Kraków na historycznym szlaku pocztowym.

                Kraków na historycznym szlaku pocztowym.

Poczta Białorusi   5 maja 2020 roku wprowadziła do obiegu, w ramach wspólnego tematu „Europa”, dwa znaczki zatytułowane Dawne drogi pocztowe. Znaczki wydano w arkuszach, a dodatkowo FDC, karty maksimafilii oraz znaczki w bloku (fot. 1). Tytuł bloczka jest dwujęzyczny. Napis jest podany w języku białoruskim i angielskim. Tłem znaczków jest fragment dawnej mapy Europy. W bloku znajdują się dwa znaczki pionowe i dwa znaczki poziome ułożone przemiennie. Na znaczkach poziomych pokazane są: szlak pocztowy z oznaczeniem skrajnych miejscowości: Wilno - Smoleńsk, szkic historycznych budowli i jeździec na koniu. Na znaczkach pionowych pokazane są: szlak pocztowy z oznaczeniem skrajnych miejscowości Kraków– Wilno ( w języku białoruskim Kraków to Kpakay), postać pieszego doręczyciela w stroju z epoki z trąbką i torba na przesyłki.

                                                                   Fot. 1

 

                                                                                                        Józef Skop