PO UPŁYWIE ROKU WRACAMY DO NASZEJ AKCJI CO NAM ZOSTANIE Z TYCH LAT...

                    

                          Analitycy i ekonomiści Poczty Polskiej uważają, że do 2030 roku zniknie przesyłka listowa. Stanie się tak wobec gwałtownego rozwoju elektronicznych

                                           środków komunikacji.

  

Pisanie listów, a tym bardziej wysyłanie ich drogą pocztową, wychodzi powoli nie tylko z mody ale i życia codziennego. Liczby nie kłamią, a zmniejszanie się liczby   wysyłanych przesyłek listowych jest wyraźny i nic nie wskazuje – przynajmniej na razie – że coś się może zmienić w tej sprawie. Skoro obserwowana tendencja jest stała , to skutkiem pośrednim będzie, czy nawet jest już, spadek zainteresowania znaczkami służącymi do opłaty za usługę pocztową. Coraz mniej będzie kupujących znaczki w celu ofrankowania przesyłek, a jeszcze mniej takich klientów, którzy będą chcieli zrobić przyjemność adresatowi - a często również sobie - i nakleić   na kopertę „ładne” znaczki, estetycznie zakomponować kopertę przy ich pomocy, a nawet poprosić   pracownika poczty o jak najstaranniejsze odbicie datownika pocztowego. Tacy klienci Poczty Polskiej S.A. jeszcze są i to Oni pozostawią materialne świadectwa i naoczne dowody istnienia w dawnych czasach ( do lat trzydziestych XXI wieku) międzyludzkiego komunikowania się przy użyciu papieru listowego, koperty, znaczka pocztowego i usługi pocztowej polegającej na odbiorze przesyłki i dostarczeniu jej do adresata przez właściwy Urząd Pocztowy. Jeśli takie przesyłki zostaną zachowane to stworzą bazę dla przyszłych badaczy interesujących się rolą i znaczeniem Poczty, znaczka pocztowego, a nawet koperty   w komunikacji międzyludzkiej.

19 listopada 2018 roku zaproponowaliśmy Internautom, w tym także Członkom Klubu „Cracoviana”, akcje prezentowania na klubowej stronie internetowej przesyłek listowych pod wspólnym tytułem „Co nam zostanie z tych lat...”. Akcja trwała do 27 grudnia 2018 roku. Łącznie emitowano 5 odcinków (19.XI; 22 XI; 30 XI; 14 XII i 27 XII). Pokazano szereg całości pozyskiwanych w różny sposób ofrankowanych znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską S.A.

Po roku zapraszamy do kontynuowania naszej akcji. Informacje o całościach może przekazać w formie skanu i opisu albo adresat albo nadawca przesyłki. Pozyskiwanie takich walorów przez nadawcę jest kłopotliwe ale nie niemożliwe. Korespondenci zarówno krajowi jak i zagraniczni znając preferencję nadawcy, niekiedy kopertę odsyłają (jeśli sami nie kolekcjonują takich walorów) przy okazji odpowiedzi na list. Inni korespondenci, po upływie jakiegoś czasu, wystawiają kopertę na wybraną platformę transakcyjną np. allegro, ebay. Można zatem kopertę z własnej przesyłki listowej odkupić. Jest również droga pocztowa czyli zwrot przesyłki do wysyłającego z różnych powodów np. wysłanie przesyłki pod zły adres, niemożność dostarczenia przesyłki przez pocztę. Przykłady podawaliśmy w poprzednich odcinkach.

Dzisiaj kolejne cztery ( fot.1,2 3 i 4 a,b) przykłady z różnych lat.

Fot. 1 Koperta z wkładem ochronnym nazywana potocznie kopertą z folią

           bąbelkową lub krótko koperta bąbelkowa o wymiarach 275 x 200 przesyłki

           listowej, priorytetowej, zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków

         53 dnia 22.02. 2018 roku do Niemiec. Przesyłka ofrankowana jest 6

         znaczkami, w tym blok Fi. 238/207 oraz Fi. 4809, 4806, 3877 i 3878.Łączna

         frankatura wynosi 12,80 zł. Koperta została zwrócona   nadawcy po upływie

         dwóch miesięcy.

