WALORY FILATELISTYCZNE Z KRAKOWA UPAMIĘTNIAJĄCE JÓZEFA KONRADA KORZENIOWSKIEGO

Wyrazy uznania należą się panu Józefowi Skopowi, autorowi wielu ciekawostek prezentowanych na klubowej stronie internetowej, który nie tak dawno przypomniał Józefa Korzeniowskiego, światowej sławy powieściopisarza i Jego związki z Krakowem. Przypomniał również walory filatelistyczne wydane przez Pocztę Polską z 1957 i 2007 roku oraz ciekawostkę jaką jest niewątpliwie znaczek wydany w 2017 roku, w konwencji „Mój znaczek”, przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w ramach obchodów „Śladami Conrada”, a także walory wydane przez poczty innych krajów. Wiadomo, że Joseph Conrad, znany na świecie pod takim właśnie nazwiskiem, mieszkał w Krakowie w latach 1867 – 1874 roku jako młody chłopak u swojego wuja Tadeusza Bobrowskiego. Po raz kolejny odwiedził Kraków latem 1914 roku z żoną i dwoma synami. W Krakowie zastał ich wybuch I wojny światowej. W ciągu dwóch miesięcy pobytu rodzina odwiedziła jeszcze Zakopane.

            W Krakowie jest wiele miejsc związanych z pobytem powieściopisarza jak i upamiętniających Jego nazwisko. Do najważniejszych zaliczyć trzeba:

-          tablicę poświęconą pamięci Józefa Korzeniowskiego umieszczoną na ścianie bocznego skrzydła budynku magistratu przy ulicy Poselskiej,

-          ławkę na Plantach na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej i Sławkowskiej,

-          ulicę nazwaną imieniem Józefa Korzeniowskiego

-          mural dedykowany Conradowi znajdujący się przy ulicy Zabłocie 11,

a przede wszystkim corocznie organizowany Festiwal Conrada, który przyciąga do Krakowa pisarzy oraz wielbicieli prozy Conrada z całego świata.

            Znaczki wydane przez Pocztę Polską w 2007 roku z okazji 150 rocznicy urodzin Józefa Konrada posłużyły do przygotowania interesujących walorów filatelistycznych pokazanych na trzech kolejnych fotografiach.

Fot. 1 Koperta o wymiarach 175 x 125 mm ilustrowana rysunkiem w kolorze wykonanym

           przez znanego artystę malarza, scenografa, współtwórcę Piwnicy pod Baranami,

           stałego współpracownika „Przekroju”, Kazimierza Wiśniaka ze stosownym tekstem

           jubileuszowym z 2007 roku przesyłki listowej lokalnej, poleconej i priotytetowej

           wysłanej   dnia 3 XII 1917 roku z Urzędu Pocztowego Kraków 53. Koperta

           ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 4193 z podobizną Józefa Korzeniowskiego.

 

Fot. 2 Koperta o tym samym rozmiarach co poprzednia i tym samym rysunkiem przesyłki

         listowej zagranicznej, poleconej, priorytetowej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków

         53 dnia 3. XII. 1917 roku do Anglii. Koperta ofrankowana 6.znaczkami Fi. 4193

         zgodnie z taryfą.

 

Fot. 3 Koperta o wymiarach 227 x 161 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej,

           priorytetowej, wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 53 do Francji dnia 3.XII 2017

           roku. Listonosz nie zastał adresata o czym świadczą naklejka i adnotacja na awersie i

           rewersie koperty. Przesyłka ofrankowana jest paskiem poziomym złożonym z sześciu

           znaczków Fi. 4193 z fragmentem górnego marginesu arkusza z napisem.

            Zapraszamy Internautów do przesyłania ciekawostek filatelistycznych związanych z Józefem Konradem zarówno polskich jak i zagranicznych.

                                                                                                            Jerzy Duda