Kraków na trasie przelotu pierwszej Poczty Lotniczej

Kraków na trasie przelotu pierwszej Poczty Lotniczej

100 – Lecie Pierwszej Poczty Lotniczej

Poczta Austrii w dniu: 6 października 2018 roku wprowadziła do powszechnego obiegu pocztowego znaczek w formie bloku. Sygnatura – MI:AT3431/BL102, wartość nominalna znaczka: 90+45€.centów, rozmiar: 30.5x40.5 mm. Wymiary bloku: 100x60 mm, projekt: Anita Kern. Nakład:115000 stuk. Na znaczku: Samolot do przewozu poczty, typu Hansa – Brandenburg C. 1, oraz liczne napisy poziome i pionowe w języku niemieckim, takie jak: „ 100. Lat Stowarzyszenia Austriackich Związków Filatelistycznych”. „1918 Początek Cywilnej Poczty Lotniczej.” „Liczba: 90 + 45”. „ Austria”.

Na bloku napisy w języku niemieckim: „ 100 – Lecie Poczty Lotniczej ”, szkice czerech typów samolotów z ówczesnych czasów, linie łamane, oznaczające tor przelotu, a kropki miejsca poszczególnych miast. Przy kropkach nazwy tych miast, w których lądowały samoloty, takich jak: Wiedeń – Kraków – Lwów - Proskurow - Kijów - Odessa – Budapeszt.

Samoloty w Krakowie startowały i lądowały na lotnisku: Błonia Rakowickie - dzielnica Czyżyny. Lotnisko powstało już w 1912 roku, zarządzane przez Austriaków w związku z rozwojem lotnictwa Austrio – Węgier, a w 1917 roku stało się punktem etapowym pierwszej w Europie regularnej linii Poczty Lotniczej. Wojska Austriackie uruchomili pocztową linię lotniczą z przesyłkami wojskowymi i cywilnymi na trasach miast zaznaczonych na bloku.

 

 

 

Józef S.

Lwów i Kraków na mapie Galicji

Poczta Austrii w dniu 18 maja 2018 roku wprowadziła do obiegu pocztowego blok zawierający dwa znaczki. Wartość nominalna znaczków: 2 x 68 €.centów. Na bloku mapa ówczesnej Galicji, na której znajdują się oznaczenia polskich miejscowości i miast,  między innymi Krakowa i Lwowa. Oznaczenia miast w języku niemieckim.

Blok wydano z okazji: 150. Rocznicy reformy administracyjnej w Austrii.

Dane Techniczne: Mi:ATBL99/ZN:AT3394 – 3395, wymiary:120 x 90 mm. Projekt: Dawid Gruber. Na znaczku lewym: Cesarz Franciszek Józef [1830 – 1916] z dynastii habsbursko – lotaryńskiej, na znaczku prawym: Herb Austrio – Węgier. Nakład: 160.000 sztuk.

Reforma administracyjna w Galicji zapoczątkowana już w 1860 roku w związku z niezadowoleniem ludności polskiej. Ludność polska zabiegała o wolność polityczną i kulturalną autonomię. Apogeum nastąpiło w 1867 roku, oprócz mianowanych przez rząd austriacki władz państwowych powołano w Galicji instytucje autonomiczne – „Sejm Krajowy”. „Rezolucja” z  1868 roku, w której domagano się przyznania Galicji statusu zbliżonego do Węgier. Dopiero w 1869 roku wprowadzono w urzędach i sądach język  polski, a w 1871 roku  powołano do rządu dla Galicji – Polaka.

Kraków – Krakau, Lwów – Lemberg – znajdują się u góry po lewej stronie herbu Austrio – Węgier, dobrze widoczne na fragmencie powiększonej mapki.

Józef S.                               

PO UPŁYWIE ROKU WRACAMY DO NASZEJ AKCJI CO NAM ZOSTANIE Z TYCH LAT...

                    

                          Analitycy i ekonomiści Poczty Polskiej uważają, że do 2030 roku zniknie przesyłka listowa. Stanie się tak wobec gwałtownego rozwoju elektronicznych

                                           środków komunikacji.

