CIEKAWE PAPALIA ZE ŚWIATA Z MOTYWEM KRAKOWSKIM

                                   CIEKAWE PAPALIA   ZE ŚWIATA

                                     Z MOTYWM   KRAKOWSKIM

            Nasz klubowy Kolega, Władysław Andreasik, znany krakowski filatelista,

współautor czterotomowego dzieła Jan Paweł II na znakach pocztowych świata,

kolekcjoner papaliów, przysłał nam dwa ciekawe walory dotyczące św. Jana Pawła II.

            Pierwszy walor to blok z jednym znaczkiem ząbkowanym o nominale 3000 F. wydany w 2020 roku przez Pocztę Republiki Mali upamiętniający setną rocznicę urodzin papieża św. Jana Pawła II. Na bloczku jest pokazany fragment akwareli Stanisława

Tondosa (1869- 1917) „Kościół św. Floriana w Krakowie”. W górnej części bloczka

są dwa herby papieskie, po prawej herb papieża Jana Pawła II. Na znaczku pokazany jest wizerunek Jana Pawła II, a na bloczku   fragment postaci papieża Jana Pawła II w geście błogosławienia.

            Drugim walorem jest odbitka datownika z wizerunkiem papieża Jana Pawła II stosowanego w dniu 17. VIII 2002 roku przez Pocztę Watykanu. W tym dniu papież Jan Paweł II, wygłosił podczas konsekracji nowej świątyni poświęconej miłosierdziu Bożemu, w Krakowie – Łagiewnikach homilie na temat Miłosierdzia Bożego stąd napis na datowniku Templum Divenae Misericordiae.

 

            Dziękujemy za udostępnienie walorów i prosimy o dalszą współpracę.

                                                                                                     Administrator strony Piotr

                                                                                                                              Jerzy Duda

           

Rocznica Grunwaldu

Poczta Republiki Togo w dniu 28 lutego 2020 roku wprowadziła do obiegu czteroznaczkowy arkusik o nominale 4 x 800 CFA – Centralny Frank Afryki Zachodniej. Bloczek jednoznaczkowy o wartości nominalnej 3300 CFA. Napisy w języku angielskim.

610. ROCZNICA BITWY POD GRUNWALDEM !

Znaczki na arkusiku przedstawiają:

1 . Wielki Mistrz Krzyżacki na tle zamku – twierdzy Marienbourg – Malbork

2 . Trzy tarcze herbowe z trzema herbami:

a . Orzeł Polski z epoki – Jagiellonów.

b . Pogoń – zbrojny rycerz na galopującym koniu, herb ówczesnej i obecnej Litwy.

c . Na białym polu tarczy czarny krzyż, herb Zakonu Rycerzy Krzyżowych.

3 . Rycerz polski i litewski w pełnym uzbrojeniu.

4 . Motyw walczących rycerzy: polskich, litewskich i zakonnych.

Blok jednoznaczkowy, wartość nominalna: 3300 CFA. Na znaczku rycerz Zakonu Krzyżaków w pełnym uzbrojeniu na galopującym koniu z wyciągniętą ciężką kopią, przygotowaną do ataku na przeciwnika. Na tle bloczka trzy popiersia władców, na trzech tarczach:

1 . ULRYK von JUNGINGEN – Wielki Mistrz Krzyżacki

2 . WITOLD – VYTAUTAS - Wielki Książę Litewski

3 . WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO – Wielki Książę Litewski a, Król Polski dynastii Jagiellonów

Schematyczny plan bitwy, wraz z legendą oraz powtórzony motyw walki, ze znaczka numer 4 na arkusiku. Bitwa, która rozegrała się 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu, między Zakonem, a rycerstwem: Polski, Litwy, Tatarami i częścią słowiańskiej Europy. Po zakończonej bitwie zatrzymano wielu ważnych jeńców krzyżackich, a w oczekiwaniu na okup trzymano ich na zamku Tenczyn pod Krakowem. Powrót króla Jagiełły do stolicy nastąpił dopiero w szesnaście miesięcy po bitwie, ponieważ król dalej prowadził działania wojenne i oczekiwał na orzeczenia słuszności prowadzonej wojny z Zakonem od papieża Jana XIII. Pomyślny wyrok z Rzymu zastał monarchę w Niepołomicach. Po pozytywnej wieści natychmiast przystąpiono do przygotowania uroczystego wjazdu monarchy do Krakowa. Wjazd miał charakter pielgrzymki, w dniu 25 listopada 1411 roku Jagiełło wyruszył pieszo z Niepołomic i szedł pieszo przez Wieliczkę i Kazimierz, otoczony wyższym duchowieństwem i rycerstwem. Przed procesją niesiono zdobyczne pod Grunwaldem krzyżackie chorągwie, na Kazimierzu, wstępowano po drodze do tamtejszych kościołów. Następnie zatrzymano się na dłużej na Skałce, składając hołd św. Stanisławowi – Patronowi Polski, w dalszą drogę orszak królewski udał się na Wawel, gdzie po głównych uroczystościach dziękczynnych rozwieszono chorągwie krzyżackie wokół grobu św. Stanisława w katedrze na Wawelu. Ceremonia zakończyła krakowskie uroczystości ku czci zwycięstwa, które dały początek tradycji obchodów grunwaldzkich.

