Pamiątkowa koperta z Ukrainy

Koperta wydana przez Urząd Pocztowy Ukrainy w dniu: 10.12.2013 roku, upamiętnia 100.rocznicę urodzin Jewhienija     Berezniaka i jego brawurowe dokonania po desancie w okolicach Krakowa,  nakład 496000 egzemplarzy, nadrukowany znak opłaty wartości nominalnej 2.00Hrywnie, na znaczku: Fragment miasta o zmroku, nad którym przelatują wojskowe samoloty. Na pierwszym planie odznaczenie-order za zasługi odniesione w walce z hitlerowskim  najeźdźcą (pięcioramienna gwiazda ze wstążką w barwach Ukrainy u dołu dwie skrzyżowane gałązki). W części ilustrowanej koperty: Jewgienij Stepanowicz  Berezniak, pseudonim ”kapitan  Michajłow”, 1914-2013.

Kraków – Wawel :Katedra św. Stanisława i św. Wacława, wieże:  Srebrnych Dzwonów, Zygmuntowska, Zegarowa, kopuły kaplic: Zygmuntowska, Wazów, Potockich i fragment zamku.      

Jewhenij  Stepanowicz  Berezniak, urodzony 25 lutego 1914 w Jekaterynosławiu, zmarł 24 listopada 2013 roku w Kijowie-legendarny major  ”WICHR-WICHER”, jeden z najwybitniejszych wywiadowców Armii Czerwonej w okresie II Wojny Światowej - bohater  Ukrainy. W latach1933-nauczyciel, 1935-39-dyrektor szkoły średniej w Nowosiołowsku, 1939-członek KPZR, 1941-członek podziemnej organizacji walczącej z hitlerowcami,  1943-Szkoła Główna Zarządu Wywiadu „GRU” w Moskwie. W 1944 Dowódca grupy wywiadowczej, zwanej „GŁOS”, w składzie: Dowódca  Jewhenij  BEREZNIAK, Asia Żukowa - radiotelegrafistka, pseudonim : GRUSZA” i  Aleksij  SZAPAŁOW, pseudonim „BURZA.”  Nocą z 18 na 19 sierpnia zostali niefortunnie zrzuceni w okolicach KRAKOWA, dowódca od razu wpadł w szpony Gestapo, korzystając z pomocy wcześniej desantowanej grupy i polskiego ruchu oporu udało się uwolnić Berezniaka. Grupa ta działała na terenie KRAKOWA i okolic przez 156 dni, przeprowadziła szereg akcji dywersyjnych, przekazywała do dowództwa I Frontu Ukraińskiego ważne informacje o ruchach i stacjonowaniu wojsk niemieckich, wchodzących w skład 17. Armii Polowej generała piechoty Fridricha Schulca, odpowiedzialnego za obronę przed wojskami radzieckimi i budowę  umocnień wokół KRAKOWA. Informacje te przyspieszyły marsz na KRAKÓW I Frontu Ukraińskiego.

Po wojnie  Berezniak odsiedział w obozie NKWD dla osób, które miały styczność z Niemcami, czynności wyjaśniające doprowadziły do zwolnienia z obozu, natomiast pełne oczyszczenie nastąpiło dopiero w 1965 roku. W ostatnich latach zajmował stanowisko w Ministerstwie Edukacji Ukrainy, ponadto zajmował stanowisko jako pracownik naukowy  Instytutu Nauk Pedagogicznych. Za swoją działalność został odznaczony licznymi, medalami i odznaczeniami.

ukr1

Józef SKOP