Cracoviana...

Kartka Pocztowa i stempel - wydane na wniosek polskich filatelistów w Londynie, okazja to Kongres Kultury Polskiej. Kartka z naklejonym znaczkiem, wartości 16 pensów, skasowany ozdobnym stemplem  w kształcie otwartej księgi, o treści: Kongres Kultury Polskiej „PTNO”, w języku polskim i angielskim z datą: 14 września 1985 roku, Londyn 6. W części ilustrowanej kartki [jednej z wielu] - słup graniczny Rzeczypospolitej, u dołu podcinany sierpem, u góry rozbijany młotem, charakterystyczne daty: 17-IX-1939, 45, 85, daty tragiczne dla naszego kraju,  mapa dzisiejszej Polski z zaznaczonymi ziemiami Kresów Wschodnich, utraconych po traktacie w Jałcie. Pod mapą trzy-wierszowy napis: 40-Lecie Ponownie Układem Jałtańskim Zrabowanych Ziem. Na mapie polskie miasta. Powiększony fragment mapki umożliwia wyszukanie lokalizacji KRAKOWA.

2

1

Józef SKOP