Cracoviana....

Wyspy Salomona.

Światowe Dni Młodzieży - data emisji : 01.08 2016.

1. Arkusik -  ilość znaczków : 4, nominał : 12.00 Dolarów każdy, na znaczkach grupy młodzieży i krótka informacja o tym, w którym kraju odbywały się w minionych latach Światowe Dni Młodzieży, data i sylwetki papieży: Św.Jana Pawła II i Franciszka. Na pierwszym znaczku grupa młodzieży na tle Bazyliki - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.

1

2. Blok - ilość znaczków: 1, nominał : 35.00 Dolarów , na znaczku Św. Faustyna, obraz Pana Jezusa Miłosiernego w środku serce z napisem w językuangielskim" Błogosławieni Miłosierni, albowiem Oni Miłosierdzia dostąpią", ponadto napis w języku angielskim - Światowe Dni Młodzieży 2016. Na bloku: Papieże Św. Jan Paweł II i Franciszek na tle zabytkowego centrum Krakowa - fragment Wieży Ratuszowej.

2

Józef SKOP