Cracoviana...

Na załączonej fotografii  prezentujemy kopertę o wymiarach 15,6 x 12,5 cm, którą można uznać za ilustrowaną "kopertę firmową" dzisiejszego Magistratu Miasta Krakowa, dawniej określanego jako Prezydium Stoł(ecznego) Król(ewskiego) M(Miasta) Krakowa, jak brzmi stosowny napis. Ilustracją jest reprodukcja fotografii przedstawiającej  kościół Mariacki wykonanej z dachu Sukiennic z widocznym maszkaronem na renesansowej attyce Sukiennic po lewej stronie obrazka. W dolnej części koperty pod obrazkiem jest fragment napisu łacińskiego znajdującego się na panoramie Krakowa wykonanej w/g sztychu M. Meriana z 1619 roku (Cracovia Totius Poloniae Urbs Celeberrima...). Na kopercie naklejony jest znaczek z serii Miasta Polski z 1960 roku autorstwa Witolda Chomicza skasowany  datownikiem z urzędu pocztowego Kraków 1. Ważny jest w tym przypadku okolicznościowy stempel stosowany z okazji pokazu znaczków w rocznicę oswobodzenia Krakowa. Pokaz znaczków był zorganizowany przez Koło PZF nr 65 Prezydium Rady Narodoweja Miasta Krakowa. Fakt ten został odnotowany w Jubileuszowym albumie Klubu Cracoviana 1969 - 1999 wydanym z okazji XXX. rocznicy powstania Klubu. Rok 1965 potraktowany jest jako debiut filatelistyczny Janusza Adamczyka Honorowego Prezesa Klubu Cracoviana. Ponieważ we wszystkich publikacjach reprodukowany jest wspomniany stempel ze znaczkiem natomiast brak kontekstu czyli koperty rodzi się pytanie czy istnieje tylko jeden typ ilustrowanej koperty pokazanej  na fotografii czy były jeszcze inne koperty wykorzystywane w czasie pokazu znaczków z 1965 roku?  Prosimy internautów o kontakt w tej sprawie.

1

Jerzy Duda