GIGANTOMANIA W OFRANKOWANIU PRZESYŁEK

                                 GIGANTOMANIA W   OFRANKOWANIU PRZESYŁEK

            Od pana Jacka Drożdżaka z Limanowej otrzymaliśmy bardzo ciekawą informację wraz z odbitkami całości pocztowych z roku 1992 czyli okresu inflacji w Polsce, które prezentujemy na naszej stronie internetowej wraz z fragmentem listu do autora artykułu zamieszczonego w „Filateliście Małopolskim” na temat przykładów polskich całości pocztowych z początku inflacji z lat 1985 - 1995. Pan Jacek Drożdżak pisze: ...pozwalam sobie posłać jako skromny przyczynek trzy ksera wykonane w skali 1:1 kopert z tego okresu, które posiadam, a które pokazują ogromne zużycie znaczków do opłacenia przesyłek. Dwie z nich to koperty z korespondencji z Gdańska do Limanowej z roku 1992 opłacone znaczkami w ilości 93 sztuki i 101 sztuk. Trzecia koperta z Krakowa do Limanowej opłacona jest już skromniej bo tylko 45-cioma znaczkami, które zmieściły się na stronie adresowej. Koperty te udało mi się ocalić w ostatniej chwili przed wrzuceniem ich do kosza w sekretariacie firmy w której wtedy pracowałem. Tyle w liście, a teraz na fot. 1 a,b, 2 a, b oraz 3 przesłane przykłady:

Fot. 1 a, b Koperta o wymiarach 350 x 250 mm przesyłki listowej krajowej poleconej z

                 erką w postaci naklejki z numerem kolejnym odbitym numeratorem wysłana z

                 Urzędu Pocztowego Gdańsk 1 w roku 1992 do Limanowej ofrankowana 101

                   znaczkami w tym   trzema fragmentami arkuszy 2 razy po 25 sztuk i raz 50 sztuk

                  Fi. 2681.oraz jednym znaczkiem Fi 2682. Znaczki zostały naklejone na obu

                   stronach koperty ( fot 1 a,b). Łączna frankatura wynosi 6100 złotych.

 

Fot 2a,b Koperta o tych samych wymiarach także przesyłki krajowej poleconej nadanej w

               Urzedzie Pocztowym Gdańsk 1 do Limanowej ofrankowana 93. znaczkami w tym                      

               fragmentem arkusza znaczka Fi. 2973 (45 sztuk), fragmentem arkusza Fi 2962 (50

               sztuk) oraz dodatkowo znaczkami Fi 3097 i 3098. Znaczki naklejona po obu

               stronach koperty. Łączna frankatura wynosi 5625 zł. Trudno odpowiedzieć na

               pytanie skąd różnica we frankaturze obu bardzo podobnych kopert.

 

Fot 3   Koperta o wymiarach 325 x 230 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej wysłana z

           Urzędu Pocztowego Kraków 1 do Limanowej w lipcu 1992 roku. Przesyłka

           ofrankowana 45. znaczkami Fi. 2682. Znaczki przyklejone sa na stronie adresowej

         Łączna frankatura wynosi 4500 zł.

            Dziękujemy panu Jackowi Drożdżakowi za dostarczone walory i oczekujemy na dalsze znaleziska bowiem okres inflacji 1985 – 1995 jest interesujący z punktu widzenia filatelistyki i mało rozeznany.

                                                                                                                Jerzy Duda

                                                                                         i administrator strony Piotr