Lwów i Kraków na mapie Galicji

Poczta Austrii w dniu 18 maja 2018 roku wprowadziła do obiegu pocztowego blok zawierający dwa znaczki. Wartość nominalna znaczków: 2 x 68 €.centów. Na bloku mapa ówczesnej Galicji, na której znajdują się oznaczenia polskich miejscowości i miast,  między innymi Krakowa i Lwowa. Oznaczenia miast w języku niemieckim.

Blok wydano z okazji: 150. Rocznicy reformy administracyjnej w Austrii.

Dane Techniczne: Mi:ATBL99/ZN:AT3394 – 3395, wymiary:120 x 90 mm. Projekt: Dawid Gruber. Na znaczku lewym: Cesarz Franciszek Józef [1830 – 1916] z dynastii habsbursko – lotaryńskiej, na znaczku prawym: Herb Austrio – Węgier. Nakład: 160.000 sztuk.

Reforma administracyjna w Galicji zapoczątkowana już w 1860 roku w związku z niezadowoleniem ludności polskiej. Ludność polska zabiegała o wolność polityczną i kulturalną autonomię. Apogeum nastąpiło w 1867 roku, oprócz mianowanych przez rząd austriacki władz państwowych powołano w Galicji instytucje autonomiczne – „Sejm Krajowy”. „Rezolucja” z  1868 roku, w której domagano się przyznania Galicji statusu zbliżonego do Węgier. Dopiero w 1869 roku wprowadzono w urzędach i sądach język  polski, a w 1871 roku  powołano do rządu dla Galicji – Polaka.

Kraków – Krakau, Lwów – Lemberg – znajdują się u góry po lewej stronie herbu Austrio – Węgier, dobrze widoczne na fragmencie powiększonej mapki.

Józef S.