CIEKAWOSTKA LOTNICZA

CIEKAWOSTKA LOTNICZA

            Na fotografii ilustrowana koperta o standardowych wymiarach 160 x 115 mm z ilustracją przedstawiającą stylizowane herby Krakowa i Pragi czeskiej, również stylizowany znak firmowy Polskich Linii Lotniczych oraz czterowierszowy napis dwujęzyczny. Koperta ofrankowana dwoma znaczkami Fi 1291 z 1963 roku i Fi1499 z 1965 roku. Znaczki skasowane okolicznościowym datownikiem stosowanym w urzędzie pocztowym Warszawa   z numerem 68 108 według katalogu A Myślickiego.

Walor wydany z okazji otwarcia linii lotniczej Kraków – Praga w dniu 2.06.1968 roku. Koperta wydana przez PZF Oddział Warszawski numer 18/68 i wykonana przez Introdruk w maju 1968 roku w nakładzie 1500 egzemplarzy.

W internetowej informacji dotyczącej historii Polskich Linii Lotniczych nie odnotowano tego połączenia natomiast są podane połączenia z Warszawy do Kijowa i Istambułu oraz informacja, że od 6 listopada 1968 roku rozpoczęła się era samolotów odrzutowych bowiem w tym dniu w Warszawie wylądował pierwszy z zamówionych pięciu Tu-134. Wiadomo również, że dopiero w 1967 roku utworzono przejście graniczne Kraków Balice otwierając tym samym międzynarodowe połączenia lotnicze z Krakowa.

Jesteśmy ciekawi czy podobna koperta wydana została w Krakowie. W katalogu A.Myślickiego jest informacja, że 2.06.1968 roku był stosowany okolicznościowy datownik o tym samym rysunku co w Warszawie ale z napisem Kraków 1. Datownik był stosowany w urzędzie pocztowym Kraków 1 (nr 68 108). Czekamy na informacje w tej sprawie od Internautów.  

Ciekawostka z Krakowa

            Na jednej z aukcji  filatelistycznej  wypatrzyłem kopertę, która mnie zainteresowała  i którą udało mi się kupić. Jest to koperta  o wymiarach 162 x 113 mm z gumowaną  klapą w szpic, przesyłki listowej, która przeszła drogę pocztową. Wymiary koperty nie są standardowe co świadczy o  produkcji  raczej lokalnej, a potwierdza to papier z którego została zrobiona koperta.  Papier o barwie jasno szarej ma poddruk  w formie kwadratów w kolorze blado niebieskim z niedbale wydrukowaną  literą K  zwieńczoną  koroną (fot. 1) na podobieństwo monogramu króla Kazimierza Wielkiego znajdującego się na drzwiach (wrotach) w południowym wejściu do katedry na Wawelu. 

skan569

skan568

                Koperta przesyłki listowej, zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Częstochowa 3 dnia 22.03.1982 roku do Anglii ma charakterystyczny nadruk znajdujący się w lewej dolnej części. Jest to powtórzona litera K zwieńczona koroną i trzywierszowy napis: KRAKÓW/WSPÓLNA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ.  Przesyłka jest ofrankowana  pięcioznaczkowym paskiem poziomym złożonym ze znaczków  przedstawiających fragment dawnego widoku Krakowa z 1493 roku Fi. 2590 z serii „Polskie miasta  na starych rycinach” wydanej przez Pocztę Polską w 1981 roku.  Przesyłka została ocenzurowana co potwierdzone jest odbitką stosownej pieczęci (fot.2).

            Prosimy Internautów o pomoc w odpowiedzi na pytanie kto był producentem pokazanej koperty,  kiedy i jak długo ją  wyprodukowano i czy  był jeden, pokazany na fotografii czy były również inne nadruki.

Jerzy Duda 
i  Administrator  Marek Połata

"Kocham Kraków" - część 10

            Po reprymendzie jednego z Internautów wróciliśmy na naszej stronie internetowej do cyklu „Kocham Kraków”, tym bardziej, że pojawiają się nowe „całości pocztowe” co do których można mieć nadzieję, że  ich ofrankowanie  znaczkami pocztowymi z motywami krakowskimi  wiązało się u wysyłającego z  myślą o  Krakowie. Jesteśmy przekonani o tym w przypadku pierwszych dwóch całości, a w odniesieniu do kolejnych  czterech żywimy taką nadzieję.