  

Pisanie listów, a tym bardziej wysyłanie ich drogą pocztową, wychodzi powoli nie tylko z mody ale i życia codziennego. Liczby nie kłamią, a zmniejszanie się liczby   wysyłanych przesyłek listowych jest wyraźny i nic nie wskazuje – przynajmniej na razie – że coś się może zmienić w tej sprawie. Skoro obserwowana tendencja jest stała , to skutkiem pośrednim będzie, czy nawet jest już, spadek zainteresowania znaczkami służącymi do opłaty za usługę pocztową. Coraz mniej będzie kupujących znaczki w celu ofrankowania przesyłek, a jeszcze mniej takich klientów, którzy będą chcieli zrobić przyjemność adresatowi - a często również sobie - i nakleić   na kopertę „ładne” znaczki, estetycznie zakomponować kopertę przy ich pomocy, a nawet poprosić   pracownika poczty o jak najstaranniejsze odbicie datownika pocztowego. Tacy klienci Poczty Polskiej S.A. jeszcze są i to Oni pozostawią materialne świadectwa i naoczne dowody istnienia w dawnych czasach ( do lat trzydziestych XXI wieku) międzyludzkiego komunikowania się przy użyciu papieru listowego, koperty, znaczka pocztowego i usługi pocztowej polegającej na odbiorze przesyłki i dostarczeniu jej do adresata przez właściwy Urząd Pocztowy. Jeśli takie przesyłki zostaną zachowane to stworzą bazę dla przyszłych badaczy interesujących się rolą i znaczeniem Poczty, znaczka pocztowego, a nawet koperty   w komunikacji międzyludzkiej.

19 listopada 2018 roku zaproponowaliśmy Internautom, w tym także Członkom Klubu „Cracoviana”, akcje prezentowania na klubowej stronie internetowej przesyłek listowych pod wspólnym tytułem „Co nam zostanie z tych lat...”. Akcja trwała do 27 grudnia 2018 roku. Łącznie emitowano 5 odcinków (19.XI; 22 XI; 30 XI; 14 XII i 27 XII). Pokazano szereg całości pozyskiwanych w różny sposób ofrankowanych znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską S.A.

Po roku zapraszamy do kontynuowania naszej akcji. Informacje o całościach może przekazać w formie skanu i opisu albo adresat albo nadawca przesyłki. Pozyskiwanie takich walorów przez nadawcę jest kłopotliwe ale nie niemożliwe. Korespondenci zarówno krajowi jak i zagraniczni znając preferencję nadawcy, niekiedy kopertę odsyłają (jeśli sami nie kolekcjonują takich walorów) przy okazji odpowiedzi na list. Inni korespondenci, po upływie jakiegoś czasu, wystawiają kopertę na wybraną platformę transakcyjną np. allegro, ebay. Można zatem kopertę z własnej przesyłki listowej odkupić. Jest również droga pocztowa czyli zwrot przesyłki do wysyłającego z różnych powodów np. wysłanie przesyłki pod zły adres, niemożność dostarczenia przesyłki przez pocztę. Przykłady podawaliśmy w poprzednich odcinkach.

Dzisiaj kolejne cztery ( fot.1,2 3 i 4 a,b) przykłady z różnych lat.

Fot. 1 Koperta z wkładem ochronnym nazywana potocznie kopertą z folią

           bąbelkową lub krótko koperta bąbelkowa o wymiarach 275 x 200 przesyłki

           listowej, priorytetowej, zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków

         53 dnia 22.02. 2018 roku do Niemiec. Przesyłka ofrankowana jest 6

         znaczkami, w tym blok Fi. 238/207 oraz Fi. 4809, 4806, 3877 i 3878.Łączna

         frankatura wynosi 12,80 zł. Koperta została zwrócona   nadawcy po upływie

         dwóch miesięcy.

 

Fot. 2 Koperta o wymiarach 250 x 176 przesyłki listowej, zagranicznej, priorytetowej,

           poleconej z kodem kreskowym z Urzędu Pocztowego Kraków 1 dnia 1. 12.

