"Kocham Kraków" - część 7

            Znaczki pocztowe z motywami krakowskimi mają wzięcie przede wszystkim w Krakowie, a zapewne miałyby jeszcze większe wzięcie, gdyby  można było je kupić w okienkach Urzędów Pocztowych zlokalizowanych  na terenie miasta. Jeden punkt obsługi  filatelistów działający w Urzędzie Pocztowym Kraków 1, bogato wyposażony, znakomicie i profesjonalnie prowadzony przez dwie  panie o wysokich kwalifikacjach filatelistycznych,  a do tego życzliwie nastawionych  do każdego markoluba  i jego  wymyślnych – niekiedy – potrzeb,  to zbyt mało  jak na potrzeby Krakowian i  milionowej rzeszy turystów przewijających się rokrocznie przez miasto.  Może kiedyś  użytkownicy poczty, a przede wszystkim ludzie doceniający wartość listowej wymiany korespondencji i miłe doznania przy otrzymywaniu listów czy „kartek” doczekają się  kolejnych „okienek filatelistycznych” na krakowskich pocztach posiadających znaczki  z motywami krakowskimi.

            Póki co warto zauważyć, że znaczki z motywami krakowskimi były do nabycia w różnych miastach Polski. Szczególnie dotyczy to znaczka wydania obiegowego z serii miasta Polski  z 2002 roku o którym było w poprzednim odcinku „Kocham Kraków”. Na kolejnych   fotografiach przedstawione są skany trzech  przesyłek listowych adresowanych do tej samej osoby w  Wielkiej Brytanii wysłanych przez różne osoby z  Urzędów Pocztowych w różnych miastach. Są to Urzędy Pocztowe w: Pile (fot.1) (przesyłka zwykła wysłana 29.04.2004 roku);  Jankach k/Warszawy (fot.2) (wysłana jako przesyłka priorytetowa dnia 4.06.2004 roku) i Toruniu (fot.3) (wysłana  jako przesyłka priorytetowa  dnia 29.07.2004 roku). Do ofrankowania przesyłki listowej  zagranicznej  wystarczył jeden znaczek o nominale 2,10 zł, natomiast przesyłki priorytetowe wymagały uzupełnienia  ofrankowania  o 50 groszy (w naszym przypadku  znaczkami  z cyklu „Znaki zodiaku”  Fi. 3440 i 3435).

skan822
fot.1

skan823
fot.2

skan824
fot.3

Na fot. 4a, b  jest reprodukcja widokówki ( awersu i rewersu)  wysłanej z Krakowa do Wielkiej Brytanii w której wysyłający  w szczególny sposób dał  wyraz zauroczenia miastem zarówno  w korespondencji jak i  w formie. Widokówka mozaikowa, na której przedstawiono kilka fotografii najciekawszych miejsc Krakowa została ofrankowana znaczkiem Fi 3806  dzięki czemu stała się interesującą „całością”  dla adresata. Widokówka jest zachowana w stanie bardzo dobrym.

skan825
fot.4a

skan826
fot.4b

Na fot. 5 standardowa koperta przesyłki listowej, priorytetowej, poleconej, zagranicznej  wysłanej do Francji  z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 12.10.2012 roku.  Przesyłka ofrankowana jest  dwoma znaczkami z bloku 168 A (wg nowej numeracji  171A), Kraków – Europejskie Miasto Kultury  roku 2000, blokiem z VII wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce blok 177 ( 2g nowej numeracji  blok 181) oraz znaczkiem Fi 3806. Ofrankowanie składa się wyłącznie ze znaczków o motywach krakowskich. Dodatkowo  znaczki  opatrzone są datownikiem okolicznościowym  stosowanym w czasie wystawy filatelistycznej  „Śladami błogosławionych” z wizerunkami Anieli Salawy i Jana Pawła II.

skan827
fot.5

Podając kolejne przykłady całości pocztowych  ofrankowanych znaczkami z motywami krakowskimi, które świadczą lub mogą świadczyć o  szczególnych względach dla Krakowa którymi może się kierować wysyłający przesyłki listowe, zachęcamy Internautów do uczestniczenia w naszej wakacyjnej zabawie – „Kocham Kraków”.

                                                                                                                     Jerzy Duda