 

Fot. 2 Koperta o wymiarach 250 x 176 przesyłki listowej, zagranicznej, priorytetowej,

           poleconej z kodem kreskowym z Urzędu Pocztowego Kraków 1 dnia 1. 12.

          2019 roku do Francji. Na kopercie oznaczenia Poczty francuskiej informujące

           o pozostawieniu awiza u adresata. Przesyłka listowa ofrankowana jest dwoma

           znaczkami w tym blokiem wydanym przez Pocztę Polską z okazji 100.

            rocznicy utworzenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z portretem

           Ignacego Jana Paderewskiego. Drugi znaczek również z podobizna

             Paderewskiego pochodzi z arkusza wydanego z okazji 100. rocznicy

             odzyskania przez Polskę niepodległości. Łączna frankatura wynosi 17,10 zł i

             jest wyższa od taryfy o 1,10 zł. Przesyłka została zwrócona nadawcy przez

             stałego korespondenta we Francji.

 

Fot. 3 Koperta przesyłki listowej, ekspresowej, poleconej z erką w postaci odbitki

           pieczątki w kolorze czarnym i odręcznie wpisanym numerem wysłana drogą

           lotniczą dnia 16.03.1953 roku Urzędu Pocztowego Toruń do Szwecji o czym

           świadczą naklejki i ofrankowanie. Na kopercie jest odbitka numeru cenzora(?)

           Przesyłka ofrankowana jest 6. znaczkami w tym dwoma znaczkami

           rytowanymi przez Czesława Słanię Fi. 656 i 649, Fi. 631, serią 598 i 599 oraz

           znaczkiem na którym zamiast Poczta Polska jest wydrukowane

           Polska Rzeczpospolita Ludowa. Znaczek wydany został z okazji 10. rocznicy

           zwycięskiej Bitwy pod Stalingradem Fi. 634. Na znaczku postać żołnierza

           radzieckiego z gwiazdą i czerwonym sztandarem. Jest to jedyny znaczek w

           historii Poczty Polskiej na którym emitent znaczka ma nazwę „Polska

           Rzeczpospolita Ludowa” . Nakład znaczka wynosił ponad 3 mil. sztuk, a na

           przesyłkach pojawia się nie często. Natomiast jest w serii drugi znaczek o tym

           samym rysunku o nominale 60 groszy, który na przesyłkach występuje bardzo

           rzadko bowiem jego nakład wynosił 150 tyś. sztuk. Łączna frankatura wynosi

         4,05 zł plus dopłata 0,50 zł. Koperta pochodzi z zakupów.

 

Fot. 4 i 5 Na zakończenie tej części naszej akcji pokazujemy dwie koperty

             o standardowych wymiarach 162 x 115 mm przesyłek listowych

             ekspresowych, poleconych z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze

             czarnym i numerem odbitym z numeratora wysłane z Polski do USA na ten

               sam adres. Obie koperty mają historyczne znaczenie bowiem: wysłane

               zostały z miasta STALINOGRÓD w 1953 roku(kto ze młodego pokolenia

               wie gdzie było takie miasto w Polsce ?); ofrankowane jest poza innymi

               znaczkami również znaczkiem wydanym przez (opis jak wyżej) z okazji 10.

               rocznicy zwycięskiej bitwy pod Stalingradem. Na jednej kopercie znaczek

               znajduje się na awersie na drugiej na rewersie. Na rewersie obu kopert, jak

               widać poza stemplami odbiorczymi są również stemple filatelistyczne oraz

               odbitka pieczątki ze standardowym tekstem z odręcznymi wpisami, która

               umożliwiała filatelistyczna wymianę znaczków z zagranicą. To także ważna

               informacja dla młodszych adeptów filatelistyki aby poznali „przyjemności”

               kolekcjonowania znaczków zagranicznych w okresie Polski Ludowej.

               Koperty pochodzą z zakupów.

                                                                                     Ze zbioru Jerzego Dudy

                                                                                          Administrator Piotr