          2019 roku do Francji. Na kopercie oznaczenia Poczty francuskiej informujące

           o pozostawieniu awiza u adresata. Przesyłka listowa ofrankowana jest dwoma

           znaczkami w tym blokiem wydanym przez Pocztę Polską z okazji 100.

            rocznicy utworzenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z portretem

           Ignacego Jana Paderewskiego. Drugi znaczek również z podobizna

             Paderewskiego pochodzi z arkusza wydanego z okazji 100. rocznicy

             odzyskania przez Polskę niepodległości. Łączna frankatura wynosi 17,10 zł i

             jest wyższa od taryfy o 1,10 zł. Przesyłka została zwrócona nadawcy przez

             stałego korespondenta we Francji.

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej, ekspresowej, poleconej z erką w postaci odbitki

           pieczątki w kolorze czarnym i odręcznie wpisanym numerem wysłana drogą

           lotniczą dnia 16.03.1953 roku Urzędu Pocztowego Toruń do Szwecji o czym

           świadczą naklejki i ofrankowanie. Na kopercie jest odbitka numeru cenzora(?)

           Przesyłka ofrankowana jest 6. znaczkami w tym dwoma znaczkami

           rytowanymi przez Czesława Słanię Fi. 656 i 649, Fi. 631, serią 598 i 599 oraz

           znaczkiem na którym zamiast Poczta Polska jest wydrukowane

           Polska Rzeczpospolita Ludowa. Znaczek wydany został z okazji 10. rocznicy

           zwycięskiej Bitwy pod Stalingradem Fi. 634. Na znaczku postać żołnierza

           radzieckiego z gwiazdą i czerwonym sztandarem. Jest to jedyny znaczek w

           historii Poczty Polskiej na którym emitent znaczka ma nazwę „Polska

           Rzeczpospolita Ludowa” . Nakład znaczka wynosił ponad 3 mil. sztuk, a na

           przesyłkach pojawia się nie często. Natomiast jest w serii drugi znaczek o tym

           samym rysunku o nominale 60 groszy, który na przesyłkach występuje bardzo

           rzadko bowiem jego nakład wynosił 150 tyś. sztuk. Łączna frankatura wynosi

         4,05 zł plus dopłata 0,50 zł. Koperta pochodzi z zakupów.

 

Fot. 4 i 5 Na zakończenie tej części naszej akcji pokazujemy dwie koperty

             o standardowych wymiarach 162 x 115 mm przesyłek listowych

             ekspresowych, poleconych z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze

             czarnym i numerem odbitym z numeratora wysłane z Polski do USA na ten

               sam adres. Obie koperty mają historyczne znaczenie bowiem: wysłane

               zostały z miasta STALINOGRÓD w 1953 roku(kto ze młodego pokolenia

               wie gdzie było takie miasto w Polsce ?); ofrankowane jest poza innymi

               znaczkami również znaczkiem wydanym przez (opis jak wyżej) z okazji 10.

               rocznicy zwycięskiej bitwy pod Stalingradem. Na jednej kopercie znaczek

               znajduje się na awersie na drugiej na rewersie. Na rewersie obu kopert, jak

               widać poza stemplami odbiorczymi są również stemple filatelistyczne oraz

               odbitka pieczątki ze standardowym tekstem z odręcznymi wpisami, która

               umożliwiała filatelistyczna wymianę znaczków z zagranicą. To także ważna

               informacja dla młodszych adeptów filatelistyki aby poznali „przyjemności”

               kolekcjonowania znaczków zagranicznych w okresie Polski Ludowej.

               Koperty pochodzą z zakupów.

                                                                                     Ze zbioru Jerzego Dudy

                                                                                          Administrator Piotr

 

           

CRACOVIANA Z WITEM STWOSZEM

                             CRACOVIANA   Z WITEM STWOSZEM

            Dnia 28 września 2019 roku otrzymaliśmy od naszego korespondenta z Londynu pana Tadeusza Tokarskiego przesyłkę listową potwierdzającą otrzymanie numeru specjalnego „Filatelisty Małopolskiego”. W przesłanym liście pan Tadeusz Tokarski napisał wiele ciepłych wyrazów na temat Klubu „Cracoviana” oraz klubowej strony internetowej. Dziękujemy za wyrazy uznania przypominając, że wielokrotnie korzystaliśmy z materiałów przesłanych z Londynu. Pan Tadeusz Tokarski również i tym razem nie zapomniał o dołączeniu ciekawostki z Krakowa w postaci kartki maksimum wydanej przez Hagenbach w 1989 roku z wykorzystaniem fotografii Uli Kowatscha z Norymbergi (fot. 1).