Na dwóch pierwszych fotografiach  przedstawiamy koperty przesyłek listowych krajowych  ofrankowanych blokami sześcioznaczkowymi  z widokiem Zamku Królewskiego w Krakowie z serii „Miasta polskie” projektowanej przez Witolda Chomicza i wprowadzanej do obiegu pocztowego w latach 1960-61. 

Na fot. 1 koperta o standardowych wymiarach wysłana z Urzędu Pocztowego Żywiec w dniu 13.9.1961 roku do Świdra k/Warszawy. Przesyłka ofrankowana 6. znaczkami Fi 1045.

skan512

Na fot. 2 fragment koperty przesyłki listowej adresowanej do znanego  numizmatyka i kolekcjonera, inżyniera komunikacji, autora wielu prac z zakresu numizmatyki w tym kilkakrotnie wznawianej książki „Tysiąc lat monety polskiej”   Tadeusza Kałkowskiego ofrankowanej 6. znaczkami Fi 1045 i wysłanej z  Przemyśla  dnia 13. 6. 1961 roku. Sześcioznaczkowy blok skasowany jest datownikiem ręcznym z wymienną datą  stosowanym w okresie od  VI do XI. 1961 roku z okazji 1000 lecia Przemyśla (Myślicki nr 61 045).

skan513

Kolejne trzy fotografie  przedstawiają koperty  przesyłek listowych  posiadających frankatury mieszane z wielokrotnym  wykorzystaniem  znaczków  wydanych przez Pocztę Polską w 2002 roku z cyklu „Miasta polskie”  z motywami krakowskimi.

Fot. 3  Koperta  o wymiarach 181 x 121 przesyłki  listowej, prywatnej, zagranicznej, priorytetowej,  poleconej (erka w postaci naklejki  z numerem  000545) wysłanej z Urzędu Pocztowego Nakło Śląskie dnia 9.04. 2003 roku do Austrii.  Przesyłka ofrankowana  9. znaczkami w tym  trzyznaczkowym paskiem poziomym  znaczków Fi 3806.

skan514

Fot.4  Koperta o standardowych wymiarach przesyłki  listowej, prywatnej, zagranicznej, priorytetowej, poleconej ( erka w postaci naklejki z numerem  10573) przesłanej  z Urzędu Pocztowego Międzyzdroje w dniu 7.10. 2005 roku do Niemiec. Przesyłka ofrankowana  8. znaczkami  w tym trzyznaczkowym paskiem poziomym znaczków Fi. 3806  i jednym znaczkiem  z serii dworki polskie (Dwór w Krzeszowicach pod Krakowem) Fi. 3625. Pozostałe znaczki  na kopercie nie są tematycznie związane z Krakowem.

skan515

Fot. 5  Koperta o standardowych  wymiarach  przesyłki listowej, firmowej, krajowej, priorytetowej, poleconej ( erka w postaci naklejki z numerem  48203) wysłana z Urzędu Pocztowego Łódź 16  do Bełchatowa  w dniu 11.07. 2007 roku.  Przesyłka ofrankowana 3. znaczkami  w tym parka znaczków Fi. 3806.

skan516

Fot. 6.  Koperta o standardowych wymiarach przesyłki litowej, prywatnej, zagranicznej, priorytetowej  wysłanej  z Urzędu Pocztowego Łódź 2 w dniu 14.09.2002 do Tunezji. Ciekawostką jest wykorzystanie  we frankaturze dwóch znaczków z motywami krakowskimi, a mianowicie znaczka Fi 3806 oraz z serii dworki polskie, Dwór w Modlnicy k. Krakowa Fi. 3624.

skan517

I tym razem zwracamy się z prośba do kolekcjonerów, Internautów interesujących się naszą strona internetową o przysyłanie nam ciekawostek z cyklu „Kocham Kraków” jak i innych naszych cyklów.

