Rok Brata Alberta - część III

            Jedną z najciekawszych  pozycji książkowych wydanych przed druga wojną światową dotyczącą Brata Alberta  jest  niewątpliwie album zatytułowany Życie Brata Alberta w obrazach (fot.1). Album o  wymiarach 11,7 x 17,1 cm, który z racji wymiarów   może być zaliczany do książek kieszonkowych, wydany został przez Braci Albertynów w Krakowie w 1936 roku. Autorami albumu byli ksiądz dr Kazimierz Prażmowski  i  artysta malarz Zygmunt Wierciak. Album zawierający 109  czarno białych ilustracji  wydano dla uczczenia 20. rocznicy śmierci Brata Alberta. Jego celem było  zaprezentowanie szczegółów  z życia  Brata Alberta w popularnej formie obrazkowej o co  prosili przedstawiciele „ z różnych warstw  narodu polskiego, ale także z zagranicy”. Autorem 101 obrazów przedstawiających  autentyczne  zdarzenia  z życia  Brata Alberta o których on sam wspominał lub uzyskano informacje od ludzi, którzy go znali był artysta malarz Zygmunt Wierciak (1881 – 1950). Album uzupełniały reprodukcje wybranych prac malarskich Adama Chmielowskiego.

skan526

            Trzy lata później, w 1939 roku  wobec wyczerpania się nakładu pierwszego, a także odnalezieniu pewnych nowych faktów z życia  Brata Alberta, ukazało się drugie wydanie albumu (fot.2). Bracia Albertyni zachowali ten sam format (11,7 x 17,1 cm) natomiast dano nową okładkę, powiększono dziełko o nowe ilustracje, nowe reprodukcje obrazów oraz wprowadzono niezbędne poprawki. Tym razem  album ukazał się dla uczczenia 50 rocznicy zgromadzenia Braci Albertynów.   

skan527 

            W 2003 roku , w Krakowie ukazało się trzecie wydanie Życie świętego Brata Alberta, na nowo  zredagowane i poszerzone. Tym razem wydano książkę zawierającą kolorowe reprodukcje obrazów  Zygmunta Wierciaka, wykonane przez Jacka Kubiene (fot. 3). Książka w formacie 20 x 22,5 cm wydana na kredowym papierze  zwiera 48 reprodukcji w kolorze oraz 2 reprodukcje czarno białe, powtórzone z przednich wydań  wobec zaginięcia obrazów.

skan528

Uzupełnienie  albumu  stanowi tekst  Jana Pawła II na temat Brata Alberta  z 1996 roku oraz informacje o Albertynach i Albertynkach, a także reprodukcje dokumentów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. Na kolejnych czterech fotografiach (fot. 4, 5, 6, 7) prezentuję wybrane strony książki z obrazami i opisem zredagowanym na podstawie tekstu księdza dr Kazimierza Prażmowskiego.   

skan529

skan530

skan531

skan532

skan533

Jerzy Duda