PS. Polacy wiedzą, że bitwa 15 lipca 1410 roku rozegrała się pod Grunwaldem, natomiast, niektórzy Niemcy uporczywie twierdza, że bitwa ta rozegrała się pod Tannenbergiem. Tannenberg, okręg Stębark, wieś w województwie olsztyńskim [gmina Grunwald ] na obszarze Garbu Lubawskiego.

Podczas I Wojny Światowej 26 – 30 sierpnia 1914 roku na wschód od Tannenbergu w rejonie Olsztynek – Nidzica – Jedwabne, miejscu przegranej bitwy rosyjskiej 2 armii dowodzonej przez

generała A. W. Samsonowa z niemiecką 8 armią generała P. von Hindenburga i szefa sztabu generałem E. Ludendorffem. Bitwie, która przyniosła rozgłos obydwu niemieckim generałom, Niemcy

nadali nazwę miejscowości nie objętej terenem walk, aby stanowiła symbol odwetu na Słowianach za ich zwycięstwo 1410 roku pod Grunwaldem, przez Niemców zwanej Tannenbergiem.

Józef S.

CIEKAWOSTKA CAŁOŚĆ POCZTOWA Z 1932 ROKU Z DOWODAMI POCZTOWYMI

                                                     CIEKAWOSTKA

         CAŁOŚĆ POCZTOWA Z 1932 ROKU Z DOWODAMI POCZTOWYMI

            Nie tak dawno poinformowaliśmy Internautów o zakończeniu naszej klubowej akcji związanej z prezentowaniem całości pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami wydanymi w niepodległej Polsce z motywem krakowskim, to jest z wizerunkiem Wawelu, wydanymi przez Pocztę Polską w latach 1925, 1926 w kolorach czerwonym i niebieskim. Tym razem pokazujemy całość pocztową ofrankowaną parką znaczków Fi 210 w kolorze niebieskim i znaczkiem Fi. 240 jako ciekawostkę ale z powodu innego niż ofrankowanie znaczkami z Wawelem.

            Jest to koperta o wymiarach 195 x 126 mm przesyłki poleconej, lokalnej, z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem 995 (?) wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 7 dnia 25 II 1932 roku do ...Warszawy. Na rewersie koperty dołączony jest, zachowany w dobrym stanie „Dowód nadania” przytwierdzony metalową spinką,   z odręcznie wpisanym nazwiskiem adresata (Landau i Schapira) (fot, 1b).

 

Na awersie zaś (fot.1a) znalazły się: odbitka pieczątki z nazwiskiem i adresem nadawcy ( Dawid WEINTHAL, Warszawa, ul. Ossolińskich 6), nazwisko adresata i adresem w Warszawie, adnotacją listonosza o zwrocie przesyłki z przekreślonym na czerwono adresem odbiorcy i dopiskiem odręcznym oraz przyklejoną do koperty częścią blankietu pocztowego na którym listonosz napisał powód niedostarczenia przesyłki. Powodem niedostarczenia przesyłki adresatowi było „ odmówił przyjęcia”. Listonosz podał datę 26. II. i złożył podpis.

Koperta jest uszkodzona, tym ciekawsze jest to ,że zachowane zostały dokumenty pocztowe przynależne przesyłce. Dlatego potraktowaliśmy przesyłkę jako ciekawostkę.

                                                                                                          Jerzy Duda

                                                                                               Administrator Piotr

SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W KRAKOWIE NA ZNACZKU POCZTY REPUBLIKI NIGER

                 SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W KRAKOWIE

                               NA ZNACZKU POCZTY REPUBLIKI NIGER .

            W 2020 roku ukazały się cztery znaczki w różnych kolorach z wizerunkami św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin wydane przez pocztę Republiki Niger. Równocześnie wydano dwunastoznaczkowe arkusze znaczków oraz cztery arkusze zawierające po 6 znaczków przedzielone przywieszkami przedstawiającymi widoki kościołów, które odwiedził papież Jan Paweł II w czasie pontyfikatu. W jednym z arkuszy znalazł się znaczek z portretem św. Jana Pawła II z przywieszką przedstawiającą widok Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, który przedstawiam na poniższej fotografii.

           Dodatkowo wydano także koperty FDC z ilustracjami wspomnianych kościołów ostemplowane okolicznościowym datownikiem z wizerunkiem św. Jana Pawła II i stosownym napisem.

                                                                                       Władysław Andreasik

        

Kraków na historycznym szlaku pocztowym.

                Kraków na historycznym szlaku pocztowym.

Poczta Białorusi   5 maja 2020 roku wprowadziła do obiegu, w ramach wspólnego tematu „Europa”, dwa znaczki zatytułowane Dawne drogi pocztowe. Znaczki wydano w arkuszach, a dodatkowo FDC, karty maksimafilii oraz znaczki w bloku (fot. 1). Tytuł bloczka jest dwujęzyczny. Napis jest podany w języku białoruskim i angielskim. Tłem znaczków jest fragment dawnej mapy Europy. W bloku znajdują się dwa znaczki pionowe i dwa znaczki poziome ułożone przemiennie. Na znaczkach poziomych pokazane są: szlak pocztowy z oznaczeniem skrajnych miejscowości: Wilno - Smoleńsk, szkic historycznych budowli i jeździec na koniu. Na znaczkach pionowych pokazane są: szlak pocztowy z oznaczeniem skrajnych miejscowości Kraków– Wilno ( w języku białoruskim Kraków to Kpakay), postać pieszego doręczyciela w stroju z epoki z trąbką i torba na przesyłki.

                                                                   Fot. 1

 

                                                                                                        Józef Skop