Wspólne wydanie Poczty Polski i Watykanu

Poczty Polski i Watykanu w dniu 02.06. 2004 roku wydały po dwa arkusze znaczków: Osiem wizyt duszpasterskich ojca świętego Jana Pawła II w Polsce. Do emisji znaczków watykańskich przygotowano trzy rodzaje kopert FDC.            

Na koperty naklejono po jednym arkuszu znaczków i skasowano okolicznościowym - owalnym datownikiem, na stemplu: Herby Polski i Watykanu, wokoło napis: DIE EMISSIONIS - POSTE VATICANE 18 MARZO 2004.

W części ilustrowanej koperty: Na tle mapy Polski i ościennych państw sylwetka papieża Jana Pawła II w stroju pontyfikalnym, na obrzeżach mapy umieszczono kościoły i klasztory oraz dokonano oznaczeń wielu miejscowości i miast - w języku łacińskim. Na powiększonym pasku mapy dobrze widoczny napis: CRACOVIA i punkt oznaczający lokalizację Krakowa na mapie Polski.                                                           W dniu 02.04.2018, godzina: 21:37, mija 13. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

J.S