Milenijne walory z Watykanu

W 1966 roku,w którym przypadała  1000. rocznica Chrztu Polski, Poczta Polska nie zdecydowała się emitować okolicznościowego, choćby jednego znaczka z tej okazji, a kościelne uroczystości Milenium spotykały się, na ogół,  z konkurencyjnymi  obchodami i imprezami organizowanymi  przez rząd i partię często zakłócającymi uroczystości kościelne. Brak jakiegokolwiek waloru pocztowego wydanego w kraju z tak ważnej okazji nadrobiła Poczta Watykanu, która  3 maja 1966 wprowadziła do obiegu sześcioznaczkową serię poświęconą Polskiemu Milenium (Mi 502 - 507). Wśród sześciu znaczków dwa miały motywy związane z Krakowem, a mianowicie: znaczek Mi504 przedstawiający postać św. Stanisława w części środkowej znaczka, a po bokach widoki kościoła na Skałce i wież Katedry na Wawelu oraz znaczek Mi505 z postacią królowej Jadwigi, a po bokach widoki dziedzińca Collegium Maius z pomnikiem Kopernika oraz Ostrej Bramy w Wilnie. Oczywiście starszym filatelistom nie muszę przypominać szaleństwa zakupów tych watykańskich walorów, które z trudem docierały do Polski. Znaczki wykorzystywano do frankowania widokówek i przesyłek listowych (co to był za rarytas, taka przesyłka z Watykanu), które nie zawsze docierały do kraju.
Na dwóch skanach fot.1 i 2 pokazujemy wykorzystanie znaczka Mi504 do ofrankowania widokówek z motywami jak na znaczku i ostemplowanych datownikiem Poczty Watykanu z dnia 2. 11.1966 roku. Widokówki bez obiegu pocztowego wydane w Polsce - jedna przez wydawnictwo "Ruch", a druga przez wydawnictwo Ars Christiana. autorem ilustracji na obu widokówkach był Jerzy Pawłowski. Mogą być traktowane jako filatelistyczne walory pamiątkowe.

1

2


                                               Administrator
                                                  i Jerzy DUDA

Cracoviana z Wielkiego Tyrnowa

Na fot. 1 prezentujemy ładną kopertę ozdobną ze znaczkiem i okolicznościowym stemplem i datownikiem. Jest to koperta okolicznościowa wydana z okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej "Wielkie Tyrnowo - Kraków 83" zorganizowanej w bułgarskim mieście Wielkie Tyrnowo w dniach 20 - 27 maja 1983 roku. Ilustrację na kopercie oraz na okolicznościowym stemplu stanowią rysunki dwóch obiektów sakralnych to znaczy: kościoła Mariackiego w Krakowie i  cerkwi św. Spasa w Wielkim Tyrnowie.Pod ilustracją na kopercie i w okolicznościowym datowniku są napisy w języku bułgarskim informujące o wystawie. Interesujący jest również znaczek naklejony na kopertę wydany przez Pocztę Bułgarii w 1981 roku z serii przedstawiającej 1300 letnie dzieje Bułgarii (Mi3026)z kolumną z XIII wieku sławiącą cara Iwana Asena II. Warto wspomnieć, że wystawa z 1983 roku była  dziewiątką z kolei, od 1971 roku. wystawą filatelistyczną organizowaną przez Zarząd Krakowskiego Okręgu PZF i  Zarządem  Okręgu  Związku Filatelistów Bułgarskich w Wielkim Tyrnowie. Jedną z większych wystaw bilateralnych była wystawa zorganizowana  w dniach 13 - 21 czerwca  1981 roku w Krakowie  "Kraków- Wielkie Tyrnowo"  z okazji 1300 lecia Państwa Bułgarskiego.Z okazji tej wystawy została wydana przez Pocztę Polską kartka pocztowa i stosowano w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 okolicznościowy stempel pocztowy. W latach 1971 - 1981 roku odbyły się cztery wystawy w okręgu wielkotyrnowskim i dwie w w krakowskim: w 1974 w Tarnowie i w 1977 roku w Gorlicach.

skan002
fot. 1

Jerzy Duda

Holokaust i Getto w Krakowie (2)

W 2014 roku na naszej stronie internetowej pojawiła się ciekawostka, którą stanowił skan koperty  wydanej przez Pocztę Hiszpanii z przeznaczeniem na użytek wewnętrzny (krajowy) do przesyłki listowej o wadze do 20 gramów. Na kopercie wydrukowano fotografię słynnej krakowskiej tenisistki Agnieszki Radwańskiej w akcji.

link do wspomnianego wyżej artykułu w dziale "Ciekawostki" - 1

Nieco później pokazaliśmy już superciekawostkę, na którą składały się skany 5 podobnych kopert, do wcześniej opisanej, na których nadrukowano ilustracje będące reprodukcjami fotografii z lat 1941 - 1943 z krakowskiego getta. Wśród reprodukcji była również reprodukcja  gazety "Gazeta Żydowska" wydana w dniu 24 grudnia (wtorek) z wiadomościami i komunikatami.Reprodukcje fotografii nie były sygnowane ale posiadały lakoniczne opisy w języku angielskim potwierdzające, że wykonane były w Krakowie na terenie getta.

link do wspomnianego wyżej artykułu w dziale "Ciekawostki" - 2

Po ponad roku od pokazania na naszej stronie internetowej wspomnianych kopert na jednym z portali aukcyjnych pojawiły się kolejne koperty ilustrowane reprodukcjami  z krakowskiego getta. Na fot 1 i 2 pokazane są dwie koperty ilustrowane reprodukcjami fotografii przedstawiających budowanie murów getta od strony ulicy Krakusa (błąd w opisie na reprodukcji) oraz budowę muru  w maju 1941 roku.

