Holokaust i Getto w Krakowie (2)

W 2014 roku na naszej stronie internetowej pojawiła się ciekawostka, którą stanowił skan koperty  wydanej przez Pocztę Hiszpanii z przeznaczeniem na użytek wewnętrzny (krajowy) do przesyłki listowej o wadze do 20 gramów. Na kopercie wydrukowano fotografię słynnej krakowskiej tenisistki Agnieszki Radwańskiej w akcji.

link do wspomnianego wyżej artykułu w dziale "Ciekawostki" - 1

Nieco później pokazaliśmy już superciekawostkę, na którą składały się skany 5 podobnych kopert, do wcześniej opisanej, na których nadrukowano ilustracje będące reprodukcjami fotografii z lat 1941 - 1943 z krakowskiego getta. Wśród reprodukcji była również reprodukcja  gazety "Gazeta Żydowska" wydana w dniu 24 grudnia (wtorek) z wiadomościami i komunikatami.Reprodukcje fotografii nie były sygnowane ale posiadały lakoniczne opisy w języku angielskim potwierdzające, że wykonane były w Krakowie na terenie getta.

link do wspomnianego wyżej artykułu w dziale "Ciekawostki" - 2

Po ponad roku od pokazania na naszej stronie internetowej wspomnianych kopert na jednym z portali aukcyjnych pojawiły się kolejne koperty ilustrowane reprodukcjami  z krakowskiego getta. Na fot 1 i 2 pokazane są dwie koperty ilustrowane reprodukcjami fotografii przedstawiających budowanie murów getta od strony ulicy Krakusa (błąd w opisie na reprodukcji) oraz budowę muru  w maju 1941 roku.

3
fot. 1

4
fot. 2

Na fot. 3 i 4  prezentowane są reprodukcjefotografii przedstawiającej  bramę wjazdową na teren getta od strony Rynku Podgórskiego na ulicę Limanowskiego. Na jednej z reprodukcji widoczny fragment tramwaju. Dwie reprodukcje maja opisane źródło pochodzenia. Jest to mianowicie Bundesarchiw (z podanymi numerami zasobu) i nazwisko autora fotografii - Koch oraz  datę ich wykonania (styczeń i luty 1941 roku).

5
fot. 3

6
fot. 4

Pokazane fotografie z krakowskiego getta na kopertach  wykorzystywanych w dość odległym kraju europejskim są niewątpliwie ciekawostką ale i świadectwem zainteresowania osoby lub zespołu osób współczesną historią Polski.

Jerzy Duda

Rok Brata Alberta

Rok 2017, zgodnie z uchwałą Sejmu RP, ma być również rokiem św. Brata Alberta. Ogólnopolski Klub Filatelistyczny "Cracoviana" postanowił prezentować na stronie internetowej Klubu materiały kolekcjonerskie, walory pozapocztowe i prywatne związane ze św. Bratem Albertem. Informacje na temat szczegółów naszej nowej akcji podamy na początku 2017 roku.
Dzisiaj prezentujemy naszym internautom  skany wybranych materiałów, które odpowiadają naszej akcji. Są to: dwie kartki okolicznościowe wydane przez Dyrekcje Okręgu Poczty w Krakowie w 2001 roku z  różnych okazji z motywami dotyczącymi św. Brata Alberta opatrzone interesującym datownikiem (fot.1).

skan262

skan885 - kopia
fot.1

Na fot. 2  koperta (Ck 74)  z datownikiem stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce. Kopertę wykorzystano do okolicznościowego nadruku w kolorze zielonym wykonanego z okazji konsekracji kościoła pod wezwaniem  św. Maksymiliana  w Krakowie Mistrzejowicach.

skan886 - kopia
fot.2

Na fot. 3  ta sama koperta jak na fot. 2 z doklejonym znaczkiem z podobizną Ojca św. Jana Pawła II i okolicznościowymi datownikami stosowanymi w czasie beatyfikacji Brata Alberta i  Brata Rafała Kalinowskiego na krakowskich Błoniach  podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce.

skan887 - kopia
fot.3

Prezentowane materiały z krótkimi opisami mają charakter informacyjny dla tych wszystkich, którzy włączą się do naszej akcji w roku 2017.

                                               Jerzy Duda
                                         oraz Administrator

Walory związane z Ołtarzem Wita Stwosza - zakończenie akcji

Tak jak podaliśmy w informacji na naszej stronie internetowej, kończymy naszą  akcję rozpoczętą 14 stycznia 2016 roku dotyczącą ołtarza  Wita Stwosza. Akcję prowadziliśmy  dla  uczczenia 70. rocznicy powrotu ołtarza po drugiej wojnie światowej do Krakowa. Kończąc naszą akcję prezentujemy jeszcze dwa walory: maksimafilię oraz kopertę przesyłki listowej przeniesionej szlakiem I kompanii kadrowej.
Na fot.1 jest skan widokówki wydanej przez Krajową Agencję Wydawniczą"Ruch" w 1974 roku, na której znalazła się reprodukcja  fotografii wykonanej przez K. Jabłońskiego przedstawiającej środkową część ołtarza oraz częściowo skrzydeł ołtarza. Na stronie ilustracyjnej jest znaczek wydany przez Pocztę Polską w 1960 roku "Ołtarz Wita Stwosza o nominale 2.50 zł (Fi 1039) o tym samym motywie co widokówka, skasowany  datownikiem okolicznościowym stosowanym w czasie otwarcia wystawy Kraków - Norymberga zorganizowanej w Krakowie z okazji 450 rocznicy śmierci Wita Stwosza. Całość ma charakter maksimafilii.