Jerzy Duda
 oraz  Administrator

Wnętrza bibliotek prywatnych i innych na widokówkach

Polecamy naszym czytelnikom lekturę artykułu autorstwa Jerzego DUDY "Wnętrza bibliotek prywatnych i innych na widokówkach", który został zamieszczony w numerze 1-2/2017 "Bliżej Biblioteki" na stronie 17. Link do ww. pisma (format pdf) poniżej:

Bliżej Biblioteki nr 1-2/2017 w formacie pdf

Administrator

Pamiątkowa koperta z Ukrainy

Koperta wydana przez Urząd Pocztowy Ukrainy w dniu: 10.12.2013 roku, upamiętnia 100.rocznicę urodzin Jewhienija     Berezniaka i jego brawurowe dokonania po desancie w okolicach Krakowa,  nakład 496000 egzemplarzy, nadrukowany znak opłaty wartości nominalnej 2.00Hrywnie, na znaczku: Fragment miasta o zmroku, nad którym przelatują wojskowe samoloty. Na pierwszym planie odznaczenie-order za zasługi odniesione w walce z hitlerowskim  najeźdźcą (pięcioramienna gwiazda ze wstążką w barwach Ukrainy u dołu dwie skrzyżowane gałązki). W części ilustrowanej koperty: Jewgienij Stepanowicz  Berezniak, pseudonim ”kapitan  Michajłow”, 1914-2013.

Kraków – Wawel :Katedra św. Stanisława i św. Wacława, wieże:  Srebrnych Dzwonów, Zygmuntowska, Zegarowa, kopuły kaplic: Zygmuntowska, Wazów, Potockich i fragment zamku.      

Jewhenij  Stepanowicz  Berezniak, urodzony 25 lutego 1914 w Jekaterynosławiu, zmarł 24 listopada 2013 roku w Kijowie-legendarny major  ”WICHR-WICHER”, jeden z najwybitniejszych wywiadowców Armii Czerwonej w okresie II Wojny Światowej - bohater  Ukrainy. W latach1933-nauczyciel, 1935-39-dyrektor szkoły średniej w Nowosiołowsku, 1939-członek KPZR, 1941-członek podziemnej organizacji walczącej z hitlerowcami,  1943-Szkoła Główna Zarządu Wywiadu „GRU” w Moskwie. W 1944 Dowódca grupy wywiadowczej, zwanej „GŁOS”, w składzie: Dowódca  Jewhenij  BEREZNIAK, Asia Żukowa - radiotelegrafistka, pseudonim : GRUSZA” i  Aleksij  SZAPAŁOW, pseudonim „BURZA.”  Nocą z 18 na 19 sierpnia zostali niefortunnie zrzuceni w okolicach KRAKOWA, dowódca od razu wpadł w szpony Gestapo, korzystając z pomocy wcześniej desantowanej grupy i polskiego ruchu oporu udało się uwolnić Berezniaka. Grupa ta działała na terenie KRAKOWA i okolic przez 156 dni, przeprowadziła szereg akcji dywersyjnych, przekazywała do dowództwa I Frontu Ukraińskiego ważne informacje o ruchach i stacjonowaniu wojsk niemieckich, wchodzących w skład 17. Armii Polowej generała piechoty Fridricha Schulca, odpowiedzialnego za obronę przed wojskami radzieckimi i budowę  umocnień wokół KRAKOWA. Informacje te przyspieszyły marsz na KRAKÓW I Frontu Ukraińskiego.

Po wojnie  Berezniak odsiedział w obozie NKWD dla osób, które miały styczność z Niemcami, czynności wyjaśniające doprowadziły do zwolnienia z obozu, natomiast pełne oczyszczenie nastąpiło dopiero w 1965 roku. W ostatnich latach zajmował stanowisko w Ministerstwie Edukacji Ukrainy, ponadto zajmował stanowisko jako pracownik naukowy  Instytutu Nauk Pedagogicznych. Za swoją działalność został odznaczony licznymi, medalami i odznaczeniami.

ukr1

Józef SKOP