3
fot. 1

4
fot. 2

Na fot. 3 i 4  prezentowane są reprodukcjefotografii przedstawiającej  bramę wjazdową na teren getta od strony Rynku Podgórskiego na ulicę Limanowskiego. Na jednej z reprodukcji widoczny fragment tramwaju. Dwie reprodukcje maja opisane źródło pochodzenia. Jest to mianowicie Bundesarchiw (z podanymi numerami zasobu) i nazwisko autora fotografii - Koch oraz  datę ich wykonania (styczeń i luty 1941 roku).

5
fot. 3

6
fot. 4

Pokazane fotografie z krakowskiego getta na kopertach  wykorzystywanych w dość odległym kraju europejskim są niewątpliwie ciekawostką ale i świadectwem zainteresowania osoby lub zespołu osób współczesną historią Polski.

Jerzy Duda

Rok Brata Alberta

Rok 2017, zgodnie z uchwałą Sejmu RP, ma być również rokiem św. Brata Alberta. Ogólnopolski Klub Filatelistyczny "Cracoviana" postanowił prezentować na stronie internetowej Klubu materiały kolekcjonerskie, walory pozapocztowe i prywatne związane ze św. Bratem Albertem. Informacje na temat szczegółów naszej nowej akcji podamy na początku 2017 roku.
Dzisiaj prezentujemy naszym internautom  skany wybranych materiałów, które odpowiadają naszej akcji. Są to: dwie kartki okolicznościowe wydane przez Dyrekcje Okręgu Poczty w Krakowie w 2001 roku z  różnych okazji z motywami dotyczącymi św. Brata Alberta opatrzone interesującym datownikiem (fot.1).

skan262

skan885 - kopia
fot.1

Na fot. 2  koperta (Ck 74)  z datownikiem stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce. Kopertę wykorzystano do okolicznościowego nadruku w kolorze zielonym wykonanego z okazji konsekracji kościoła pod wezwaniem  św. Maksymiliana  w Krakowie Mistrzejowicach.

skan886 - kopia
fot.2

Na fot. 3  ta sama koperta jak na fot. 2 z doklejonym znaczkiem z podobizną Ojca św. Jana Pawła II i okolicznościowymi datownikami stosowanymi w czasie beatyfikacji Brata Alberta i  Brata Rafała Kalinowskiego na krakowskich Błoniach  podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce.

skan887 - kopia
fot.3

Prezentowane materiały z krótkimi opisami mają charakter informacyjny dla tych wszystkich, którzy włączą się do naszej akcji w roku 2017.

                                               Jerzy Duda
                                         oraz Administrator

Walory związane z Ołtarzem Wita Stwosza - zakończenie akcji

Tak jak podaliśmy w informacji na naszej stronie internetowej, kończymy naszą  akcję rozpoczętą 14 stycznia 2016 roku dotyczącą ołtarza  Wita Stwosza. Akcję prowadziliśmy  dla  uczczenia 70. rocznicy powrotu ołtarza po drugiej wojnie światowej do Krakowa. Kończąc naszą akcję prezentujemy jeszcze dwa walory: maksimafilię oraz kopertę przesyłki listowej przeniesionej szlakiem I kompanii kadrowej.
Na fot.1 jest skan widokówki wydanej przez Krajową Agencję Wydawniczą"Ruch" w 1974 roku, na której znalazła się reprodukcja  fotografii wykonanej przez K. Jabłońskiego przedstawiającej środkową część ołtarza oraz częściowo skrzydeł ołtarza. Na stronie ilustracyjnej jest znaczek wydany przez Pocztę Polską w 1960 roku "Ołtarz Wita Stwosza o nominale 2.50 zł (Fi 1039) o tym samym motywie co widokówka, skasowany  datownikiem okolicznościowym stosowanym w czasie otwarcia wystawy Kraków - Norymberga zorganizowanej w Krakowie z okazji 450 rocznicy śmierci Wita Stwosza. Całość ma charakter maksimafilii.

skan883

fot.1

Na fot. 2 jest skan koperty przesyłki listowej o wymiarach 161x230 mm z nadrukiem. Nadruk informował, że koperty z takim nadrukiem  wykorzystywane były w czasie obchodów 90. rocznicy Wymarszu ku Wolności I Kompanii Kadrowej Strzelców. Pokazana koperta jest wyjątkowa  bowiem: ofrankowana jest znaczkiem Fi.3957 z podobizną "Żaczka" z ołtarza Wita Stwosza, posiada rocznicową, okolicznościową erkę, ma odbitki pieczęci kolejnych etapów trasy I Kompanii Kadrowej to znaczy Krakowa, Jędrzejowa i Kielc oraz odbitkę pieczęci informującej o tym,że  koperta została "przeniesiona szlakiem I Kompanii Kadrowej Kraków Jędrzejów i jest adresowana do naszego Klubu. Kielce w dniach 06 - 12 sierpnia 2004 roku. Zaprezentowana koperta zamyka naszą akcję dotyczącą ołtarza Wita Stwosza, ale otwiera następną akcję, którą już zapowiadamy na następny rok 2017, który jest m.in. rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

skan884

fot.2

                                                   Jerzy Duda
                                          oraz  Administrator