skan883

fot.1

Na fot. 2 jest skan koperty przesyłki listowej o wymiarach 161x230 mm z nadrukiem. Nadruk informował, że koperty z takim nadrukiem  wykorzystywane były w czasie obchodów 90. rocznicy Wymarszu ku Wolności I Kompanii Kadrowej Strzelców. Pokazana koperta jest wyjątkowa  bowiem: ofrankowana jest znaczkiem Fi.3957 z podobizną "Żaczka" z ołtarza Wita Stwosza, posiada rocznicową, okolicznościową erkę, ma odbitki pieczęci kolejnych etapów trasy I Kompanii Kadrowej to znaczy Krakowa, Jędrzejowa i Kielc oraz odbitkę pieczęci informującej o tym,że  koperta została "przeniesiona szlakiem I Kompanii Kadrowej Kraków Jędrzejów i jest adresowana do naszego Klubu. Kielce w dniach 06 - 12 sierpnia 2004 roku. Zaprezentowana koperta zamyka naszą akcję dotyczącą ołtarza Wita Stwosza, ale otwiera następną akcję, którą już zapowiadamy na następny rok 2017, który jest m.in. rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

skan884

fot.2

                                                   Jerzy Duda
                                          oraz  Administrator

Walory wydane z okazji Światowych Dni Młodzieży cd...

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca - Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 - znaczki pocztowe. Data emisji: 20.07.2016. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca - państwo w Afryce na wyspach w Zatoce Gwinejskiej, stolica: SáoTomé, powierzchnia: 1 tysiąc kilometrów kwadratowych, ludność około: 122000 mieszkańców, język urzędowy portugalski, jednostka monetarna "Dobra".

1. Arkusik - ilość znaczków: 4, nominał 31000 Db każdy, na czwartym znaczku polska młodzież i napis w języku portugalskim "ŚDM Kraków 2016".

d1

2. Blok - ilość znaczków: 1, nominał 96000 Db, na znaczku młodzież podtrzymująca Krzyż ŚDM i napis w języku portugalskim "ŚDM Kraków 2016". Na bloku papież Franciszek na tle zabytkowego centrum Krakowa, u góry ratusza miniaturowy napis w języku portugalskim: Kraków. 

d15

Józef SKOP

Cracoviana...

Na początku roku 2016 pokazaliśmy na naszej stronie internetowej znaczek pocztowy wydany przez Pocztę Litwy w 1998 roku (Mi 676) z okazji 80. rocznicy utworzenia poczty w Wilnie.Obecnie pokazujemy FDC tego wydania oraz blok (Mi block14) ze znaczkiem (Mi 677) zamieszczony w oryginalnym dokumencie pocztowym. Wydania te były również okazją do przypomnienia pierwszego połączenia pocztowego Wilna z Krakowem w 1562 roku. Na znaczku Mi 676 pokazana jest sylwetka poczmistrza na koniu z trąbka pocztową na tle dwóch, dawnych  charakterystycznych widoków obu miast. Rysunek umieszczony z lewej strony koperty FDC (fot. 1) przedstawia konnego pocztmistrza na tle fragmentu widoku Wilna pochodzącego z miedziorytu przedstawiającego panoramę Wilna z 1581 roku (Vilna Lituaniae Metropolis).

skan779

fot.1

Na wewnętrznej stronie wspomnianego dokumentu pocztowego mamy znaczek i znaczek w bloku z hologramem oraz stosownymi napisami w językach litewskim i angielskim (fot.2).

skan780

fot.2

Natomiast na fot. 3 jest pokazana zewnętrzna strona dokumentu pocztowego z wyraźnymi fragmentami obu miast. Po prawej fragment miedziorytu z 1581 roku przedstawiającego panoramę Wilna, a po lewej stronie fragment miedziorytu - widok Krakowa M. Meriana z 1619 roku wydanego przez C.J Vischera ok. 1640 roku.

 skan781

fot.3

Dawny trakt pocztowy przebiegający od Krakowa poprzez Sandomierz, Lublin, Białystok, Druskienniki do Wilna (z różnymi odnogami i zmianami) stanowi Europejską Drogę Kulturową, która znana jest  już od 1386 roku i nazywana współcześnie jako Trakt Królewski, także Szlak Jagielloński.

                                                   Jerzy Duda