CIEKAWOSTKA CAŁOŚĆ POCZTOWA Z 1932 ROKU Z DOWODAMI POCZTOWYMI

                                                     CIEKAWOSTKA

         CAŁOŚĆ POCZTOWA Z 1932 ROKU Z DOWODAMI POCZTOWYMI

            Nie tak dawno poinformowaliśmy Internautów o zakończeniu naszej klubowej akcji związanej z prezentowaniem całości pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami wydanymi w niepodległej Polsce z motywem krakowskim, to jest z wizerunkiem Wawelu, wydanymi przez Pocztę Polską w latach 1925, 1926 w kolorach czerwonym i niebieskim. Tym razem pokazujemy całość pocztową ofrankowaną parką znaczków Fi 210 w kolorze niebieskim i znaczkiem Fi. 240 jako ciekawostkę ale z powodu innego niż ofrankowanie znaczkami z Wawelem.

            Jest to koperta o wymiarach 195 x 126 mm przesyłki poleconej, lokalnej, z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem 995 (?) wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 7 dnia 25 II 1932 roku do ...Warszawy. Na rewersie koperty dołączony jest, zachowany w dobrym stanie „Dowód nadania” przytwierdzony metalową spinką,   z odręcznie wpisanym nazwiskiem adresata (Landau i Schapira) (fot, 1b).

 

Na awersie zaś (fot.1a) znalazły się: odbitka pieczątki z nazwiskiem i adresem nadawcy ( Dawid WEINTHAL, Warszawa, ul. Ossolińskich 6), nazwisko adresata i adresem w Warszawie, adnotacją listonosza o zwrocie przesyłki z przekreślonym na czerwono adresem odbiorcy i dopiskiem odręcznym oraz przyklejoną do koperty częścią blankietu pocztowego na którym listonosz napisał powód niedostarczenia przesyłki. Powodem niedostarczenia przesyłki adresatowi było „ odmówił przyjęcia”. Listonosz podał datę 26. II. i złożył podpis.

Koperta jest uszkodzona, tym ciekawsze jest to ,że zachowane zostały dokumenty pocztowe przynależne przesyłce. Dlatego potraktowaliśmy przesyłkę jako ciekawostkę.

                                                                                                          Jerzy Duda

                                                                                               Administrator Piotr