 

Na fotografii 1 przedstawiono   wiszącą grupę rzeźbiarską znaną jako Pozdrowienie Anielskie, z kościoła św. Wawrzyńca w Norymberdze, należącej do czołowych dzieł Wita Stwosza z okresu norymberskiego (po 1496 roku). Nad postaciami Archanioła Gabriela i Marii jest Bóg Ojciec oraz muzykujące anioły. Po bokach są reliefy ze scenami Narodzenia Chrystusa i Pokłonu Trzech Króli. Na kartce znajduje się znaczek – jeden z czterech wydanych przez pocztę Niemiec w 1989 roku – przedstawiający muzykującego anioła. Znaczek jest ostemplowany okolicznościowym datownikiem z dnia 16.11 1989 rok z nazwami NURNBERG – KRAKÓW i słabiej widocznym znakiem (gmerkiem) Wita Stwosza. W czterech znaczkach poczty Niemiec wydanych z okazji Bożego Narodzenia w 1989 roku wykorzystano motywy z opisanej grupy rzeźbiarskiej. FDC prezentowane jest na fot. 2

Fot. 2 FDC z różnymi znaczkami i stemplami wydane przez Duetsche Bundespost i Deutsche Bundenpost Berlin.

Dziękując Panu Tadeuszowi prosimy o dalszą współpracę przy redagowaniu naszej strony internetowej

                                                                                                           Jerzy Duda

                                                                                             Administrator Piotr

Poczta Republiki Dżibuti

Poczta Republiki Dżibuti

Opublikowano: wtorek, 17, wrzesień 2019 12:53

Poczta Republiki Dżibuti – państwo we wschodniej Afryce, nad zatoką adeńską, dawna kolonia francuska. W 2015 roku wyemitowała dwa bloki, sygnatura: # DJI1513/14, na których przedstawiono sylwetkę Michała Kleofasa Ogińskiego; kompozytora, działacza politycznego, uczestnika powstania kościuszkowskiego na Litwie, w 250. rocznicę urodzin.

Blok: 1.# DJI1513. 250. Rocznica urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego.

Na tle nut „ Poloneza „ autorstwa M. K. Ogińskiego u góry i fragmencie walk powstańców kościuszkowskich z wojskami carskiej Rosji u dołu: przedstawiono trzy znaczki o nominale 300 F. każdy i dodatkowo ozdobny baldachim, na którym znajduje się napis w języku francuskim o treści: 250. Rocznica urodzin M. K. Ogińskiego – kompozytora, działacza politycznego i dyplomaty, w nawiasie [1765 – 1833]. Znaczki ułożone w literką „L”. Na znaczku pierwszym od góry M. K. Ogiński na tle krajobrazu, nominał, liczba: 2015 i napis: M. K. Ogiński w nawiasie [1765 - 1833]. Na znaczku drugim, patrząc w dół, na tle Panoramy Racławickiej – Jana Styki napis w języku francuskim: Isurekcja Kościuszki, fragment popiersia Tadeusza Kościuszki w galowym stroju, nominał, liczba: 2015, a na rękawie wodza błędny napis: M. K. Ogiński [1765 – 1833] – winno być: Tadeusz Kościuszko [1746 – 1817]. Na trzecim u dołu po prawej: Dworek rodzinny Ogińskich w Zalesie, obecnie na Białorusi.

 

Blok: 2. # DJI1514. 250. Rocznica urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego.

Na tle nut „ Poloneza” autorstwa Michała Kleofasa Ogińskiego u góry i fragmentu walk powstańców kościuszkowskich z wojskami carskiej Rosji u dołu: przedstawiono jeden znaczek trójkątny w ozdobnym baldachimie. Na znaczku: popiersie M. K. Ogińskiego w górnej części znaczka liczba 2015, na prawym ramieniu marynarki napis: M. K. Ogiński [1765 – 1833]. U dołu znaczka, na czerwonym pasku nazwa państwa w języku francuskim i nominał. Poniżej znaczka na białym tle baldachimu ten sam napis co na bloku: # DJI1513…

 

 

Józef S.