"Kocham Kraków" - część 3

Proponując nową zabawę z „całościami” pocztowymi, która  dotyczy Krakowa  i której daliśmy tytuł „Kocham Kraków” sądziliśmy, że  przyniesie ona obfity plon  bo czego jak czego ale znaków  pocztowych z motywami krakowskimi Poczta Polska wydała sporo i było, a nawet jest  w czym wybierać. Kraków przez wiele miesięcy w roku przeżywa najazd turystów z których wielu ma jeszcze „odruch” wysłania  widokówki, kartki pocztowej czy  list  z pozdrowieniami do rodziny, znajomych.  Czekamy więc na odważnych  szczególnie adresatów, którzy pochwalą się przesyłką ofrankowaną znaczkami z motywem krakowskim, a może i  krótkim komentarzem  dotyczący samej przesyłki i osoby wysyłającej.  Kraków da się lubić, a to lubienie można wyrazić na różne sposób, także w postaci  pięknie i stosownie  ofrankowanej przesyłki znaczkami  których  tematem jest właśnie  jakiś  motyw z Krakowa  np.  motyw architektoniczny, detal,  wizerunek znanej  osoby związanej z miastem, fragment sceny z obchodów jubileuszowych  i inne.

            Na zachętę  prezentujemy kolejne cztery bardzo interesujące przesyłki listowe z których dwie pochodzą  od nadawców z Krakowa, a dwie pozostałe  z innych miast. Dwie pierwsze koperty pokazane na fot 1 i 2 sprawiają wrażenie, a nawet rodzą przekonanie, że zarówno wysyłający jak i adresat mieli wielki sentyment do Krakowa.

              Na fot. 1 jest  reprodukcja całostki, koperty ozdobnej z nadrukowanym znaczkiem, o tematyce krakowskiej  z cyklu Głowy wawelskie (mężczyzna w wieńcu laurowym) Fi. t.II nr 78. Ofrankowanie dla przesyłki poleconej (R 027978) zostało uzupełnione dwoma znaczkami  z cyklu Polskie miasta  na starych rycinach  z 1981 roku  Fi. 2590. Najciekawszym elementem koperty  jest jednak okolicznościowy datownik  o treści „Odnowa zabytków Krakowa” stosowany w urzędzie pocztowym Kraków 1 w dniu 10. XII. 1984 roku. 

skan038
fot.1

               Fotografia 2 prezentuje  reprodukcję  unikatowej  koperty ozdobnej  dostępnej na wystawie filatelistycznej „Jagellonica 64” prezentowanej w dniach 9 – 17 maja 1964 roku z okazji 600  lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego ofrankowanej serią znaczków  wydanych przez Pocztę Polska dla uczczenia  jubileuszu (Fi 1337 – 1341).  Na kopercie jest również nalepka propagandowa  wystawy zaprojektowana przez art. grafika Stefana Berdaka. Znaczki ostemplowane są datownikiem nadawczym urzędu pocztowego Kraków 1 oraz dodatkowostemplem okolicznościowym wystawy (na wystawie stosowano trzy różne stemple wystawowe). 

skan044
fot.2

            Na fot. 3  jest reprodukcja koperty przesyłki listowej poleconej wysłanej z urzędu pocztowego w  Jodłówce Tuchowskiej  droga lotniczą do Francji.  Na kopercie własnej produkcji nadawca  nakleił 5 znaczków w tym 2 znaczki  z 1982 roku  z serii Pomniki polskiej kartografii przedstawiające fragment planu miasta Krakowa autorstwa Stanisława  Andrzeja Buchowskiego (błąd w nazwisku  na znaczku ) Fi. 2699 oraz 3 znaczki  z serii Polskie miasta na starych rycinach z widokiem  Krakowa Fi 2590. 

skan039
fot.3

            Koperta pokazana na fot. 4 a i b (awers i rewers) przesyłki listowej poleconej  wysłanej z urzędu pocztowego w Swarzewie do  byłej  Republiki Federalnej Niemiec, jest   ofrankowana  10. znaczkami  z serii 200 lat Starego Teatru w Krakowie  Fi. 2631 (frankatura wielokrotna)  z podobizną  K. Swinarskiego  wybitnego polskiego reżysera i scenografa  oraz emblematem  Teatru Starego  w Krakowie. 

skan040
fot. 4a

skan041
fot. 4b

            Chciało by się wierzyć, że  ofrankowanie  przez nadawców obu wspomnianych przesyłek listowych  wysłanych z Polski zagranicę znaczkami z  motywami krakowskimi  było wynikiem świadomej  promocji Krakowa i  ich  sympatii dla naszego  miasta. A nawet jeśli  ofrankowanie takimi znaczkami  było przypadkowe to można się było spodziewać, że  zrobiło pozytywne wrażenie na adresatach  skoro koperty zostały zachowane w stanie prawie idealnym.

                                                                                                      Jerzy Duda