600 – LECIE STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH POLSKO – TURECKICH

600 – LECIE STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH POLSKO – TURECKICH.  Poczty: Polski i Turcji w dniu 28 listopada 2014 roku wprowadziły do obiegu pocztowego walory filatelistyczne w formie bloków, arkusików i stempli.   Turcja - blok. Michel: 235, wartość nominalna: 4TL [ tureckie liry ],nakład: 100.000 sztuk. Na obydwu blokach i znaczkach, polskim i tureckim znajdują się takie same  motywy. Projekt wykonał artysta – plastyk  Maciej Jędrysik [ motyw  zaczerpnięty z akwareli ]. Według specyfikacji pocztowej na znaczku przedstawiono: Poselstwo polskie przed sułtanem tureckim i poselstwo tureckie przed królem polskim. W tle bloku  korowód składający się z posłów polskich i tureckich.  Za początek dyplomacji między obydwoma krajami zgodnie uznano umowną datę - rok 1414.  W tym to roku, według kronikarza Jana Długosza – Władysław Jagiełło – król Polski, panujący w Krakowie na Wawelu, wysyła posłów: Jakuba Skarbka z Góry oraz Grzegorza Ormianina na dwór w Bursie -  Imperium Osmańskiego, panującego sułtana Mehmeda I Czelebiego, z misją mediacyjną, w celu zaprzestania – uciążliwego nękania Królestwa Węgier  przez Turcję. Sułtan łaskawie przyjmuje poselstwo, wysłuchuje argumentów posłów i wyraża zgodę na zawarcie rozejmu oraz wypuszczenia jeńców węgierskich. Polska była pierwszym europejskim krajem, który nawiązał stałe stosunki dyplomatyczne z ówczesnym Imperium. W przeszłości różnie to bywało, na przemian konflikty mieszały się z latami pokoju, tych drugich było o wiele więcej. W krótce nastało zauroczenie i naśladowanie mody tureckiej. Do dnia dzisiejszego w Krakowie możemy podziwiać budynek – Dom Turecki przy ulicy Długiej 31, zbudowany  w latach 1883 – 1885 dla Artura Teodora Rayskiego, uczestnika powstania styczniowego i oficera osmańskiej armii w Turcji. Gdy Polska zniknęła z mapy Europy, Turcja nie uznała rozbiorów Polski przez mocarstwa zaborcze.      J.S.        

PS. Właśnie w Krakowie otwarto wystawę:                        " Stambuł - jedno miasto dwa światy",mieszcząca się w lokalu Rynek 25.