Zrób sobie przyjemność...cz.2

             Po kilku miesiącach wróciliśmy  do rozmowy o  pomyśle tworzenia  zbioru cracovianów  z wykorzystaniem  znaczków pocztowych i widokówek o tematyce krakowskiej (zob. Zrób sobie przyjemność..cz.1). Przykłady takich „całości” ze znaczkiem pocztowym naklejonym na awers widokówki  korespondującym w swojej treści  z tematem widokówki robiły wrażenie na oglądających  i sprawiały przyjemność mojemu Koledze. Wydawało się, że kolekcja będzie rozrastała się w miarę szybko, mając na uwadze  zarówno kolejne wydania Poczty Polskiej jak i  coraz bogatszą ofertę producentów widokówek. Przyszło jednak zwątpienie, jak mówił mój rozmówca,  wraz z rezygnacją Poczty Polskiej z kontynuowania wydawania znaczków pocztowych z cyklu „Odnowa zabytków Krakowa”, a także nowych trendów w produkowaniu widokówek z motywami krakowskimi. Dochodziło do tego coraz mniejsze zainteresowanie okolicznościowymi stemplami  i datownikami dotyczącymi Krakowa. Trzeba było poszukiwać nowych  rozwiązań i to  zarówno od strony znaczków pocztowych jak i widokówek. Był to trud poszukiwania odpowiedniej widokówki, odpowiedniego znaczka  i kojarzenia  znaczka i widokówki. 

            Wielką radość  przyniosło mi, mówił  mój rozmówca z wyraźnym zadowoleniem w głosie,  znalezienie widokówki wydanej  przez Krajową Agencję Wydawniczą w 1980 roku  z widokami budynku Teatru  Starego im. Heleny Modrzejewskiej. Na widokówce zmieszczono widok  budynku z 1980 roku oraz widok budynku z 1842 roku z archiwalnego zdjęcia wykonanego przez Ignacego Kriegera. Natychmiast skojarzyłem te widoki ze znaczkiem wydanym przez Pocztę Polska  w 1981 roku, 200 lat Starego Teatru w Krakowie”, szczególnie  ze znaczkiem Fi. 2632.  Efekty tego skojarzenia, można zobaczyć na fot. 1. „Całość” uzupełniona jest  datownikiem z FDC z 1987 roku.

8
fot. 1

            Innym przykładem jest pokazana na fot.2 widokówka na której jest   mozaika skomponowana z czterech fotografii przedstawiających  romański kościół św. Andrzeja  z gotyckim oratorium i wyposażeniem wnętrza z XVIII wieku. Na jednym ze zdjęć  mozaiki znalazł  się widok dwóch wież z hełmami z 1639 roku. Łatwo było to skojarzyć  ze znaczkiem wydanym  przez Pocztę Polską w 1984 roku „Architektura sakralna”  Fi. 2807 na którym przedstawiono widok kościoła św. Andrzeja w Krakowie. Efekt „całości”  widokówki ze znaczkiem pokazany jest na wspomnianej fot. 2. Niestety  treść  datownika jest odległa od motywu widokówki i znaczka.

10
fot. 2

            Na fot. 3 prezentowany jest zestaw, który wzbudzał kontrowersje u  oglądających. Tematem widokówki jest schematycznie ujęty plan Starego Krakowa z zaznaczeniem najważniejszych zabytkowych budowli  pokazanych w formie rysunkowej, częściowo w aksonometrii. W miejsce Wawelu został wklejony znaczek  wydany przez Pocztę Polską w 1984 roku przedstawiający  Katedrę Królewska na Wawelu. „Całość” jest opatrzona datownikiem stosowanym na FDC w 1985 roku na serii pod nazwą „Głowy Wawelskie”.

11
fot. 3

            O kolejnych problemach  naszego kolekcjonera, który podjął się tworzenia zbioru cracovianów w oparciu o „całości” sporządzane ze znaczków pocztowych i widokówek z motywami krakowskimi,  postaramy się opowiedzieć za jakiś czas.

Notował i przygotował
Jerzy Duda