Rok Brata Alberta - część II

Zachęcając kolekcjonerów i kolekcjonerów internautów do podzielenia się z Klubem „Cracoviana” swoimi zbiorami „drobiazgów związanych z Bratem Albertem„ na kolejnych fotografiach przedstawiam takie drobiazgi wybrane z mojej kolekcji.

Na fot. 1 szesnastostronicowy druczek o wymiarach 7,2 x 14,8 cm zawierający rozprawkę dr Stanisławy Niemcówny Brat Albert na tle współczesności. Druczek wydany w latach 20. XX wieku (bez roku wydania), zrealizowany w Drukarni „Róż św. Teresy od Dz. J” w Krakowie.

skan523

Na fot. 2 trzydziestodwustronicowy druk o wymiarach 9,0 x 14,5 cm wydany w serii Głosy Katolickie zawierający krótki życiorys Brata Alberta i opis Jego dzieła w postaci zakonów i przytulisk. Tekst autorstwa Józefa Trepki wydrukowano w Krakowie w marcu 1917 roku. Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego uzupełniło druk szeregiem reklam. Broszurka sprzedawana była po 8 halerzy.

skan522

Na fot. 3 Książeczka o wymiarach 11,6 x 15 cm o 64. stronach zawiera życiorys Brata Alberta (tytuł: Brat Albert) napisany przez X. Władysława Staicha. Wydano ją nakładem Braci Albertynów w 1932 roku, a drukowano u Anczyca w Krakowie. W książce znalazło się 5 całostronicowych ilustracji czarno białych oraz wykaz literatury składający się z 10 pozycji.

skan524

Na fot. 4 i 5 dwie książeczki o tej samej treści ale z różnymi okładkami drukowane na różnych gatunkach papieru. Na okładce pierwszej znalazła się reprodukcja drzeworytu wykonanego przez Witolda Chomicza (Brat Albert – Opiekun Ubogich), a na okładce drugiej reprodukcja obrazu Leona Wyczółkowskiego. Obie książeczki zawierają teksty, wiersze i treść obrazka scenicznego stanowiące pomoc dla organizatorów imprez dla uczczenia 50. rocznicy „Dzieła Brata Alberta”. Książki wydano w 1938 roku z funduszu Komitetu obchodów i stanowiły własność Zgromadzenia Braci Albertynów. Teksty zostały zebrane i ułożone przez Władysława Figiela.

skan525

Jerzy Duda