"Kocham Kraków" - część 4

Kilka dni temu jeden z  Internautów zatelefonował do mnie w sprawie naszej  klubowej zabawy zatytułowanej „Kocham Kraków”. Sądziłem, że będzie się chciał pochwalić jakąś ciekawostką lub zaproponować modyfikację zabawy albo nową zabawę, ale sprawa okazała się być jeszcze poważniejsza. Spotkałem się bowiem z pytaniem, które zabrzmiało w  ustach Internauty jak zarzut, a dotyczyło  mojego udziału w zabawie, którą  wymyśliliśmy wspólnie z Administratorem strony internetowej. Zabawa zabawą, ale z pokazanych dotychczas materiałów ilustracyjnych nie wynika – mówił podniesionym głosem  Internauta -  aby  współtwórca  zabawy brał w niej udział. Mieszka Pan w Krakowie, prowadzi Pan – jak mniemam – szeroką korespondencję i niewiele wskazuje na to, żeby Pan, miłośnik Krakowa, wykorzystywał  znaczki z motywem krakowskim  do frankowania przesyłek. Czyli  proponowana zabawa jest raczej wydumana, bez wartościowych przykładów i opiera się tylko na  pozyskanych  przypadkowo przesyłkach listowych, których ofrankowanie wcale nie musi potwierdzać specjalnego uczucia do miasta, żywionego przez nadawcę przesyłki.” Przyjąłem zarzut z pokorą wyjaśniając równocześnie, że raczej rzadko zdarza mi się  aby wychodząca  ode mnie  przesyłka listowa nie była ofrankowana przynajmniej jednym znaczkiem z motywem krakowskim. Zdarza się to częściej w przypadku korespondencji krajowej natomiast sporadycznie w korespondencji zagranicznej. Przykładów mógłbym mieć sporo jednak część korespondentów zachowuje moje przesyłki wobec czego koperty nie są dla mnie dostępne natomiast inna część korespondentów przesyłki, szczególnie koperty, utylizuje. Tylko od nielicznych otrzymuję zwrot niektórych kopert z przesyłek listowych. Nie wiem czy moja odpowiedź usatysfakcjonowała  Internautę, ale przystał na to, że  przy najbliższej okazji  zaprezentuję  posiadane  koperty,  poddam pod ocenę aby się zrehabilitować w Jego oczach.

            Wszystkie zaprezentowane  koperty są większego formatu (250 x 175 mm lub  228 x  162 mm)  bowiem służyły do przesyłania  fragmentów czasopism, fotografii, dużych widokówek i innych materiałów. Adresatami były osoby mieszkające we Francji i na Islandii.

Fot. 1.  Koperta przesyłki listowej, priorytetowej,  poleconej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 53 dnia 23. 12. 2010 roku do Francji. Przesyłka ofrankowana  trzema blokami Fi. 168 A (według nowej numeracji  171 A) czyli blokami ciętymi oraz dwoma znaczkami z bloku B (Fi 3679B). Łączna kwota ofrankowania wyniosła 8,75 zł. Znaczki  były  wydane w 2000 roku w którym Kraków został zaliczony w poczet  Europejskich Miast Kultury. Na blokach rytowanych przez Czesława Słanię  jest widok Krakowa z XV wieku z dzieła Hartmanna Schedla. Zwracam uwagę na numerację bloków i fakt osobistego odbioru przesyłki przez  adresata  w urzędzie pocztowym z powodu Jego nieobecności w czasie wizyty listonosza co jest poświadczone wpisem i naklejką.

skan180
fot.1

Fot. 2.  Koperta przesyłki listowej priorytetowej, poleconej  wysłanej  z Urzędu Pocztowego Kraków 53 do Francji w dniu 1.10. 2008 roku. Przesyłka ofrankowana została dwoma blokami  wydanymi z okazji 450 lecia Poczty Polskiej (Fi bl. 179 wg nowej numeracji bl. 212) i dodatkowo znaczkiem Fi 3806 , miasta polskie  o łącznej wartości 10,80 zł. Również  i ta przesyłka została odebrana we właściwym urzędzie pocztowym przez adresata wobec jego nieobecności w czasie wizyty listonosza.

skan181
fot.2

Fot. 3.  Koperta przesyłki  poleconej  wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Islandii dnia 13.10 2012 roku. Przesyłka ofrankowana arkusikiem znaczków z cyklu Śladami Karola Wojtyły – Kraków i ostemplowanego datownikiem pierwszego dnia obiegu. Przesyłka poddana została  odprawie  celnej w dniu 17.10  i doręczona adresatowi 19. 10 o czym świadczy naklejka na  rewersie koperty.

skan182
fot.3

Fot. 4 i  5.  Dwie koperty przesyłek listowych, piorytetowych, poleconych  wysłanych  z Urzędu Pocztowego Kraków 53 do Francji i do Islandii w dniu 12.12.2012.  Data wysyłki nie była przypadkowa. Wprawdzie listy miały być wysłane wcześniej ale jeden z moich korespondentów  zwrócił mi uwagę na  unikatową datę i poprosił abym kolejny list wysłał właśnie w tym dniu 12.12.12.  Obie pokazane na skanach  przesyłki listowe ofrankowane są fragmentami arkusika (tete-beche)z wizerunkiem Jerzego Turowicza (Fi. 4443 I, II), twórcy i wieloletniego redaktora „Tygodnika Powszechnego”. Znaczki  wydano  z okazji 100 rocznicy Jego  urodzin.

skan184
fot.4

skan183
fot.5

Ofrankowanie jednej z przesyłek uzupełnione jest dwoma znaczkami wydanymi z okazji przyznania Krakowowi  tytułu Europejskie Miasto Kultury w 2000 roku na których również jest postać Jerzego Turowicza (Fi. 3678). Ofrankowanie drugiej uzupełnia znaczek z serii miasta polskie z 2002 roku Fi. 3806.

Fot. 6. Koperta przesyłki listowej, priorytetowej, poleconej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Francji ofrankowana  fragmentem arkusika  wydanego przez Pocztę Polską z okazji 600 rocznicy urodzin Jana Długosza, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka, kronikarza, zwanego ojcem polskiej historiografii. Na  znaczku zaprezentowano wizerunek z profilu Długosza oraz fragment widoku Krakowa z XV wieku. Łączna frankatura  wynosi  17,50 zł.

skan185
fot.6

            Zaprezentowane  koperty przesyłek listowych ofrankowanych znaczkami z motywami krakowskimi nie są jedynymi w moim zbiorze. Stanowią jedynie przykłady pokazane w ramach naszej zabawy „Kocham Kraków”. 

                                                                                                             Jerzy  Duda