CRACOVIANA Z WITEM STWOSZEM

                             CRACOVIANA   Z WITEM STWOSZEM

            Dnia 28 września 2019 roku otrzymaliśmy od naszego korespondenta z Londynu pana Tadeusza Tokarskiego przesyłkę listową potwierdzającą otrzymanie numeru specjalnego „Filatelisty Małopolskiego”. W przesłanym liście pan Tadeusz Tokarski napisał wiele ciepłych wyrazów na temat Klubu „Cracoviana” oraz klubowej strony internetowej. Dziękujemy za wyrazy uznania przypominając, że wielokrotnie korzystaliśmy z materiałów przesłanych z Londynu. Pan Tadeusz Tokarski również i tym razem nie zapomniał o dołączeniu ciekawostki z Krakowa w postaci kartki maksimum wydanej przez Hagenbach w 1989 roku z wykorzystaniem fotografii Uli Kowatscha z Norymbergi (fot. 1).

 

Na fotografii 1 przedstawiono   wiszącą grupę rzeźbiarską znaną jako Pozdrowienie Anielskie, z kościoła św. Wawrzyńca w Norymberdze, należącej do czołowych dzieł Wita Stwosza z okresu norymberskiego (po 1496 roku). Nad postaciami Archanioła Gabriela i Marii jest Bóg Ojciec oraz muzykujące anioły. Po bokach są reliefy ze scenami Narodzenia Chrystusa i Pokłonu Trzech Króli. Na kartce znajduje się znaczek – jeden z czterech wydanych przez pocztę Niemiec w 1989 roku – przedstawiający muzykującego anioła. Znaczek jest ostemplowany okolicznościowym datownikiem z dnia 16.11 1989 rok z nazwami NURNBERG – KRAKÓW i słabiej widocznym znakiem (gmerkiem) Wita Stwosza. W czterech znaczkach poczty Niemiec wydanych z okazji Bożego Narodzenia w 1989 roku wykorzystano motywy z opisanej grupy rzeźbiarskiej. FDC prezentowane jest na fot. 2

Fot. 2 FDC z różnymi znaczkami i stemplami wydane przez Duetsche Bundespost i Deutsche Bundenpost Berlin.

Dziękując Panu Tadeuszowi prosimy o dalszą współpracę przy redagowaniu naszej strony internetowej

                                                                                                           Jerzy Duda

                                                                                             Administrator Piotr