JÓZEF KONRAD KORZENIOWSKI

W dniu 3 grudnia Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada.
Doroczne uroczystości festiwalu odbywającego się w Krakowie miały
wyjątkową wymowę, ponieważ zbiegły się ze 160 rocznicą urodzin światowej
sławy powieściopisarza. W programie obchodów ?Śladami Conrada?,
przybliżono sylwetkę ważnego przedstawiciela światowej literatury i jego
związków z Polską i Krakowem.

Józef Konrad Korzeniowski ma także swoje miejsce w filatelistyce, nie
tylko w polskiej ale i światowej.

                                                                          Józef Skop