynie przypuszczać, że tak było.

            Na kolejnych fotografiach  prezentuję koperty  przesyłek listowych, które w bardziej wyrazisty  sposób  potwierdzają  duchowy związek nadawcy z Krakowem.

Fot.3 Koperta o wymiarach 230 x 162 mm przesyłki listowej poleconej  z okolicznościową erką  stosowaną  w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, miejscu urodzenia Tadeusza Kantora  twórcy teatru Cricot, malarza związanego z Krakowem. Przesyłka listowa wysłana z Wielopola Skrzyńskiego dnia 16.04.2015 roku ofrankowana   siedmioma znaczkami z których  6 znaczków pochodzi z  arkusza znaczków wydanych przez Pocztę Polską w 200 roku z okazji przyznania Krakowowi  miana Europejskiego miasta kultury (Fi. 3677). Na znaczku   pośród  postaci jest również wizerunek  Tadeusza Kantora. Ofrankowanie uzupełnione jest znaczkiem Fi. 4608  wydanym na okoliczność 100 rocznicy urodzin artysty.

skan801
fot.3

Fot. 4  Koperta o wymiarach 248 x 176 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej, priorytetowej  wysłanej  z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 27.04. 2015 roku do Francji. Przesyłka ofrankowana jest arkuszem znaczków  wydanych przez Pocztę Polską wyprzedzająco w 2015 roku z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w 2016 roku. Na znaczku jest wizerunek św. Jana Pawła II oraz znaczek ŚDM. Uzupełnieniem ofrankowania są dwa znaczki z serii  miasta polskie Fi. 4049 i  3941.  Znaczki są skasowane  datownikiem pierwszego dnia obiegu.

skan802
fot.4

Fot. 5a, b. Koperta FDC ze znaczkiem  wydanym w 2012 roku z serii Śladami Karola Wojtyły ( Fi. 4436) z motywem  krakowskim. Koperta wykorzystana do przesyłki listowej jako przesyłka filatelistyczna, priorytetowa, polecona   wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu wejścia do obiegu pocztowego wymienionego znaczka  13.10.2012 roku do Watykanu na Poste Restante. Przesyłka ofrankowana dodatkowo  znaczkiem Fi. 3806 z serii miasta polskie oraz  Fi. 4436a i Fi.4088 na rewersie koperty (5 b). Przesyłka dotarła  do Watykanu 20.10.2012 o czym świadczy stempel odbiorczy  i wróciła do nadawcy 26.10. 2012.

skan803
fot.5a

skan804
fot.5b

 Jerzy Duda